Aika: 11.10.2019 klo 14.00-15.00

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Kokousmerkintä: https://wiki.eduuni.fi/x/-YV_Bg

Osallistujat: Ari Hovila, Jukka Ivonen, Ville Träff, Juha Nisso, Juha Venho, Teemu Seesto, Liisa Huovinen, Mari Nyrhinen, Ari Savander, Päivi Rainò, Antti Mäki, Karoliina Ahtiainen, Jussi Auvinen, Aki Reinimäki

https://jira.eduuni.fi/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=277&projectKey=CSCIDEAPANKKI

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-62 - Getting issue details... STATUS  

 • Ideaa tarkennettu sovitusti CSC:n ja Aallon kesken ja ehdotetaan kokeilua keskustelutyökalun (Slack) käyttöönotosta osaksi Eduuni-kokonaisuutta (Eduuni-ID)
 • Ideatoimikunnan keskustelussa tunnistettiin tarve useammassa korkeakoulussa Slackin käyttöönottoa eri tarkoituksiin.
 • Todettiin että asia on edennyt kokeiluun ja idea siirettään esiselvitys statukselle


CSCIDEAPANKKI-73 - Getting issue details... STATUS  

 • Kyseessä ei ole varsinaisesti uusi avaus, vaikka CSC:n Stratus-palvelu on sinällään ensimmäistä kertaa keskustelussa korkeakoulujen mahdollisesti hyödyntämänä palveluna. CSC toimittaa eri tavoin räätälöityinä ratkaisuina virtuaalisia konesalipalveluita usealle korkeakoululle.
 • Kehitysidea siirretään tuotannossa statukselle. Asian seurantaa jatketaan Ideapankissa

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-67 - Getting issue details... STATUS  

 • Objektipohjaisena, open source tekniikoilla toteutettuna tallennusratkaisuna tuotannossa ja jatkokehityksessä Allas: https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-70
 • Tämän idean aiheena kuitenkin kaupallisiin teknologioihin perustuva tai muutoin kaupallisten tallennusjärjestelmien kanssa yhteentoimivan pilvikapasiteetin tarve. Käytännössä kyseessä on useammalla korkeakoululla käytössä oleva Dell Isilon, joka tukee integraatiota ainoastaan kaupallisiin pilviin, vaikka sinällään myös CSC:n Altaan kanssa voisi käyttää samaa avointa standardia. Vaihtoehtona on käytännössä laitevalmistajan tarjoamat ratkaisut, jotka ovat 1) uusien paikallisten laitteiden hankita Dell'ltä, 2) mahdollinen yhteisen laajennusvarakapasiteetin hankinta CSC:lle Dell'iltä taikka 3) kaupallisen pilven, kuten Googlen tai AWS:n käyttäminen laajennusvarana.
 • Korkeakoulun omien tallennusresurssien loppumisen myötä dataa pitäisi pystyä siirtämään joustavasti pilveen, riippumatta pilven sijainnista (datan sensitiviisyys huomioon ottaen). Ratkaisun tulee olla kustannustehokas. Tällä hetkellä on edullisempaa laajentaa omaa kapasiteettia kuin hankkia palvelu pilvestä.
 • OCRE-kilpailutus liittyy asiaan ja tarjoaa mahdollisesti tukea päätösten tueksi
 • Ratkaisuvaihtoja voitaisiin selvittää ja vertailla Dell Isilon ratkaisua käyttävien korkeakoulujen kesken. Palataan asiaan 25.10. Ideatoimikunnan kokouksessa tai myöhemmin, kun ollaan valmiita keskustelemaan siitä, että edistetäänkö asiaa yhdessä.

