Aika: 16.5.2019 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Tapio Rimpioja, Teemu Seesto, Jukka Ivonen, Manu Pajuluoma, Marko Wilen, Juha Venho, Olavi Pesonen, Jaakko Riihimaa, Liisa Huovinen, Antti Mäki, Outi Tasala, Karoliina Ahtiainen, Aki Reinimäki, Jussi Auvinen

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

AMK-oha aikoo käyttää palvelua tulevaisuudessa

CSCIDEAPANKKI-56 - Getting issue details... STATUS Tiedoksi uusi saapunut idea. Marko Wilen (opintoasiainjohtaja, Laurea) alusti.

Tutkinto- ja suoritustiedot on jo olemassa Koski ja Virta- palveluissa. Koski-palvelussa on hyödyllinen ominaisuus, jolla tiedot voi lähettää linkkinä halutulle taholle. Koski-palvelun ongelmana on, että opintosuoritusten osat eivät ole eriteltyinä, ja tätä ominaisuutta tarvitsisivat esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijat tarvitsisivat. Virta-palvelussa on kaikki tarvittavat tiedot, mutta edelleenlähetys käyttöliittymä puuttuu.

Ideana on, että Kosken ja Virran tiedot tulisi yhdistää. Oleellista on palvelusta saatava data tutkinnoista, eli esimerkiksi leimat ja asettelu eivät ole tärkeitä. Opintorekistereistä löytyy jo tieto, mutta kansallisesta palvelusta tarvitaan linkki, josta tutkintotiedon saa varmistettua. Tällä hetkellä ei paikkaa, josta tutkinnon saa varmistettua - monessa muussa maassa vastaava on jo käytössä.

Keskustelussa todettiin:

 • Idean kehitys aloitetaan KOOTuen kautta, jossa mukana VIRTA-palvelu, tietovirtojen OHry, opintopolun ohjaus
  • Mahdollista, että CSC valmistelee ja vie asiaa eteenpäin jo ennen seuraavaa ideatoimikunnan kokousta
 • Luontevaa tehdä ehdotus OKM, koska liittyy kansallisten Kosken ja Virran ominaisuuksien parantamiseen
 • Korkeakoulujen hyvä olla aktiivisesti mukana. Selvää, että Kosken ja Virran välillä vaaditaan yhteensovitaamista, mutta myös korkeakoulujen tietokannoissa ja käyttöliittymissä.
 • Idea tutkinto- ja suoritustiedoista on yheydessä Ideapankki-57 Valviran ammatinharjoittamislupiin. Tulee varmistaa, että Valvira pystyy jatkossa hyödyntämään Kosken/VIrran tietosisältöä.


CSCIDEAPANKKI-57 - Getting issue details... STATUS  Tiedoksi uusi saapunut idea. Tapio Rimpioja (opintoasiainpäällikkö, Metropolia) alusti.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelun hyödyntämistä tietojen siirrossa korkeakoulujen ja Valviran välillä voisi tehostaa. Valvira laillistaa henkilön oikeuden ammatinharjoittamisluvan varaisiin ammatteihin ammattikorkeakoulututkinnon perusteella ja tämä koskee myös eräitä yliopistotutkintoja. Ammattikorkeakoulut toimittavat tällä hetkellä tietoja Valviralle muistitikuilla erilaisten muodollisten, kirjallisten todistusten saattamana. Lääkäreiden ja sosiaalialan osalta asia on jo automatisoitu.

Keskustelussa todettiin:

 • Todettiin, että nykyinen toimintatapa on kuormittava, hidas, tietoteknisesti ikääntynyt ja tietoturvan kannalta heikko. Osa tietojen siirrosta Valviraan tapahtuu sähköisesti (esim. yliopistojen lääkäritutkinnot), mutta ammattikorkeakoulujen suurimmat massat (sairaanhoitajat, yms.) menevät pitkälti manuaalisen prosessin kautta. Tutkinnonsuorittajien kannalta prosessin pitäisi olla mahdollisimman pitkälle automatisoitu ja nopea.
 • Käytännössä kolme tapaa ammattioikeuden hakemiseen: 1) Ammattikorkeakoulu hakee ammattioikeutta 2) Hakija tekee ammattioikeuden hakemisen itsenäisesti suoraan Valvirasta 3) Valvira hakee tiedot VIRTA-palvelusta: lääkäreiden/sosionomien osalta onnistuu, sairaanhoitajien osalta ei.
 • Sairaanhoitajat saavat luvan toimia harjoittelijoina tietyn opintomäärän ylityttyä. Myös nämä tiedot olisi hyvä oltava tarkistettavissa Valviralta vielä opintojen suorittamisen aikana.
 • Asian jatkotyöstön kannalta olisi tärkeää, että kokonaisuuden suunnittelussa on mukana sekä ammattikorkeakoulujen ja Valviran edustajia.


