Aika: 11.4.2019 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Kari Kataja HAMK, Samuli Malinen OAMK, Mari Nyrhinen DIAK, Jaakko Riihimaa AAPA, Christa Winqvist Aalto, Liisa Huovinen Uniarts, Juha Venho TurkuAMK, Manu Pajuluoma LY, Teemu Seesto UTU, Ari Hovila VY, Jukka Ivonen Haaga-Helia, Antti Mäki CSC, Outi Tasala CSC, Karoliina Ahtiainen CSC

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-54 - Getting issue details... STATUS Kari Kataja (HAMK) alusti ideaa.

Arterilta on saatu sopimusehdotus, jossa tarjosivat veloituksetta korkeakoulujen yhteisen KA-SIGin käyttöön välinettä arkkitehtuurikuvausten tekemiseen ja yhteiseen viitearkkitehtuurityöhön (nyt tehty yhteisesti Eduunin Sharepointissa, monissa korkeakouluissa puolestaan on käytössä omiin tarpeisiin Arterin ARC).

 • Sopimusten tekniseen organisointiin kaivataan tahoa, mikäli tähän tarjoukseen tartutaan.
 • Sopimuksessa ei liiku rahaa, mutta toimittajalla voi haluta sitouttaa korkeakouluja palveluun myöhemmässä vaiheessa
 • Tunnistettiin, että tarjouksen ongelmana on käytön rajoittaminen max. yksi käyttäjä per korkeakoulu
  • Kataja ehdottaa Arterille, että tarjottavan järjestelmän tulee olla KA-SIG verkoston kaikkien jäsenten käytettävissä, jolloin se palvelisi korkeakoulujen yhteistyötä paremmin.
 • Pohjadatan siirrettävyys jatkossa on tärkeä ominaisuus, jotta palvelu ei sido käyttäjiä liian tiukasti.
 • Tunnistettiin, että yksi yhteinen instanssi mahdollistaisi yhteisen metadatan luonnin ja käsitteistä sopimisen paremmin. 

Asia jätettiin tarkennettavaksi.


CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS

Annettiin tiedoksi ideapankin uusi idea, Géantissa käynnistyvä OCRE-pilvikilpailutus. 

 • Korkeakoulut tai FUNET-yhteistö voivat halutessaan osallistua pilvikapasiteetin kilpailutukseen.
 • Nostettiin esiin, että aiemmalla kilpailutuksella valituksi tulleen Azuren käyttöaste tutkijoiden parissa on jäänyt matalaksi.

Asia liittyy myös ideaan  CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS , jota on edistetty Géantin GN4-3 projektissa vuoden alusta ja jossa pohditaan miten julkisia ja keskuksien yhdessä tuottamia pilvipalveluita voitaisiin tarjota tutkijoille, opettajille ja oppilaille. 

Asialla on yhteys myös ideaan  CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS , sillä OCREn yhteydessä on myös Euroopan laajuinen LMS-kilpailutus.

Idea jätettiin tarkennettavaksi, ja tuodaan päätösasiana toimikunnan seuraavaan kokoukseen.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS

Sovittiin tulevan webibaarin ajankohdaksi 6.5. klo 10-11.30. Webinaarin wikisivu: https://wiki.eduuni.fi/x/C4TYBQ

Webinaarissa Manu Pajuluoma (LUC) taustoittaa aihetta, Dan Still (CSC) esittelee kokeilujen ja selvitysten tuloksia, ja Christa Winqvist (Aalto) alustaa tutkijan polkuja.

 • Geant GN4-3 kautta Dan Still (CSC) vetämänä on kerätty lisäymmärrystä, esimerkkeinä Waldur alustalle tehty kokeiilu ja CSC-Aalto-Microsoft kartoitus.
  • Microsoftin kartoituksen tulokset korkeakoulujen pilvikäyttötarpeista julkaistaan pääsiäisen jälkeen.
 • Todettiin, että tarvitaan asiakaspolkuja ja palvelumuotoilua - tämä on tärkeä asia korkeakoulujen tutkijayhteisölle.
 • CSC on tunnistanut, että CSC:n omat palvelut tutkijoille, opettajille ja oppijoille täytyy olla helpommin löydettävissä ja käytettävissä.
  • Näitä kehitetään jo DL2021 puitteissa, mutta myös tässä asiayhteydessä

Huomioitava yhteys uuteen ideaan  CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS pilvipalveluiden kilpailutuksesta, sekä ATT-palvelut ja tutkijan tietovirrat.


CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS

CSC hallinnoi kilpailutusta Suomen puolesta ja DigiCampus-hanke toimii määrittelypuolen vetäjänä.

Asiaa on käsitelty KOOTuki-ryhmässä ja määrittelyryhmään kaivattiin lisää pedagogiikan asiantuntemusta. Pyyntö osallistumisesta ryhmään on mennyt AMK-OHAlle ja OHA-forumille.

 • Todettiin, että AAPAn halukkaat jäsenet voivat ilmoittautua Juha Eskeliselle (TAU).
 • Next Generation LMS on murroksessa, mutta valmisteleva työ on tärkeä aloittaa ajoissa, jotta saadaan ymmärrys milloin tarttua uuden sukupolven LMS:ään
 • Osallistuminen Nordunetin kilpailutukseen tuo asiantuntemusta muista maista.
 • LMS on kallis toteuttaa vain muutamalle korkeakoululle, eli asiaan tarvitaan yhteinen tahtotila.


CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS

Osallistujia kerätään mukaan toukokuun alkuun saakka, tällä hetkellä ilmoittautuneita on jo kiitettävästi. Seruraavaksi tiedustellaan kiinnostuneita henkilöitä perustettaviin työvaliokuntiin, joille asioiden vetovastuu siirretään. 

 • Todettiin, että tiedonhallintalain muutokset tulee huomioida. Työvaliokunta polkujen 1-2-3 osalta auttanee jäsentämään tätä.
 • 3.4. verkkokokouksen jälkeen saatu tieto, että kansallisarkisto rakentaa pitkäaikaissäilytyksen ohjeistusta uudelleen AMKeille
  • Diakilta tiedusteltu TKI-puolen verkostoa ja asiantuntijoita ohjeiden täsmentämiseen

Asia nostetaan toukokuun ideatoimikunnan kokoukseen.


CSCIDEAPANKKI-53 - Getting issue details... STATUS Tiketille päivitetty tilannetietoa

Minikilpailutuksen osalta ideapankki on toiminut onnistuneesti: kolmen kilpailutus laajentunut usemman korkeakoulun kesken tehtäväksi.  CSCIDEAPANKKI-50 - Getting issue details... STATUS suhteen todettiin, että Peppi-konsortion toimesta tullaan tekemään jäsenorganisaatiolle tullaan kysely tulevaisuuden odotuksista. CSC:n resursseja on mahdollisesti käytettävissä syksyllä Peppi-kokonaisuuteen, mikäli korkeakouluilla on yhteinen tahtotila edetä asian suhteen.

4. Muut asiat

Keskusteltiin Ideapankin "lanseeraamisesta", joka on ajankohtaista, ja tätä tukevat uudet verkkosivut ja konseptivideo. AMK-päivillä AAPAn ja CSC:n yhteistyönä 4 tietoiskua, joissa mahdollisuus jättää ideoita, eli varaudutaan kasvavaan ideamäärään.

Todettiin, että 20.5. AAPA-FUCIO-tvk ja CSC kesken keskustellaan Ideapankki toimintamallin toimivuudesta ja sitoutumisesta tulevaisuuteen.

Näytettiin tiedoksi tuleva Ideapankki konseptivideon luonnos:

 • Päätettiin muuttaa videoon "opetuksen" → "korkeakoulutuksen".
 • Videolla sanotaan "Kaikki voivat jättää ideoita Ideapankkiin", ei tarvetta tarkentaa.

Kokouksen jälkeen tiedoksi tullutta: SIEM-verkosto järjestää lokityöpajan CSC:n tiloissa Espoossa 24.-25.04. Lisätietoja: tuukka@utu.fi

 • No labels