Skip to end of metadata
Go to start of metadata
KITT-tilastoista ja Vaikuttavuuden arvioinnista

Tämä on AMKIT-korsortion aiheiden yhteisöllisen työskentely alue tilastoja ja vaikuttavuuden arviointia koskevissa asioissa.

Tämä on AMKIT-korsortion yhteisen työskentelyn alue KITT-tilastoja ja Arvionnin vaikuttuttavuusryhmän asioiden osalta.

Tieteellsiesten kirjastojen yhteistilasto KITT:llä oli oma ohjausryhmä 2007-2009, joka työsti muutosesityksiä tilastointiin. Vuoden 2010 alusta lukien ohjausryhmä yhdistettiin Vaikuttavuuden arviontiryhmään.

Haku

Sivuston vastaavat: AMKIT-konsortion edustaja Vaikuttavuuden arviointiryhmässä eli Sirkku Blinnikka (LAMK) ja Kari Tiainen (Karelia)

Tilan sivurakenne