Child pages
  • Toimintakertomus 2015
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ryhmän jäsenet: Taru Fröjdholm / Centria, Mervi Kivirinta / Diak, Eeva Klinga-Hyöty / Haaga-Helia (puheenjohtaja), Anneli Korhonen / Hamk, Anna Kanerva Lamppu / Metropolia, Marja Puntalo / Haaga-Helia, Anneli Renfors / Tamk, Silja Saarikoski / Seamk, Eeva Tuukkanen / Jamk

Ryhmä kokoontui seitsemän kertaa vuoden aikana. Yksi kokouksista pidettiin lähikokouksena, muut etänä AC:n kautta. Kokousten muistiot tallennettiin AMKIT-konsortin wikiin.

Ryhmä valmistautui RDA-kuvailuun siirtymiseen ja huolehti RDA Toolkitin lisenssineuvotteluista ja hankinnasta AMKIT-konsortiolle. Ryhmä testasi RDA Toolkitin käyttöä.

Ryhmän jäsenet Mervi Kivirinta ja Silja Saarikoski osallistuivat Finna-päivään 5.5.2015. Mervi Kivirinta toimi Kuvailutyö ja Finna –session puheenjohtajana ja Silja Saarikosken esityksen aiheena oli Finna ja kuvailu - e-aineistojen näkökulmia.

Metatiedon mestari –verkkokurssia alettiin päivittää RDA-kuvailun osalta.

Ryhmän jäsenet osallistuivat seuraavien kansallisten työryhmien toimintaan: Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä (Anneli Korhonen / Hamk), Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto (Silja Saarikoski / Seamk), Kumea l. Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Taru Fröjdholm / Centria ja Mervi Kivirinta / Diak) ja Kansallinen musiikin luettelointi- ja sisällönkuvailuryhmä Luumu (Anna Kanerva Lamppu / Metropolia).

 

  • No labels