CSCIDEAPANKKI-58 - Getting issue details... STATUS  Tiedoksi uusi saapunut idea

Keskustelussa todettiin:

 • Idean taustalla on avoimen TKI-toiminnan projektiryhmän kanssa pohdittu suostumuksen antamisen, luvitukseen liittyvä pohdinta. Kokonaisuus pitäisi pystyä rakentamaan selkeäksi sähköiseksi prosessiksi: ei tapauskohtaisia luvituksia ja tietovaranto datalle jatkokäytön varmistamiseksi
 • Tällä hetkellä toimintaprosessit ovat pitkälti korkeakoulukohtaisia
 • Biopankki-toiminnasta on löydettävissä vastaava toiminnallisuus https://www.biopankki.fi/mika-on-biopankki/
 • EuroCRIS luvitusratkaisuihin olisi myös hyvä perehtyä. CSC selvittää tätä

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.) 

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS  Korkeakouluille lähtenyt viesti to 9.5., vastaukset pyydetty ma 20.5. klo 09 mennessä. Kilpailutuksiin ilmoittautuminen. Nostetaan esiin myös AAPA-FUCIO-tvk:ssa 20.5.

Keskustelussa todettiin:

 • OCRE kilpailutuksessa on mukana pilvipalvelua (Iaas, PaaS, SaaS) ja oppimisympäristöjä ("LMS").
 • Kansallinen tavoite on, että kaikki korkeakoulut lähtevät mukaan sekä pilvipalveluiden että oppimisympäristöjen kilpailutuksen tasoon 1
  • Taso 1 takaa, että kaikilla korkeakouluilla on optio hankintaan, mutta se ei velvoita mihinkään.
 • Pyyntö kilpailutukseen ilmoittautumisesta on lähetetty AAPAn ja FUCIOn vastuuhenkilöille, sekä 6.5. webinaariin osallistuneille.
  • Viesti mennyt osalta ohi koska lähettäjä ja asiasisältö ei ole ollut tuttu
   • AAPAn ja FUCIOn pääsihteerit informoivat asiasta verkostoidensa kautta.
 • Ilman ideatoimikunnan kaltaista yhteistä instituutiota, ei Suomessa olisi ehditty reagoida OCRE kilpailutukseen.


CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS  Syvänteen selvitys on lähetetty AAPAn ja FUCIOn jäsenille sekä kyselyyn vastanneille. Sähköpostilista perustettu.

Webinaari 6.5. Pilvipalvelutarjooman kokoamisesta ja käytön järjestämisestä:

Keskustelussa todettiin:


CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS  Polkujen 1-2-3- osalta työvaliokunnan järjestäytymiskokous sovittu, https://wiki.eduuni.fi/x/tylLBg 

Keskustelussa todettiin:

 • Alkuperäisestä viidestä polusta siirrytään kolmeen polkuun: 1-2-3 / 4 / 5
 • Työvaliokunta muodostaa alatyöryhmä eri polkujen työstöön
  • Yliopisto- ja CSC-edustus puuttuvat vielä, tavoitteena saada koko korkeakoulusektori kattavasti mukaan
 • Myös asianhallinnan järjestelmän ja arkistojärjestelmien ryhmien koolle kutsuminen on mukana suunnitelmissa
 • Todettiin, että tämänkin yhteistyömuodon edistymisessä Ideapankki-toiminnalla on ollut merkittävä rooli


CSCIDEAPANKKI-53 - Getting issue details... STATUS  Tarjouspyyntö on julkaistu 26.4. ja tarjoukset on pyydetty 21.5. mennessä.

Tiedoksi, että Peppi-kesäpäivät ovat kaikille avoimet Peppi-kehittäjäpäivät 13-14.6. Hankenilla Helsingissä. Lisätietoja http://www.peppi-konsortio.fi/ajankohtaista/

4. Muut asiat

Uudistunut lähtösivu ja ideapankkivideo

 • AMK-päivien Ideapankki esittelyssä vierailleet Rimpioja ja Wilen kiittivät hyvästä esityksestä ja konseptista. Tunnistivat, että Ideapankki on tärkeää saada lanseerattua toimijaverkostoille (oha) ja AMK-oha kokousten asialistalle.
 • Fucio onnitellut 1-vuotiasta Ideapankkia

  Error rendering macro 'widget'

  com.atlassian.confluence.api.impl.sal.exception.IllegalURLException: The provided url- https://api.twitter.com/1/statuses/oembed.json?id=1128893036723953664&omit_script=true&lang=en is not included in the whitelist!.Please add the url to whitelist to allow access

Ideatoimikunnan syyskauden kokousaikatauluista päätettiin keskistella yhteiskokouksessa 20.5.

AAPAn ja FUCIOn työvaliokuntien ja CSC:n yhteiskokouksen 20.5. ohjelmaluonnos: https://wiki.eduuni.fi/x/1RlLBg Keskustellaan korkeakoulujen ja CSCn yhteistyöstä, jossa ideapankki yhtenä kohtana. Lisäksi laajempi strategia ja politiikka keskustelu (Unifi & Arene yhteistyö, etc.). 

 • Nostettiin esiin Ideapankki-inventaarion tarve. Yhteiskokouksessa sovitaan inventaarion aikataulusta.
 • Käsitelty viimeksi toimikunnassa. Niemelä & Saren molemmat osallistuvat
 • Visiomateriaali lähtee maanantaina; taustamateriaalit yhteiskokouksen tarkasteluun ennen kuin Niemelä & Saren saapuu. Jatkuvan opiskelun tukiratkaisut.. tulee ideatoimikunnan keskustelemien alueelle.


 • No labels