Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä julkaisumetriikkaan liittyvät keskeiset käsitteet, menetelmät sekä tarkastella julkaisuperusteisen analyysin vaiheita suunnittelusta tulosten esittämiseen. Lisäksi luvussa käsitellään tieteenalojen välisiä eroja. Tieteenalojen julkaisukäytännöt poikkeavat toisistaan tavoilla, jotka heijastuvat sekä julkaisujen lukumääriin viittaustietokannoissa että näille karttuviin viittauksiin.  • No labels