CSC on yksi kansallisista tunnistepalveluiden hallinnoijista. Tarjoamme pysyviä tunnisteita ensisijaisesti tutkimusaineistoille ja tutkimushallinnon palveluille. Peruspalveluihin ei kuulu laajempaa koulutusta tai ohjausta, mutta koordinoimme avointa kansallista PID-verkostoa ja tarjoamme tukea toiminnallisten tunnisteiden valintaan ja hallintaan.

Pysyvien tunnisteiden palveluiden avulla tuetaan yhteentoimivuutta, tiedon yksilöintiä ja pysyvien viittausten ylläpitoa. Pysyvät tunnisteet ovat myös tieteessä hyvän tiedonhallinnan edellytys. Tunnisteiden käyttö on keskeisessä roolissa FAIR-periaatteiden toteuttamisessa.

CSC on DataCiten ja ePICin jäsen, ja se pystyy tarjoamaan erilaisia handle-tunnisteita, kuten DOI:ta. Lisäksi monissa CSC:n tuottamisessa palveluissa hyödynnetään Kansalliskirjaston hallinnoimia URN-tunnisteita. 

Datacite Finland -konsortio

Yleinen tutkimusaineistojen metatietoformaatti DataCite vaatii DOI-tunnistetta osana metatietoja. DOI-tunnistetta käytetään myös yleisesti tutkimusaineistoihin viittaamisessa. CSC koordinoi Datacite Finland -konsortiota.

DataCite Finland -konsortioon liittyminen on edullinen ja helppo tapa organisaatiolle aloittaa DOI-tunnisteiden luominen.

DataCite Finland -konsortion jäsenyyden myötä organisaatio voi jakaa ja hallinnoida omia tutkimusaineistojen DOI-tunnisteita. Tämä vaatii organisaatiolta omia datanhallintajärjestelmiä sekä selkeää datapolitiikkaa.

DataCiten palvelut tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää kansainvälisesti tunnettuja tutkimusaineistojen pysyviä tunnisteita, jotka ovat hyvin linkittyviä esimerkiksi ORCID:in palveluihin.

Lisätietoja ja tiedustelut konsortioon liittymisestä: servicedesk@csc.fi

  • No labels