Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Datametriikalla tarkoitetaan tutkimusprosessissa syntyvän tutkimusdatan ja sen käytön analysointia ja raportointia. Datametriikassa analyysin näkökulmia voivat olla esimerkiksi tutkimusdatan avoimuus, käyttötilastot tai datan saamat viittaukset. Kehittyneet datanhallinnan käytännöt, datan saatavuuden palvelut, datan avaaminen ja näitä tukevat tekniset ratkaisut ovat keskeisiä edellytyksiä, jotta metriikan menetelmiä voi kohdistaa tehokkaasti myös tutkimusdatan tarkasteluun.

Lue lisää

Finnish Committee for Research Data (2018) Tracing data: Data citation roadmap for Finland. Saatavilla: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804106446
Parland-von Essen, J.,  Alaterä, T.,  Sipola, T. et al. (2019) The use of Persistent Identifiers for Research Datasets: Recommendation by the Finnish Scientific Community for Open Research. Saatavilla: https://doi.org/10.5281/zenodo.3560737

  • No labels