Aika: 13.12.2018 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Jukka Ivonen (Haaga-Helia), Tore Ståhl (Arcada), Jaakko Riihimaa (AAPA), Liisa Huovinen (Taideyliopisto), Manu Pajuluoma (LY), Teemu Seesto (FUCIO), Heli Uusipaavalniemi (Laurea), Eija Heiskanen (HY), Ari Ilkka (JAMK), Juha Venho (Turkuamk), Ari Hovila (VY), Outi Tasala (CSC), Antti Mäki (CSC), Ville Savolainen (CSC), Jussi Auvinen (CSC), Maria Seppänen (CSC)

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS  Uusi idea. Heli Uusipaavalniemi (Laurea) alusti idean esittelyn.

Ideatoimikunnan seuraavassa kokouksessa 17.1.2019 päätetään esiselvityksen aloittamisesta.

Todettiin, että esiselvitys nykyisten ja valmisteilla olevien käytäntöjen tilasta ja tavoitteista olisi tarpeellinen. Esiselvityksen koordinaattoriksi ehdotettiin alustavasti CSC:tä, ja esiselvitys voitaisiin mahdollisesti toteuttaa ketterien kokeilujen kaistalla. Mahdollinen esiselvitys tulisi tehdä opiskelulähtöisesti, ei tekniikka edellä. Esiselvityksessä huomioitavina asioina tunnistettu KOSKI-lakiin sisältyvä OPH:n ylläpitämä "OID" -opiskelijanumerorekisteri (käytössä ulkomaalaisten opiskelijoiden yksilöimiseksi), eIDAS-asetus, JY:n aoimen hanke kirjoitustavan profiloimiseksi), mahdollistettava tunnistaminen eri vahvuuksilla.


  CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS  - NordUnetin LMS-puitekilpailutukseen osallistuminen

Mäki esitteli uuden idean käynnistymässä olevasta kilpailutuksesta. Todettiin, että Digicampus-hanke olisi sopiva vaikuttajataho asian edistämisessä. NORDUnet:n LMS-kilpailutukseen osallistumisesta käsitellään korkeakoulujen tietohallinto- ja ict-ohjausryhmän kokouksessa 23.1.2019. Asiantuntijoiksi tunnistettu Moodle-yhteistyöverkosto.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-2 - Tiedonohjauksen, asianhallinnan, kehittyneen sähköisen allekirjoituksen ja asiointipalvelun kehittäminenIDEATOIMIKUNNALLE

Sovittiin esiselvityksen kokousajoista ja kalenterikutsujen lähettämisestä, toimikunnan jäsenet nimeävät esiselvitykseen osallistuvat asiantuntijat. Konsulti saatu tarjous jaetaan ideatoimikunnan jäsenille.

Wikisivu etenemiselle ja työstöön osallistuvien asiantuntijoiden listaus: https://wiki.eduuni.fi/x/lIX6B (täydentyy)

4. Muut asiat

CSCIDEAPANKKI-47 - Getting issue details... STATUS  - Yhteispalvelu- ja kustannustenjakomalli ketteriin kokeiluihin

(EDIT: jaettu sittemmin omiksi ideoikseen, yhteispalvelumalli ao. tiketissä ja kustannustenjakomalli  CSCIDEAPANKKI-48 - Getting issue details... STATUS )

Mäki esitteli kustannustenjaon mallia edellisessä kokouksessa keskustellun pohjalta: https://wiki.eduuni.fi/x/05v6B

Kustannustenjakomalli käsitellään uudelleen ideatoimikunnan seuraavassa kokouksessa 17.1.2019. 

  • No labels