Aika: 17.5.2018 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998
Osallistujat: Jukka Ivonen, Manu Pajuluoma, Eija Heiskanen, Samuli Malinen, Jussi Kivinen, Christa Winqvist, Jaakko Riihimaa, Juha Venho, Liisa Huovinen, Ari Ilkka, Tore Ståhl, Teemu Seesto, Kirsi Aalto, Tapio Rimpioja, Jaakko Leinonen, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala

Agenda

 1. (0830-0845) Taustaa, käsittelymalli ja työvälineet
  1. Ideapankki
 2. (0845-0915) Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille
  1. (0845-0850) Sensitiivisen datan hallinta CSCIDEAPANKKI-12 - Getting issue details... STATUS . Jaakko Leinonen / CSC esittelee ehdotuksen
  2. (0850-0855) Sähköisten valintakoeratkaisujen alusta CSCIDEAPANKKI-15 - Getting issue details... STATUS Ulla Sarajärvi / HY esittelee ehdotuksen
  3. (0855-0900) Moodlen korvaaja CSCIDEAPANKKI-21 - Getting issue details... STATUS <ei alustajaa>
  4. (0900-0905) Kirjastojärjestelmien yhteentoimivuus CSCIDEAPANKKI-20 - Getting issue details... STATUS <ei alustajaa, Ilkka Siissalo/ HY kommentit ehdotuksessa>
  5. (0905-0910) Yhteisen kansallisen opintohallinnon järjestelmän tai ekosysteemin luominen CSCIDEAPANKKI-17 - Getting issue details... STATUS <ei alustajaa>
  6. (0910-0915) Cloud provisioning platform and service for HEIs CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS Christa Winqvist / Aalto esittelee ehdotuksen
 3. (0915-0920) Tiedoksi hylätyt kehitysideat
  1. Tietoliikennelaitepalveluja CSCIDEAPANKKI-14 - Getting issue details... STATUS - Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä on päättänyt, että Funet tietoliikennelaitepalvelu lisätään Funet-palveluvalikoimaan erillismaksulliseksi lisäpalveluksi ja Funet reititinpalvelutoteutukset siirretään vaiheittain Funet tietoliikennelaitepalveluun
 4. (0920-0930) Ideoiden käsittelyn jatkotoimet
  1. Kehitysideoiden käsittelyn toimivuus, kehitysehdotukset
  2. Seuraavat palaverit 31.05. & 14.06.

