Aika: 29.5.2019 klo 08.30-09.30

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Ari Hovila, Olavi Pesonen, Manu Pajuluoma, Juha Venho, Liisa Huovinen, Teemu Seesto, Jaakko Riihimaa, Antti Mäki, Outi Tasala, Aki Reinimäki, Karoliina Ahtiainen

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS

Todettiin, että GÉANT kilpailutuksen myötä korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokouksessa 21.5 päädyttiin siirtymään NordUnet LMS-puitekilapilutuksesta GÉANT:in pilvipalvelu ja oppimisympäristö kilpailutukseen.

Idea-tiketti muokataan käsittelemään GÉANT oppimisympäristö ("LMS") puitekilpailutusta, linkittyen GÉANTin OCRE-projektin pilvipalvelu-puitekilpailutukseen CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS .

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-60 - Getting issue details... STATUS

Tiedoksi uusi idea, saapunut maanantaina 27.5.

Lisenssit vanhentuvat elokuussa. Tästä syystä aiheeseen liittyy aikatauluhaaste ja asiaan pitää reagoida nopeasti. CSC selvittää mahdollista asiakasratkaisua tämän osalta.

Keskustelu herätti ajatuksen, että jos kilpailutettaisiin CSC:n kautta lisenssitukkuri monenlaisten palveluiden tarpeisiin. Ehdotusta kannatettiin ja päätettiin luoda uusi ideatiketti tätä tarvetta varten (tähän tulee idean-linkki). Todettiin myös, että lisenssi-sig on hyvä pitää keskustelussa mukana.

CSCIDEAPANKKI-56 - Getting issue details... STATUS

Tiedoksi, idea ohjataan KOOTuen kokouksen asialistalle 17.6.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS

Kaikki korkeakoulut ilmoittautuivat mukaan kilpailutuksiin, osallistuminen koottuna täällä https://wiki.eduuni.fi/x/gSNLBg

CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS

1-2-3 polkujen työvaliokunnan kokous 29.5. AAPA ja FUCIO pääsihteereiden vetämänä. CSC on nimennyt edustajakseen Walter Rydmanin. Asian seuraamista jatketaan 13.6. ideatoimikunnan kokouksessa.

CSCIDEAPANKKI-53 - Getting issue details... STATUS

Tarjouksia saatiin 21.5. mennessä 3 kappaletta. Tiedot eivät ole julkisia ja ovat saatavilla vain minikilpailutuksessa mukana oleville.

4. Muut asiat

CSCIDEAPANKKI-59 - Getting issue details... STATUS Tiedoksi uusi idea "ohitettu"-statuksella, TUNI ja CSC kiinnostuneet esiselvittämään GÉANT tarjoamaa eduVPN-palvelua. EduVPN 2.0 asennetaan pian ja siihen tavoitellaan Shibbolethia, joka mahdollistaisi Haka-kirjautumisen ja palvelun testaamisen. EduVPN esillä myös Funetin teknisillä päivillä keskiviikkona 29.5.

Päätettiin nostaa 13.6. ideatoimikunnan kokouksen asialistalle Funetin teknisten päivien työpajassa käsitellyt asiat.


Yhteiskokouksessa (20.5.) päätettiin ideatoimikunnan kokousten uusi ajankohta perjantai klo 14, 16.8. alkaen.

  • Poikkeusajankohdat to 5.12. ja pe 20.12., klo 9-10


UAS-journal 2/2019: Ideapankki artikkeli https://uasjournal.fi/2-2019/ideapankki/.


Keskusteltiin yhteiskokouksen Ideapankkiin ja sen kehittämiseen liittyvistä teemoista:

  • Ideapankin seurannassa nähtiin tärkeänä ideoiden ja ideoista syntyneiden palveluiden elinkaaren näkyväksi tekeminen.
  • Viestinnällisesti tärkeää osata kuvata Ideapankissa pidempään olleiden ideoiden taustat, kehitysvaiheet ja tavoitteet.
  • Yhteispalvelumalli koettiin myös hyvänä yhteistyön muotona, CSC jatkaa mallin kehittämistä.

20.5. järjestetty AAPA-FUCIO-rehtorit-CSC tapaaminen

  • Rehtoreilla on yhteiskokous 18.6. OKM järjestämänä ja 19.6. Digiryhmän kokous.
  • Kaikkien yhteinen näkemys on ollut, että digivisioon liittyviä asioita edistetään, olivat ne sitten hallitusohjelmassa tai ei.

Tietohallinto ja ICT-ohjausryhmä kokoontui 21.5., valtiovarainministeriö tiedotti Tiedonhallintalakiin liittyvistä seikoista.  • No labels