CSCIDEAPANKKI-72 - Getting issue details... STATUS

 • Tiedoksi uusi idea, alustajina Ari Savander ja Päivi Rainò, HUMAK
 • Idea syntynyt AAPAn 20-vuotisjuhlassa tekoälyn mahdollisuuksista keskustellessa: pystyisikö sovelluksen opettamaan siten, että sovellus toimisi tulkkina?
  • Olisiko mahdollista toteuttaa kaksisuuntaisesti: puhe-viittomatulkkaukseksi / viittomatulkkaus-puheeksi?
  • Tulkki olisi hyvä saada liitettyä erilaisiin kanaviin: verkko-opetusmateriaaleihin, verkkokokouksiin, jne.
 • Viittomakieli on kolmiulottesta ja aiheuttaa haasteita nykytekniikalle: pitäisi ottaa huomioon käsien liikeiden lisäksi kasvojen ja vartalon liikkeet/eleet
 • Viittomakielen kielipankkeja on vähän, poikkeuksena Saksa ja Amerikka. Suomessa materiaalia on erittäin vähän
 • Teeman edistämiseen on rahoituslähteitä mm. Horizon 2020 ICT 57
 • Yksi mahdollisuus lähestyä ratkaisua on puheesta-tekstiksi palvelun hyödyntäminen. Tämänhetkiset ratkaisut sisältävät paljon tulkintavirheitä, joten olisi mukauduttava epätäydelliseen lopputulokseen, ks. alla  CSCIDEAPANKKI-76 - Getting issue details... STATUS
 • Idea odottaa tarkennusta mahdollisten etenemistapojen tunnistamistapojen tunnistamiseksi

CSCIDEAPANKKI-26 - Getting issue details... STATUS  

 • 27.9. Ideatoimikunnan kokouksessa päätettiin uudelleen fokusoida ideaa käsittelemään saavutettavuusasiantuntijoiden verkoston muodostamista ja muodostaa kaksi muuta Ideaa alkuperäisen pohjalta:  CSCIDEAPANKKI-74 - Getting issue details... STATUS   CSCIDEAPANKKI-75 - Getting issue details... STATUS   

27.9. Ideatoimikunnan kokouksen keskustelun pohjalta syntyneet uudet ideat:

CSCIDEAPANKKI-74 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-75 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-76 - Getting issue details... STATUS

 • Saavutettavuusdirektiivin kannalta puheen tekstittämiselle on akuutti tarve
 • YLE käyttää "puolivalmiste" mallia, jossa henkilö korjaa välissä koneen tuottamaa tekstiä. Korkeakoulujen massan laajuudesta johtuen ei välttämättä löydy resursseja tähän
 • Mm. Kalle Palomäki (Aalto), Tommi Jantunen (JY), Mikko Kurimo (Aalto), Antti Raike (Aalto), Markku Turunen (TUNI) tiedettiin akateemisen tutkimuksen puolelta puheentunnistamisen asiantuntijoiksi
 • Tarkennetaan, onko mahdollista HY:n tuella esiselvittää korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia tämän tyyppisiä palveluita koskien. 

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS

 • LMS-kilpailutukseen liittyvä korkeakouluille suunnattava alustava ehdotus kysymyksenasettelusta ja jakelusta käsitellään Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa DigiCampus-kehittämishankkeessa 22.10.

CSCIDEAPANKKI-9 - Getting issue details... STATUS

 • Videotallennepalvelu Funet Video Panopto on nyt tuotannossa ja liitetty Funet-palveluvalikoimaan erillismaksullisena lisäpalveluna.

4. Muut asiat

RDA 14th Plenary 23.-25.10. Otaniemessä. Lisätietoja tapahtumasta https://www.rd-alliance.org/rda-14th-plenary-helsinki-espoo

Muistutus: Oppijan ja Tukijan polut Digisfäärin esipäivänä 30.10. klo 12→ Otaniemessä. Ohjelma ja esipäivän erillinen ilmoittautuminen https://digisfaari.io/ohjelma/pre-day/ 

Asialistaluonnos 13.11. AAPA-FUCIO tvk + CSC https://wiki.eduuni.fi/x/XhA9Bw • No labels