Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.


Tässä luvussa käsitellään julkaisumetriikan vastuulliseen käyttämiseen laadittuja kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia.Tutkimusmetriikan hyödyntäminen osana sekä tutkimuksen arviointia että tutkijanarviointia on yleistynyt laadullisten asiantuntija-arviointien rinnalla. Tämä on lisännyt keskustelua vastuullisesta tutkijanarvioinnista ja julkaisumetriikan vastuullisesta käyttämisestä tutkimuksen arvioinnissa. Tutkimusmetriikka muodostuu laajemmasta kokonaisuudesta, joista julkaisumetriikka on yksi osa. Vastuullisesta julkaisumetriikasta on ryhdytty puhumaan laajemmin DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assesment) julkaisemisen jälkeen. Suomalaisessa kontekstissa vastuullista tutkijanarviointia on käsitelty Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeessa. Tutkimusmetriikan vastuullisessa hyödyntämisessä on tärkeää, että sitä käytetään vain osana kokonaisarviointia.

Vastuullista julkaisumetriikkaa sovellettaessa tulee huolehtia menetelmien ja sisältöjen läpinäkyvyydestä sekä huomioida tieteenalojen monimuotoisuus ja tieteenalojen erilaiset käytännöt. Lisäksi on huomattava riittävän kattavat sisällöt, tutkimuskohteiden yhdenvertainen kohtelu ja metriikkatuotosten tulkitsijoiden riittävä osaaminen.


  • No labels