Aika: 13.6.2019 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Matti Tiainen, TJ Hämäläinen, Ville Rintala, Mari Nyrhinen, Juha Venho, Christa Winqvist, Olavi Pesonen, Manu Pajuluoma, Jukka Ivonen, Teemu Seesto, Wenche Backman-Kamila, Antti Mäki, Karoliina Ahtiainen, Aki Reinimäki, Juhani Huttunen

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-56 - Getting issue details... STATUS

Idea on käsittelyssä 13.6. Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokouksessa, asialista täällä ja nostetaan myös KOOTuen kokouksen asialistalle 17.6.

Päätettiin, että asia ohjataan esiselvitettäväksi ja edistettäväksi Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun sekä KOOTuen kautta.


CSCIDEAPANKKI-59 - Getting issue details... STATUS 28.-29.5. pidettyjen Funetin teknisten päivien terveiset. Mukana keskustelussa Matti Tiainen, järjestelmäsuunnittelija, TUNI.

Matti Tiainen, järjestelmäsuunnittelija, TUNI alusti ideaa.

EduVPN palvelun suurimpana etuna on käyttäjähallinta ja VPN käyttö myös korkeakoulun ulkopuolella. Palvelun kautta saadaan korkeakoulun osoite käyttöön ja lisäominaisuuksina ovat mm. HAKA-kirjautuminen ja SSL salaus (jopa 70-80% verkkoliikenteestä on jo SSL suojattua). Esimerkiksi kirjastomateriaaleja on rajattu tekijänoikeussyistä, eli jatkossa IP-osoitteisiin liitetty tunnistautuminen on välttämätöntä. Loppukäyttäjälle tarjottava VPN vastaa tähän tarpeeseen, jossa palvelut ovat rajoitettu korkeakoulun IP-osoitteeseen. Jatkossa Funet/CSC pystyisi tarjoamaan korkeakouluille oman osoitteen käyttöön cPouta-palvelulla.

CSC:n asiantuntija Backman-Kamila tarkensi, että CSCllä on viime vuoden aikana asennettu ja kokeiltu omaan käyttöön eduVPN 1.0. Tuotantoon ei voida vielä edetä, koska palvelun kehitystyö on vielä kesken. Markkinoille on tullut eduVPN 2.0, ja tämän palvelun asentaminen ja testaaminen aloitetaan. EduVPN palvelu on Githubissa, eli kaikki korkeakoulut voivat ladata ja testata palvelua paikallisesti.

 • Päätettiin, että idea siirretään toteutuksessa-statukselle, ja muokataan koskettamaan eduVPN VPN sovelluksen paikallisen käytön kokeiluja.

Tulevaisuudessa CSCn on mahdollista tarjota palvelua, jossa korkeakoulujen IP-osoitteet siirretään CSCn alle, eli tarjotaan hosting-palvelua korkeakouluille.

 • Päätettiin, että tästä tarpeesta luodaan uusi idea "eduVPN palveluna korkeakouluille".

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-60 - Getting issue details... STATUS Tiketille päivitetty tieto, että CSCllä ei ole vapaita resursseja kilpailutukseen toivotulla aikataululla.

CSCIDEAPANKKI-61 - Getting issue details... STATUS

TJ Hämäläinen, lisenssi-SIG:n puheenjohtaja, HY alusti ideaa.

HY kilpailutti 2017 yleisen lisenssitukkurin, sopimuksessa on mukana 12 korkeakoulua. Kyseisessä lisenssitukkuri-sopimuksessa on optio 2/2022 saakka. Lisenssi-SIG välttää ylimääräistä työtä ja näin ollen uusi idea ja lisenssitukkurin kilpailuttaminen ei ole sopimuksessa mukana oleville korkeakouluille ajankohtaista.

Yhteisessä keskustelussa todettiin:

 • Idea jätetään avoimeksi, ja tarkennettavaksi tulevaisuudessa.
 • Lisenssi-SIG voi konsultoida muita korkeakouluja mahdolliseen lisenssitukkuri-kilpailutukseen liittyen.
 • Tulevaisuudessa on mahdollista, että kilpailutus ja hankinta toteutetaan brokerointi-mallilla, jossa CSC ostaa ja välittää palveluita korkeakouluille. Brokerointi-mallia kehitetään GEANTin OCRE-pilvikilpailutuksen ohessa.


CSCIDEAPANKKI-62 - Getting issue details... STATUS

Ville Rintala, asiantuntija, Aalto alusti ideaa.

