Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Julkaisujen lukumäärä

Julkaisujen lukumäärän voidaan ajatella kertovan tarkasteltavan kohteen tieteellisen toiminnan aktiivisuudesta ja laajuudesta. Lukumääriä voidaan tarkastella eri näkökulmista, esimerkiksi yliopistoittain, tieteenaloittain, vuosittain tai julkaisutyypeittäin. 

Vastuullinen käyttö

  • Julkaisujen lukumääriä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon tieteenalojen erilaiset julkaisukäytännöt esimerkiksi käytetyimpien julkaisutyyppien ja yhteiskirjoittamisen suhteen. Lisätietoa löydät luvuista tieteenalojen välisiä eroja ja metodologisia näkökulmia.
  • Tieteenalojen erilaisten käytäntöjen lisäksi julkaisujen lukumäärään vaikuttaa tarkasteltavan yksikön käytettävissä olevat resurssit, kuten tutkijoiden lukumäärä ja saatu rahoitus.
  • Kun lukumääriä tarkastellaan julkaisutyypeittäin haasteena voi olla eri tietokantojen erilaiset tavat luokitella julkaisuja. Esimerkiksi suomalainen OKM:n julkaisutiedonkeruun julkaisuluokitus voi erota kansainvälisten tietokantojen luokituksesta merkittävästi. 
  • Katso myös vastuulliseen arvioimiseen liittyvät kysymykset Indikaattoreita-sivulta.

Julkaisujen lukumääriin perustuvia indikaattoreita tietokannoissa ja muissa lähteissä

Julkaisujen lukumääriä ja lukumääriin perustuvia indikaattoreita löytyy:

  • No labels