Child pages
  • Toimintasuunnitelma 2015
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

AMK-metatietoryhmä – Toimintasuunnitelma 2015

Aineiston kuvailu on yhteistyötä

Konsortion metatietoryhmä tukee metatietojen tuottamisen kehittämistä amk-kirjastoissa. Ryhmä muodostuu aktiivisista ammattikorkeakoulukirjastojen metatietoasiantuntijoista, jotka haluavat tehostaa ja kehittää aineiston kuvailua.

Metatietoryhmä keskittyy aineiston kuvailuun ja hankintaan kuuluviin erityiskysymyksiin tavoitteenaan hyvien käytänteiden ja kokemusten jakaminen ammattikorkeakouluissa. Osa ryhmän jäsenistä on mukana kansallisissa ryhmissä ammattikorkeakoulukirjastojen edustajina: Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmässä (KUMEA), Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmässä ja Sisällönkuvailun asiantuntijaverkostossa. Metatietoryhmän tehtävänä on edistää vuorovaikutusta ja tiedonkulkua ryhmien välillä.

Metatietoryhmä huolehtii omalta osaltaan Melindan laadusta. Se vahvistaa ja jakaa yhteisluettelon edellyttämää osaamista amk-kirjastoissa. Ryhmän tehtävänä on auttaa ja tukea luetteloijia siirtymään RDA-kuvailuun.

Aineiston kuvailu on asiakaspalvelua

Ryhmä pyrkii kehittämään kuvailu- ja hankintaprosesseja asiakaslähtöisesti. Hyvin tehty bibliografinen kuvailu mahdollistaa asiakkaalle relevantin tiedon löytymisen. Metatietoryhmä seuraa aktiivisesti Finnan kehittämistyötä  ja on mukana Finna-yhteistyössä muiden konsortion ryhmien kanssa. Ryhmän tavoitteena on varmistaa, että ammattikorkeakouluille tärkeiden aineistojen löytyvyys turvataan myös Finnassa.

Aineiston kuvailu on ammattitaitoa

Metatietoryhmä  järjestää amk-metatietoasiantuntijoiden kehittämispäivän, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita ja johon sisällytetään työpajatyöskentelyä.

Ryhmä huolehtii Metatiedon mestariksi -verkkokurssin ylläpidosta, kehittämisestä ja tekijänoikeuksista. Metatietoryhmä työskentelee pääasiassa verkossa. Keskeisimmät työkalut ovat AC ja Wiki.

AMK-metatietoryhmä edistää kuvailutyön kustannustehokkuutta. Tavoitteena on, että kuvailutyö tehdään vain kerran.

 

 

  • No labels