Aika: 15.11.2018 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Eija Heiskanen (Aalto), Ari Hovila (VY), Ari Ilkka (JAMK), Jukka Ivonen (Haaga-Helia), Juha Venho (TurkuAMK), Samuli Malinen (OAMK), Teemu Seesto (TY), Tore Stålh (Arcada), Antti Mäki (CSC), Outi Tasala (CSC), Jutta Virolainen (CSC), Timo Leinonen (CSC), Anna Lindfors (CSC), Jussi Auvinen (CSC), Minna Ala-Mantila (CSC)

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS


Päätös: Asiaa lähdetään esiselvittämään yhdessä ketteränä kokeiluna. Seuraavaan Ideatoimikunnan kokoukseen CSC selvittää konsultin saatavuuden ja hahmottaa ehdotukseksi mallin korkeakoulujen kustannusten jyvittämiseen. Seuraavassa ideatoimikunnan kokouksessa esitellään ehdotus esiselvityksen tavoitteiksi. 

Ehdotettiin esiselvitettäväksi ketterien kokeilujen kaistalla. Käsitteiden määrityksissä ja idean tarkennuksessa ehdotettiin hyödynnettäväksi konsultin apua ja esim. round table -metodia, jota ideapankin toimintamallin luomisessakin keväällä 2018 hyödynnettiin. Ehdotus hyväksyttiin.

Ideatoimikunta totesi, että osallistujia esiselvitykseen tulisi saada kokonaisarkkitehtuuriosaajista, asianhallinnan osaajista ja liiketoiminnan kehittäjistä sekä johdosta.                                           

Turun ammattikorkeakoulun rehtori on tiedustellut ammattikorkeakoulujen keskuudesta kiinnostusta yhteiseen esiselvitykseen, ja kokoushetkellä alustavasti kiinnostuneita korkeakouluja oli 11.


2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-42 - Getting issue details... STATUS

Uuden idean esittely ideatoimikunnalle. Tällä hetkellä idean alkuperäinen ehdottaja DIAK etenee asiassa oman konsultin kanssa. Idealle on tarkennettava sen omistaja. Idean yhteisen edistämisen tärkeys mutta samalla myös haasteet yhteisen tietomallin luomiseen tunnistettiin. Kustannukset yksittäisen korkeakoulun edistäessä asiaa todettiin korkeiksi. Tiketille lisätyt alustavat arkkitehtuurikuvat on tehty DIAK:in esimerkkitapauksen perusteella. Jutta Virolainen ja Timo Leinonen CSC:ltä esittelivät arkkitehtuurikuvat.


Keskustelussa tarkennettavaksi jääneet kysymykset (vastaukset lisätty 26.11.2018)

  1. Onko ajatus että loppukäyttäjät suoraan käyttävät palvelua, vai tätä kautta voisi siirtää jotain kk:n omiin tietovarastoihin? 

    Korkeakoulujen tietovarastopalvelu tarjoaisi korkeakoululle oman tietovaraston, BI-työkalut ja normalisoidun tietomallin raportointiin. Pyrkimyksenä olisi, että palvelun sisältämän tietomallin rakenne olisi samanlainen kaikille korkeakouluille, mikä mahdollistaisi jatkossa merkittävät synergiaedut esimerkiksi erilaisten analytiikkasovelluksien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Loppuraportoinnin toteutus ei sisältyisi itse palveluun, vaan se voitaisiin toteuttaa joko korkeakoulun omasta toimesta tai hankkimalla sitä lisäpalveluna esimerkiksi osana kehitteillä olevaa Alasin-analytiikkapalvelua. Tiedonsiirtoa tietovarastosta toiseen ei ole alustavassa suunnitelmassa pohdittu, sillä lähtökohtana siinä on korkeakoulun tarve tietovarastolle vahvistamaan tiedon hyödyntämistä ja strategista johtamista.

  2. Minkälainen tuki ajateltu yksilöllisille raporteille. Tarvitaanko kk:ssa asiantuntijat, vai tukeeko CSC?

Korkeakoulut voivat aloittaa raportoinnin tuottamisen tietovaraston tietomallista, jolloin siinä olisi mahdollista hyödyntää korkeakoulujen omaa asiantuntijaosaamista tai korkeakoulu voisi hankkia sitä lisäpalveluna esimerkiksi osana Alasin-analytiikkapalvelua. Raportoinnin toteutus ei olisi sidoksissa tiettyyn menetelmään tai teknologiaan.

