Child pages
  • Toimintasuunnitelma 2013
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Metatietojen tuottamisprosessien kehittämistä amk-kirjastoissa tukee konsortion luettelointiryhmä. Ryhmä muodostuu aktiivisista ammattikorkeakoulukirjastojen luetteloijista, jotka haluavat tehostaa ja kehittää aineiston kuvailuprosesseja. Luettelointiryhmä keskittyy luettelointi- ja hankintaprosesseihin kuuluviin erityiskysymyksiin tavoitteenaan hyvien käytänteiden ja kokemusten jakaminen ammattikorkeakouluissa. Osa ryhmän jäsenistä on mukana kansallisissa ryhmissä ammattikorkeakoulukirjastojen edustajina: Metatietoryhmässä, Kirjastoaineiston kuvailun ohjausryhmässä sekä Sisällönkuvailun asiantuntijaverkostossa. Luettelointiryhmän tehtävänä on edistää vuorovaikutusta ja tiedonkulkua ryhmien välillä.

Luettelointiryhmä tukee ja auttaa amk-kirjastoja Aleph-luetteloinnin ja Melindan käyttöönotossa. Se testaa Kansalliskirjaston luettelointityökalua yhdessä Järjestelmäkehitysryhmän kanssa ja edistää auktoriteettitietokannan käyttöönottoa amk-kirjastoissa. Se pyrkii toiminnallaan vahvistamaan ja jakamaan yhteisluettelon edellyttämää osaamista amk-kirjastoissa. Luettelointiryhmä ottaa kantaa ja antaa lausuntoja alaansa kuuluvissa kysymyksissä, kuten kirjastojärjestelmän hankinta sekä luettelointitietueiden tekijyys ja omistajuus. Ryhmän tehtävänä on myös kannustaa ja valmistaa luetteloijia käytänteiden uudistamiseen, luetteloinnin paradigman muutokseen, kuten RDA, Frbr ja asiakkaiden osallistamiseen kuvailutiedon tuottamisessa.

Ryhmä pyrkii kehittämään luettelointi- ja hankintaprosesseja asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Ryhmä kehittää kustannuslaskennan malleja prosesseihin. Luettelointiryhmä järjestää kerran vuodessa amk-luetteloijien kehittämispäivän, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita ja johon sisällytetään tarvittaessa myös koulutusta.

Luettelointiryhmä huolehtii Metatiedon mestariksi -verkkokurssin ylläpidosta, kehittämisestä ja tekijänoikeuksista. Luettelointiryhmä työskentelee pääasiassa verkossa. Keskeisimmät työkalut ovat AC ja Wiki.

 

  • No labels