Muistio

1) Taustaa, käsittelymalli ja työvälineet

2) Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille

  • Sensitiivisen datan hallinta CSCIDEAPANKKI-12 - Getting issue details... STATUS Jaakko Leinonen (CSC) esitteli ehdotuksen
   • pääsynhallinta voidaan toteuttaa: haka, suomi.fi, virtu, elixir aai
   • palvelua odottelee kymmenkunta asiakasta
   • kyseinen ehdotus liitettiin Ideapankkiin (ensimmäiseen Ideapankki-versioon) palvelusta tiedottamisen ja Ideapankkiprosessin testausta varten
   • loppukäyttäjätuen tarjoajaa ei ole vielä suunniteltu. Antti Mäki ehdotti, että CSC voi tarjota tukea
   • kaivattiin tarkempaa roolitusta; mitä ja kenelle?
   • amkien TKI-osaajat tarvitsevat palvelua heti. Haaga-Helia on alkanut toteuttamaan omaa ratkaisua H3-yhteistyön nimissä. Verrataan kehitettävää palvelua CSC:n palveluun
   • laajentaa CSC:n pilvipalveluiden käyttöä, ei muuta olemassa olevaa pilvipalvelujen käyttötarkoitusta
   • pyritään tarjoamaan palvelua suoraan loppuasiakkaalle ilman korkeakoulun IT:n osallistumista
   • keskusteltu ATT-hankkeen kanssa, pyritään selvittämään miten ehdotus kytkeytyy suurempaan kuvaan
   • toivottiin käyttötapauksia keskustelua ryydittämään
   • päätös: Ehdotetaan esiselvitettäväksi ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi (Amkien avoin TKI) -hankkeen yhteydessä
  • Sähköisten valintakoeratkaisujen alusta  CSCIDEAPANKKI-15 - Getting issue details... STATUS Kirsi Aalto (TRE3) esitteli ehdotuksen
   • amk:t ottavat käyttöönsä yhteisen alustan 2020, voisiko alusta toimia laajemman käyttäjäjoukon tarpeisiin?
   • esiselvityksen kautta voitaisiin määrittää työkaluvalikoima, mitä valintakoeratkaisuja tarvitaan, millaisia tarpeita eri tahoilla on?
   • CSC:n kansainvälisestä kumppaniverkostosta  voitaisiin tiedustella kokemuksia ja näkemyksiä?
   • UEF on Syddansk yliopiston (DK) kanssa selvitellyt asiaa
   • valintakokeisiin liittyviä selvittelyjä on käynnissä monessa paikkaa: olisi järkevää koota saatu tieto yhteen
   • päätös: CSC toimii sanansaattajan ja vie ajatuksen työkaluvalikoimasta kehittämishankkeiden tiedoksi
  • Moodlen korvaaja  CSCIDEAPANKKI-21 - Getting issue details... STATUS Antti Mäki / CSC alusti
   • UEF:n vetämä DigiCampus-hanke on tehnyt ehdotuksen yhteisen Moodlen hankinnasta hankkeeseen osallistuville tahoille. Asiasta tehdään mahdollisesti päätös 22.05.
   • Moodlen haasteena nähdään vastaavuus tulevaisuuden vaatimuksiin
   • Norjassa kilpailutettu kolme tuotetta korkeakoulujen valittavaksi
   • ehdotettiin, että tämä ehdotus käsitellään seuraavassa Ideapankin kokouksessa 31.05.
  • Kirjastojärjestelmien yhteentoimivuus  CSCIDEAPANKKI-20 - Getting issue details... STATUS
   • ei ehditty käsittelemään
  • Yhteisen kansallisen opintohallinnon järjestelmän tai ekosysteemin luominen  CSCIDEAPANKKI-17 - Getting issue details... STATUS
   • ei ehditty käsittelemään
  • Cloud provisioning platform and service for HEIs  CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS Christa Winqvist / Aalto esitteli ehdotuksen
   • tarvitaan tapa, jolla ohjataan pilvipalveluiden käyttöä
   • esim. Surfnet Hollannissa tarjoaa pilvihallintapalvelua; CSC voisi harkita vastaavan palvelun tarjoamista korkeakouluille
   • Cloud Management hallintaportaali on paljon muutakin kuin peruspalvelun tarjoamista ja toimittajissa on valinnan varaa. Voitaisiinko etsiä yhteistä ratkaisua suuremman joukon hyödynnettäväksi?
   • tarpeita sekä opetuksen että tutkimuksen puolella
   • HY on pohtinut oman ratkaisun tekoa
   • Funet olisi luonteva broker tämän suhteen, esiselvitys sitä kautta? Mukaan kaupallisten talojen osaajia, konseptointia tämän kautta
   • päätös: ehdotetaan esiselvityksen tekemistä Funet:in toimesta


3) Tiedoksi hylätyt kehitysideat

   • Tietoliikennelaitepalveluja CSCIDEAPANKKI-14 - Getting issue details... STATUS
   • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä on päättänyt, että Funet tietoliikennelaitepalvelu lisätään Funet-palveluvalikoimaan erillismaksulliseksi lisäpalveluksi ja Funet reititinpalvelutoteutukset siirretään vaiheittain Funet tietoliikennelaitepalveluun

4) Ideoiden käsittelyn jatkotoimet

    • Kehitysideoiden käsittelyn toimivuus, kehitysehdotukset
     • kirjataan ehdotusten Description-kenttään nettotieto: olennaiset ehdotukseen liittyvät seikat
     • kuvataan selkeämmin jo käynnissä olevat asiat
     • selkeytetään päätösten tekoa: kuka on päättänyt, milloin ja missä. Kuvausten tiiviys hävittää olennaisia asioita
     • Ideatoimikunnan jäseniä kehotetaan kirjaamaan kysymykset etukäteen ehdotusten osaksi, ehdotusten käsittelyä nopeuttamaan
    • Seuraavat palaverit 31.05. & 14.06.


 • No labels