OPI-viitearkkitehtuurityön esittely

Asialistalla kohdassa klo 9.30–10.15. Lara Anastasiou esittelee


Lisätietoja

OPI-viitearkkitehtuurin päivitys Eduuni wikissä: https://wiki.eduuni.fi/x/R4uDB 

Esimerkkejä OPI-viitearkkitehtuurin hyödyntämisestä: https://wiki.eduuni.fi/x/XgFEBQ

Nostoja keskustelusta

 • tarve englanninkieliseen versioon arkkitehtuurikuvauksista
 • viitekehyksen roolin nostaminen korkeakoulujen johdon keskustelun taustalle
 • mietittävä koko arkkitehtuurin nimeä kuvaamammaksi
 • tarve ymmärtää miten arkkitehtuuri muuttunut päivityksen myötä verrattuna 2015 julkaistuun
 • miten päivityksessä näkyy missä muutosta ja kasvua
 • prosessien nimet tulisi olla kattavia, esim. "opintojen ja uran suunnittelu"
 • huomioitava opettajan rooli sekä palveluiden hyödyntäjänä että tuottajana opetuksessa
 • varmistettava että eri opiskelijaroolit ovat mahdollisimman kattavat
 • varmistettava mihin päivityksessä sijoittuvat opiskeluoikeuden ylläpitoon liittyvät asiat, maksullisuuden kysymykset
 • ehdotuksena lisäprosessi nimeltä yliopiston johdon tuki
 • ehdotuksena prosessien vertailu akkreditoinneissa käytettyihin malleihin (onko jokin tietty?)
 • viitekehyksen kypsyessä siihen voisi alkaa liittää yhteisiä asioita, esim. vuosikelloja
 • No labels