Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

KJMO eli Kansallinen julkaisumetriikkaopas on sekä suomen- että englanninkielellä tuotettu ja ylläpidettävä opas julkaisumetriikasta. Ylläpidosta vastaa Finn-ARMA-verkoston alainen Julkaisumetriikkatyöryhmä.

KJMO, or the Finnish national guide to publication metrics, is a guide on publication metrics produced and maintained in both Finnish and English. The publication metrics network under the Finn-ARMA network is responsible for maintaining the guide.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

  • No labels