Aika: 14.2.2019 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Pia Hakulinen, Riikka Heikkonen, Jarmo Jaskari, Jaakko Riihimaa, Katariina Alha, Teemu Seesto, Juha Venho, Christa, Winqvist, Olavi Pesonen, Manu Pajuluoma, Pia Hakulinen, Jukka Ivonen, Anne Ala-Kallaanvaara, Mirja Nojonen, Kari Kataja, Vilho Kolehmainen, Susanna Kokkinen, Erja Mesikämmen, Vesa Taatila, Nina Laukkanen, Sakari Nisula, Samuli Malinen, Outi Tasala, Antti Mäki (pj.), Maria Seppänen, Jussi Auvinen, Minna Ala-Mantila (siht.)

Ideamuotoilun esiselvityksen päätös (08.30-09.00) 

Ideatoimikunnan jäsenten lisäksi asiakohtaan kutsutut: Patrik Maltusch  Aalto-yliopisto, Kari Kataja  HAMK, Vilho Kolehmainen Metropolia, Susanna Kokkinen Aalto-yliopisto, Jenni Sorvisto TAY, Mirja Nojonen JAMK, Erja Mesikämmen DIAK, Jarmo Jaskari SeAMK, Marko Leinonen  LY, Laura Kinnunen LapinAMK, Riikka Heikkonen HY, Markus Häkkinen XAMK, Vesa Taatila TuAMK, Anne Ala-Kallaanvaara HY, Nina Laukkanen Sofigate, Sakari Nisula Sofigate, Aino Piirainen LapinAMK, Helena Päivärinta, Kari Tiainen Karelia, Pia Hakulinen Karelia, Tarja Kalliomäki-Linnas TAMK, Anne Koskela Savonia, Johan Nyman Åbo Akademi

1. Ideamuotoilun esiselvityksen päätöskokous osana ideatoimikunnan kokouksen muuta agendaa

CSCIDEAPANKKI-2 - Asianhallinta, tiedonohjaus, sähköinen allekirjoitus ja arkistointi ESISELVITYKSESSA

Tiedonohjauksen, asianhallinnan, kehittyneen sähköisen allekirjoituksen ja asiointipalvelun kehittäminen, työryhmän sivu https://wiki.eduuni.fi/x/lIX6B

  • Ideamuotoilu ja siinä käytetty työtapa koettiin onnistuneeksi, työryhmän työskentely sujunut hyvin, osallistuminen korkeakoulujen osalta oli runsasta ja aktiivista.
  • Materiaali täydentyy piakkoin loppuraportilla. Lisäksi ideamuotoiluun osallistuneille järjestetään palautekysely toiminnan jatkon tueksi. Nyt esiteltiin lopputulokset (ks. liite CSCIDEAPANKKI-2 lopputulos.pptx)
  • Ideamuotoilun lopputulokseksi muotoutui viisi polkua, jotka eivät ole kronologisia tai toisistaan riippuvaisia (kalvoilla). Jokainen korkeakoulu voi valita itselleen tärkeimmät kokonaisuudet, joiden esiselvitykseen haluaa osallistua. On myös mahdollista olla osallistumatta mihinkään. Organisaatioiden tulisi miettiä millaista ja mihin tarpeeseen asianhallintajärjestelmää tarvitaan.
  • Aikatauluna pyritään jokaiselle polulle muodostamaan esiselvitysryhmät kevään aikana. Päätettiin, että tietoisuuden levittämiseksi kaikille tarpeellisille kohdeyleisölle järjestetään 5.3. klo 11-12 webinaari, joka nauhoitetaan ja laitetaan yleiseen jakoon. Webinaarissa esitellään onnistunut ideamuotoiluprosessi.
    • Taatila / TurkuAMK: Selvitettävä toimintatavat etenemisen kartoittamiseksi, kaikille poluille on löydyttävä vastuutahot. Ehdotuksena että UNIFI ja ARENE voisivat määrittää polkujen 1-3 vastuutahot ja CSC voisi ottaa roolia polkujen 4-5 suhteen. 
  • Seuraavassa ideatoimikunnan kokouksessa 28.2. arvioidaan ideamuotoilun prosessia kerätyn palautteen pohjalta.

Ideatoimikunnan kokous (09.00-09.30)

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-51 - Getting issue details... STATUS Tiedoksi uusi ratkaistava asia

Päätettiin että FUNETin tekniset päivät järjestetään FUNET-yhteisön vuosikokouksen (28.5.) yhteydessä. Ratkaisuun päädyttiin, koska Digispheren (korkeakoulujen IT-päivien) aikaan järjestetään ensimmäistä kertaa ammattikorkeakoulujen yhteinen sähköinen valintakoe, joka rajoittaa asiantuntijoiden osallistumismahdollisuuksia.

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-50 - Getting issue details... STATUS  Tiedoksi uusi saapunut idea

Jukka Ivonen / Haaga-Helia alusti kirjaamastaan Ideapankin ehdotuksesta. AAPA kokouksessa keskusteltu, että rehtorit ja Peppi-konsortio ovat toivoneet CSC:n ottavan roolia Peppi-ylläpidosta. CSC:n mahdollisuudet ylläpidon järjestämiseen tulee selvittää. Hankintain mukaan ylläpito on kilpailutettava.

Asiasta ehdotetaan päätöstä seuraavassa ideatoimikunnan kokouksessa 28.2.


3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-49 - Getting issue details... STATUS  Tilannetieto

Ideatoimikunnan osalta tämä asia jatkuu vain seuraamisena. Yhteislisenssin hankinnan selvitystyö edennyt, tällä hetkellä takarajaksi asetettu 22.2.2019.

4. Muut asiat

-  • No labels