Tarve ryhmäviestintätyökalulle on tunnistettu Aallon sisäisissä keskusteluissa. Henkilöt, jotka ovat vastuussa tai osallisina useiden korkeakoulujen välisissä ryhmissä mm. moodle-rinki, pedaforum digiopetusryhmä, kokevat viestinnän nykyisellään haastavaksi. Nykyisin ryhmän vastuutaho luo keskustelukanavan korkeakoulunsa hallinnoiman pilvipalvelun alle. Ongelma muodostuu kun ryhmän vetovastuu vaihtuu ja lupien antaminen organisaation ulkopuolelle on haastavaa. Usein käytetyt Office 365 Teams ja Yammer ovat ongelmallisia "projektin"-omistajuutta vaihdettaessa.

Ehdotettiin, että CSC osallistuisi ongelman ratkaisuun esimerkiksi eduuni-kirjautumisella. Idean tavoitteena on, että jatkossa projekti ei ole korkeakoulun alla, ja näin omistajuuden vaihtaminen on helppoa.

Yhteisessä keskustelussa todettiin:

 • Eri työkalut eri projekteissa on yleinen ongelma ja raskas systeemi.
 • Tahtotilana on kehittää jo olemassa olevia palveluita, jotta toimintaympäristömme tukevat yhteisiä linjauksia työkalujen käytöstä
  • eDuuni Wiki on koettu parhaaksi kanavaksi dokumentointiin, mutta siihen kaivataan mm. Teams kaltaisia keskusteluominaisuuksia.
 • Päätettiin, että Ville Rintala (Aalto) ja CSCn eduuni-tiimi keskustelevat asiasta, ja ideaa tarkennetaan Ideapankissa 8/2019, syyskauden käynnistyessä.


CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS

Jukka Ivonen, Haaga-Helia alusti ideaa.

AAPAn kesäpäivillä käsitelty Tiedonhallintalakia ja sen täytäntöönpanoa. Esityksessä oli selkeyttäviä kuvauksia aikatauluista ja lain jalkauttamisesta - osallistujat totesivat että jo muutaman sliden kautta sai hyvä käsityksen kokonaisuudesta. Tiedonhallintalain kohdalla on hyvä, että voimaantuloon ja siirtymäsäännöksiin on varattu hyvin aikaa, ja tämä tukee sitä, että korkeakoulujen olisi hyvä katsoa yhessä mitä tehdään ja missä vaiheessa. Ehdotettiin, että tiedonhallintalaista tehdään "hallintatyökalu" niin sanottu executive summary laista korkeakokulujen johdolle. Kyseisen hallintatyökalun muodostaminen vaatii asiantuntemusta ja yhteistyötä.

Yhteisessä keskustelussa todettiin:

 • Lain jäsentämisessä korkeakoulujen kannattaa muotoilla ja jakaa tilannekuvia yhteistyössä.
 • Tunnistetiin, että OKM olisi tärkeää muotoilla viesti korkeakouluille tulevasta "hallintatyökalusta"
  • Konsultteja ei kannata käyttä paikallisesti vielä tässä vaiheessa
 • CSC ohjaa asian OKM Hyvöselle tiedoksi.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS 29.5. järjestetyn työvaliokunnan järjestäytymiskokouksen terveiset

Tiedotettiin, että työvaliokunta on varannut kokousajat syksylle, muutaman kokonaisuuden edistämisestä on vielä sopimatta ja työvaliokuntaa toivotaan asian edistäjäksi.

CSCIDEAPANKKI-8 - Getting issue details... STATUS Päivitetty tietoa testiympäristön toteutukseen liittyen

CSCIDEAPANKKI-10 - Getting issue details... STATUS Sec-työvaliokunta tiedotti "Lokeista hyötyä" projektista ja syksyllä järjestettävästä työpajasta: tietoturvatoiminnan kypsyyden kehittäminen ja mittaaminen.

4. Muut asiat

Terveiset AAPAn kesäpäiviltä Kotkasta 11.6.

Ideapankissa toteutettu kevätsiivous; ideatikettien muotoilua yhtenäistetty ja tiketteihin pyydetty tarkennuksia.

Syyskauden ensimmäinen ideatoimikunnan kokous perjantaina 16.8. klo 14-15.

AAPAn ja FUCIOn työvaliokuntien ja CSCn yhteiskokouksen ajankohta 21.8., paikka?

 • Todettiin, että yhteiskokouksen aikataulu vaatii vielä keskusteluja.

Eija Heiskanen ehdottanut, että asialistaa jaetaan AAPAn ja FUCIOn verkostoille.

 • Päätettiin, että Seesto ja Riihimaa jakavat ideatoimikunnan asialistat jatkossa verkostoilleen.
 • Toivotamme kaikki halukkaat tervetulleiksi ideatoimikunnan kokokuksiin ja mukaan yhteiseen keskusteluun.

Annettiin tiedoksi, että EUNIS on muodostamassa uutta task forcea "Pilvi-SIG" - tavoitteena varmistaa tutkijan, opettajan ja opiskelijan pääsy tarpeellisiin kaupallisiin palveluihin.Hyvää kesää!


 • No labels