Toteutuessaan palvelu tukisi korkeakoulujen operatiivisten tietojärjestelmien laajamittaista hyödyntämistä, tarjoaisi synergiaetua esimerkiksi analytiikan ja raportoinnin kehittämiseen, ja vahvistaisi siten korkeakoulujen tiedolla johtamista. Korkeakoulujen yhteinen tietovarastopalvelu tuottaisi myös synergiaetua ympäristön pystytys, ylläpito- ja kehityskulujen kattamiseen.


CSCIDEAPANKKI-43 - Getting issue details... STATUS Uuden idean esittely ideatoimikunnalle.

Idea jätettiin tarkennettavaksi. Metropolia valmistelee muutoksia "Jonnisen Exceliin", jota suurin osa ammattikorkeakouluista käyttää rahoitusmallin perusteella ennakointiin. Tunnistettiin asianyhteys ideaan CSCIDEAPANKKI-42 - Getting issue details... STATUS .

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-41 - Getting issue details... STATUS Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeen esittely. 

Idea jätettiin tarkennettavaksi.

Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeen projektipäällikkö Anna Lindfors (CSC) esitteli hankkeen. Hankkeessa on mahdollista säilyttää opetuskäyttöön tehtyjä, kaikille avoimia tallenteita. Hankkeessa pyritään siihen, että kaikki materiaalit ovat muokattavissa niiden ajantasaisuuden takaamiseksi. Tallenteiden osalta suunnitteilla useiden eri tiedostomuotojen tukeminen, mutta tämänhetkisten suunnitelmien mukaan ei ole tulossa ominaisuutena tallennusmuodon muokkausmahdollisuutta. Ensimmäisen osan kehitysmalli valmis 2019. Lisätietoa hankeesta: https://wiki.eduuni.fi/x/-k-VAw


CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS CSC:ltä Dan Still esiselvittää mahdollisuutta edistää asiaa yhteistyössä GÉANT:n kanssa 2019 alusta alkavassa projektissa. Esiselvitystä tehdään Ideatoimikunnassa ja IT-päivien esipäivässä (5.11.2018) käytyjen keskustelujen evästämänä.  IT-päivien esipäivien pilvityöpajassa keskustelua aiheesta: tilaisuuden osallistujajoukosta muodostuisi se sidosryhmä, joille lähetettäisiin jatkossa tietoa etenemisestä ja jolta haetaan kansallista näkemystä aiheeseen. 

Ei käsitelty.

CSCIDEAPANKKI-40 - Getting issue details... STATUS  (Lisätty asialistan lähetyksen jälkeen) Sami Kinnunen kertonut, että SIEM-porukka työstää asiaa laajasta näkökulmasta: loki-politiikka, säilytysajat, ym. muuta linjaukset, mutta kun nämä tarkentuvat niin sopivia teknisiä ratkaisuja sekä työkaluja on tarkoitus haarukoida myös. Voisi olla hyvä pyytää status-check ja lyhyt keskustelu joko tälle tai fucio/aapa-foorumeille.

Ei käsitelty.

4. Muut asiat

4.1. Iskulause

Ei päätöstä.

Ideapankin "iskulauseesta" järjestetty kilpailu IT-päivillä, ehdotukset nähtävillä täällä. Voittajan ehdotus "Innostu, ideoi ja onnistu!" (Tiina Malinen, UEF). Ideatoimikunnan päätösasiana iskulauseen vahvistaminen tai mahdollinen muokkaus.


4.2. Ketterien kokeilujen rahoitus ja yhteispalvelumalli, keskusteltavana meta-asiana jatkoa varten:

Päätetään seuraavassa kokouksessa yhteispalvelumalli (summan siihen, milloin kustannus jakautuisi kaikille korkeakouluille, huolimatta siitä ketkä haluavat esiselvitykseen osallistua) ja milloin korkeakouluilta kysytään yksittäin halukkuus osallistua.

Pyritään edistämään ketterien kokeilujen kaistan rahoitusta kolmelta eri taholta: mahdollisesti OKM:ltä saatava rahoitus, CSC:n kehitysvarasta maksettavat kokeilut ja korkeakoulujen yhdessä maksamat kokeilut


4.3. Työvaliokuntien yhteiskokous

Mäki ehdotti työvaliokuntien yhteiskokousta pidettäväksi CSC:llä, jolloin voitaisiin myös keskustella ideapankin jatkon kehityssuunnasta.

  • No labels