Aika: 25.4.2019 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Ari Hovila (VY), Christa Winqvist (Aalto), Jukka Ivonen (Haaga-Helia), Liisa Huovinen (Uniarts), Mari  Jussi Kivinen (TUNI), Samuli Malinen (OAMK), Olavi Pesonen (Karelia), Teemu Seesto (FUCIO), Antti Mäki (CSC), Aki Reinimäki (CSC), Jussi Auvinen (CSC) POISSA: Manu Pajuluoma (LY), Ilkka Siissalo (HY)

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS  Päätetään korkeakoulujen osallistumishalukkuuden esiselvittämisestä CSC:n toimesta:

 • Ideatoimikunnan päätettäväksi mahdolliselle esiselvitystaholle ohjaamisesta (P1): CSC selvittäisi korkeakoulujen halukkuutta osallistua kilpailutukseen sekä mahdollista järjestämismallia kustannuksineen toukokuun aikana (CSC:n oma palvelukehitys, johtaja Teemu Kiviniemi)
 • Kilpailutus voidaan Suomen näkökulmasta järjestää yhteiskilpailutuksena ("referrer") tai siten, että CSC hankkii sidosyksiköidensä mahdollista käyttöä varten (broker, tässä "undewriter") 
 • Korkeakoulu osallistuu kilpailutukseen jollain kolmesta tasosta: 1) nimettynä organisaationa mukana kiinnostuneena mahdollisesta palveluiden käytöstä; 2) ilmoituksella arvioidusta käyttötarpeestaan; 3) euromääräisellä sitoumuksella minimihankinnastaan 
 • Molemmissa järjestämismalleissa kilpailutukseen osallistuminen ja/tai kilpailutuksen tulosten käyttö olisi maksullista korkeakouluille myös CSC:n tuottaman palvelun osalta.


 • Kokouksessa keskusteltiin, että kyseessä on jatkoa GEANT:lle. Uusi puitekilpailutus koskettaa IaaS, PaaS, SaaS palvelumalleja, ja liittyy myös EU-LMS kilpailutukseen.
 • GEANT kilpailutuksessa mukana satoja organisaatioita ja kaikki tarpeellinen sisältö, näin ollen NordUnetin LMS kilpailutuksesta voitaisiin luopua.
 • Selvennettiin, että kilpailutus kattaa niin tuotanto- kuin tutkimuskäytön, mutta suunnattu vain korkeakouluille (tutkimuslaitokset Valtorin kautta mukana).
  • Kilpailutus voitaisiin tehdä CSC brokerina-mallilla
 • Päätettiin, että CSC esiselvittää korkeakoulujen halukkuutta osallistua kilpailutukseen. Osallistumishalukkuus tarvitaan toukokuun loppuun mennessä

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS  Tiedoksi nosteita MS-CSC selvityksestä korkeakoulujen pilvitarpeisiin. Muistutuksena webinaari maanantaina 6.5. klo 10.00-11.30.

 • MS-CSC selvitys tullaan lähettämään ideatoimikunnalle, lisäksi nosteita esille 6.5. webinaarissa
 • Selvityksen tulokset kannustavat jatkamaan palvelumuotoilun selvittämistä ja toteuttamista, eritysesti tutkijan - ja opetuksen näkökulmasta
 • Tunnistettiin tarve ohjata pilven käyttöön mm. piloteilla ja erilaisilla ratkaisuilla.
  • Aalto lupautunut työstämään lisää esimerkkejä ja testejä tarpeen mukaan.

CSCIDEAPANKKI-10 - Getting issue details... STATUS  SIEM-työpaja 24.-25.4.

 • Tapaamistuotokset tapahtumasta päivitetään tiketille, tapahtumassa on ollut mukana mm. korkeakoulujen konesalihenkilöitä

4. Muut asiat

 • Tiedoksi tuleva idea edu-vpn selvityksestä, jonka esiselvityksessä CSC on mukana. Geant eduvpn sivustolta lisää tietoa. Jaossa sovellus Githubissa ja paikallinen organisaatio voi käyttää sitä. CSC on selvittämässä omaan käyttöön, mutta projekti ei ole tämän tai ensi vuoden asioita, etenee pitkässä juoksussa.

20.5. pidettävän AAPA & FUCIO työvaliokuntien ja CSC:n yhteiskokous

 • CSC:n omistajaohjaus; neuvottelukunta
 • Ideapankkiin ja sen kehittämiseen liittyvät teemat
  • Miten Ideapankki on toiminut, kannattaako investointi, ideapankin tunnusluvut
  • Yhteispalvelumalli ketteriin kokeiluihin ja kustannustenjakomalli
  • Ideapankin jatko: ideatoimikunnan kokoonpano ja kokousajat syksykaudella 2019, kokousten aloitus 08:30 → 09:00?
  • Ideapankin jalkautus: konseptivideo ja uusi etusivu
  • Mahdollisia aihioita seuraavaan ideamuotoiluun (ehdotuksia, joista pitchaus ja lyhyt taustoitus?)
  • Muita Ideapankkiin ja Ideatoimikuntaan tai Ideamuotoiluun liittyviä asioita?
 • Tilannekuvaa Digivisiosta?
  Ilkka Niemelä (Aalto) vierailee 14.30.-15.00 kokouksessa.
 • MSP - Syvänne esittelemään korkeakoulujen pilvitarveselvityksen löydökset?
 • Muita yhteisiä teemoja?


 • Päätettiin, että CSC liittyy yhteiskokoukseen lounaan jälkeen. Keskustellaan CSC-KK yhteistyötä, jossa ideapankki yhtenä kohtana, laajempi strategia ja politiikka keskustelu (Unifi,Arene yhteistyö, etc.). Kokoukseen otetaan käsittelyyn esimerkki caseja CSC:n palvelulinjoilta.

Seuraava kokous vasta 3 viikon päästä AMK-päivien taotta

 • No labels