Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Avoimiin oppimateriaaleihin kuuluvat UNESCOn määritelmän mukaan minkä tahansa muotoiset ja millä tahansa välineellä käytettävät oppimateriaalit, jotka ovat yleiseen käyttöön vapautettuja tai lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, uudelleenkäyttöön, uudelleensoveltamiseen, muokkaukseen ja uudelleenjakamiseen. Esimerkiksi Creative Commons -lisensoiduista oppimateriaaleista avoimiksi oppimateriaaleiksi lasketaan CC BY - ja CC BY-SA -lisensoidut oppimateriaalit. Varsinaisten avointen oppimateriaalien lisäksi usein on myös hyödyllistä seurata oppimateriaaleja, jotka on jaettu rajoitetummilla lisensseillä, esimerkiksi NC- tai ND-ehtoja sisältävillä CC-lisensseillä.

Avoimien oppimateriaalien metriikassa pyritään materiaalien määrän mittaamisesta niiden laadun ja vaikuttavuuden arviointiin. Avointen oppimateriaalien laadun kriteereistä ei ole vielä laajaa kansainvälistä yhteisymmärrystä, mutta kriteereiksi on ehdotettu esimerkiksi oppimateriaalien sisällöllistä luotettavuutta, käytettyjen opetus- ja oppimismenetelmien tarkoituksenmukaisuutta sekä oppimateriaalin saavutettavuutta ja jatkokäytön helppoutta. Yksinkertaisimmin käytettäviä avointen oppimateriaalien vaikuttavuuden indikaattoreita ovat niiden lataus- tai käyttöluvut, mutta lisätiedon kerääminen vaatii yleensä altmetriikan käyttöä.

Suomalaisten avoimien oppimateriaalien tunnuslukuja voi kerätä jossain määrin Avointen oppimateriaalien kirjastosta (aoe.fi), johon voi tallentaa tai linkittää CC-lisensoituja oppimateriaaleja ja johon kansallinen Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus suosittelee tuomaan suomalaisen korkeakoulutason avointen oppimateriaalien kuvailutiedot. Hienojakoisempi analytiikkatyökalu Avointen oppimateriaalien kirjastoon on tekeillä. Nyt kirjastossa on mahdollista tarkastella, kuinka monta oppimateriaalia palveluun on tallennettu kustakin organisaatiosta, millaisella CC-lisenssillä nämä on julkaistu ja miten ne täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

Lähteet

Avoimen tieteen koordinaatio (2022) Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025. Osalinjaukset 1 (Oppimateriaalien avoin saatavuus) ja 2 (Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt). Saatavilla: https://doi.org/10.23847/tsv.419

UNESCO (2019) Recommendation on Open Educational Resources. Saatavilla: https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer

  • No labels