Child pages
 • Theseus-julkaisupolitiikka
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ammattikorkeakoulut edellyttävät, että korkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat rinnakkaistallentavat tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelinsa ARENE ry:n ylläpitämään avoimeen verkkokirjasto Theseukseen 1.1.2010 lähtien. Tutkimusartikkeleilla tarkoitetaan tieteellisessä aikakauslehdessä, sarjajulkaisussa tai konferenssijulkaisussa tai muussa kokoomateoksessa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita. Rinnakkaistallennusvelvoite ei koske monografioita. Theseukseen voi tutkimusartikkelien lisäksi tallentaa myös muita julkaisuja, kuten populaareja artikkeleita, muita julkaistuja kirjoituksia, ammattikorkeakoulun julkaisusarjoja ja kustannussopimusten salliessa myös monografioita. (Ammattikorkeakoulujen Open Access -julkilausuma 1.1.2010.)

Theseus profiloituu jatkossa amkien täyden palvelun avoimen julkaisemisen alustaksi. Vuonna 2019 Theseuksessa toimivat prosessit muihin tietojärjestelmiin (mm. Justus, Virta ja PAS) ja arkistointiin. Palvelun etusivu tarjoaa kattavan näkymän amkien avoimeen julkaisemiseen. Tavoitteena on, että Justuksen käyttöönoton myötä rinnakkaistallennuksen helpottuessa kaikki ammattikorkeakoulut aloittavat rinnakkaistallennuksen.

Theseuksessa ammattikorkeakoulun kokoelmarakenne keväästä 2019 lähtien muodostuu kahdesta kokoelmasta: opinnäytetöistä ja julkaisuista. Kokoelmien sisältö on kuvattu alla.

Theseuksen kokoelmarakenne ja tallennettavat sisällöt:

Kokoelma 1: Opinnäytetyöt

 • amk-opinnäytetöitä
 • ylemmän tutkinnon opinnäytetöitä
 • erikoistumisopintojen päättötöitä
 • ahot-kirjallisuuskatsauksia
 • mp3 -formaatissa olevia audiotiedostoja tai mp4 -formaatissa olevia videotiedostoja tietueen yhteydessä. 

Kokoelma 2: Julkaisut

 • korkeakoulun omia julkaisusarjoja
 • tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallennuksia
 • ammattillisten artikkeleiden rinnakkaistallennuksia
 • suurelle yleisölle suunnattujen artikkeleiden rinnakkaistallennuksia
 • monografioiden rinnallaistallennuksia
 • muita henkilökunnan tekemiä monografioita
 • katsauksia
 • hanke- ja tutkimusraportteja
 • konferenssiesityksiä (pdf ja ppt-muotoisia)
 • mp3 -formaatissa olevia audiotiedostoja tai mp4 -formaatissa olevia videotiedostoja tietueen yhteydessä. 

Theseukseen ei tallenneta opetusmateriaaleja eikä dataa, niitä varten on omat kansalliset arkistonsa. Justuksessa on määritelty julkaisutyypit ja tyyppi täytyy valita jo Justuksessa. Eri sisältötyypit tuodaan metadatassa esille.

Tekijänoikeuksista

Opiskelija valitsee opinnäytetyölleen haluamansa CC-lisenssin. Muista julkaisuista korkeakoulu on vastuussa siitä, ettei tallentamalla materiaalin riko kustantajan tai kirjoittajan tekijänoikeuksia. Tekijänoikeudet tulee rinnakkaistallennuksia tehdessä tarkistaa Sherpa/Romeo-palvelusta. Korkeakoulun tulee miettiä myös oman julkaisusarjan tekijänoikeuskysymykset kuntoon. Jos korkeakoulun julkaisusarjalle ei ole määritelty CC-lisenssiä, suositellaan käytettäväksi lisenssiä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen Julkinen.

 

 • No labels