Aika: 09.01.2020 klo 14.00-15.00
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat:  Jaakko Riihimaa (AAPA), Teemu Seesto (FUCIO), Ilkka Siissalo (HY), Kari Helenius (HAMK), Jussi Kivinen (TUNI), Manu Pajuluoma (LY), Sari Laaksonen (LAB), Ari Hovila (VY), Samuli Malinen (OAMK), Juha Venho (TuAMK), Ari Hirvonen (JY)
CSC: Jussi Auvinen, Antti Mäki, Outi Tasala, Riikka Helminen

Tervetuloa mukaan Ideatoimikuntaan!

Hyödyllisiä linkkejä:

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS Ideamuotoiluun osallistuvien tunnistaminen 

 • Ideamuotoilun sivu https://wiki.eduuni.fi/x/LqXHBw
 • Tilannetieto etenemisestä: Tarjouspyyntö lähetetty Sofigatelle. Etenemisen aikataulu selviää tarjouksen saamisen jälkeen. Todettiin yhteisesti, että toiveena on viedä ideamuotoilu läpi helmikuun aikana.
 • Tunnistettiin mahdollisia tahoja ja henkilöitä, joilta tiedustellaan osallistumismahdollisuutta identiteetinhallinnan ideamuotoiluun:
  • OKM:n edustaja (Korhonen, Kytölä?)
  • Digivisio-ryhmän edustaja (ideatoimikunnan jäsen Ari Hirvonen (JY) lupautui mukaan)
  • Opintohallinnon edustajat: OHA-forum (Kati Kettunen (HY), Eija Zitting (Aalto)?) & AMK-oha
  • Jatkuvan oppimisen näkökulma (Jaakko Kurhila/HY, Ilkka Siissalo tiedustelee, & Harrikainen/TAU, Jussi Kivinen tiedustelee).
  • KV-näkökulma. Todettiin, että pohjoismaisen NordForum-verkoston toukuisen kokouksen yksi mahdollinen aihe on identiteetinhallinta. Reijo Söreus mukaan?
  • Opiskelijajärjestöt: SYL:in (Maria Nyroos) ja SAMOKin asiantuntijat mukaan
   • Opiskelijalähtöisyys on digivision keskiössä - tässäkin työstössä on hyvä huomioida opiskelijoiden edustus
  • Tietohallinnon asiantuntijat: ainakin ideamuotoilua pohjustavaan työpajaan osallistuneet Kirsti Niemeläinen (Haaga-Helia), Minna Harjuniemi (HY), Jussi-Pekka Pispa (TAU), Osmo Santamäki (SAMK), Juhamatti Tillonen (UEF)
  • Aalto-yliopistosta edustaja liittyen LVM:n kanssa yhteistyössä johdettuun MyData-allianssin kansalliseen yhteistyöfoorumiin
  • Tutkijanäkökulma identiteetinhallinaan?
  • CSC:ltä vahvistettu mukaan Antti Mäki, Manne Miettinen, Jukka Kohtanen
 • TKI-hankkeet sidosryhmänä olisi hyvä pitää tietoisena työstöstä
 • FUCIOn työvaliokunnan kokouksessa 13.1. alkavalla viikolla sovitaan FUCIO-verkostosta osallistuvat edustajat
 • CSC muotoilee kutsun ideamuotoiluun osallistumisesta


Tunnistettuja reunaehtoja käynnistyvälle ideamuotoilulle:

 • Ideamuotoilulla tavoitellaan yleiskuvaa, jota vasten kehityskohteet tunnistetaan tai jäsennetään
 • Ideamuotoilun aikajänne pidetään tiiviinä, ja aloitus pyritään järjestämään mahdollisimman pian
 • Työn pohjaksi kootaan olemassa olevat selvitykset toteuttamalla kirjallisuuskatsaus
 • Työssä on huolehdittava termistön yhteneväisyys digivisiossa käytettävän termistön kanssa


Keskustelu:

 • Identiteetinhallinnan kokonaisuus todettiin erittäin haastavaksi aiheeksi, ja sen eteenpäin saattaminen vaatii kokenutta fasilitaattoria.
 • Identiteetinhallinnan ideamuotoilu tunnistettiin astinlaudaksi jatkotyöstölle, ja sen odotetaan tuottavan selvityskohteita. Ideamuotoilun eteneminen edesauttaisi myös korkeakoulujen digivisiota.
 • Digivision opiskelijan portfolio ja oman identiteetin hallinta liittyvät  asiakokonaisuuteen tiiviisti. Digivision tavoitteena on käyttäjämatkan kuvaaminen: millaisia erilaisia oppijaprofiileja on ja mitä erilaisia vaatimuksia nämä tuovat tunnistautumiseen. Käyttäjämatkan tunnistaminen olisi myös yksi syöte identiteetinhallinnan järjestämiseen.

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

Muissa asioissa asialistalle nostettiin tiedonhallintalain ideamuotoilun jatko:  CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS

 • Aiemmista ideamuotoiluista syntyneet uudet ideat eivät ole vielä edenneet. Ne tallennetaan uusiksi ideoiksi, jonka jälkeen etenemisestä näiden suhteen on mahdollista päättää.
 • Todettiin, että tiedonhallintalautakunnan ohjeet ovat lausuntakierroksella. Materiaalien käyttömahdollisuutta selvitetään niiden valmistuttua.

4. Muut asiat

PolAMK ja Pelastusopisto mukaan korkeakoulujen EES-sopimukseen?

PolAMK ja Pelastusopisto haluaisivat mukaan korkeakoulujen Microsoft EES-sopimukseen. Tämä sopisi Microsoftille ja Crayonille oikein hyvin, eikä asiassa nähdä periaatteellista ongelmaa Lisenssi-SIG:issä (keskusteltu TJ Hämäläisen kanssa, asiaa ei käsitelty verkostossa viime aikoina). CSC:n näkökulmasta asiassa ole myöskään ole ongelmaa.  Todetaan asia AAPA:n ja FUCIO:n työvaliokuntien kesken.

Todettiin, että PolAMK ja Pelastuslaitos voivat liittyä korkeakoulujen EES-sopimukseen. Todettiin, että muiden toisen asteen toimijoiden ei ole mahdollista liittyä puitesopimukseen, sillä osallistumisen edellytys on, että osallistuvat ovat CSC:n (sopimuksen allekirjoittaja) omistajia. Korkeakoulujen lisäksi PolAMK ja Pelastusopisto valtion virastoina ovat CSC:n omistajia, toisen asteen oppilaitokset eivät ole.

Ideapankin nosteet vuodelta 2019


Kevään 2020 ideatoimikunnan kokoukset joka toinen viikko (parilliset viikot) torstaisin klo 14-15. (Poikkeusajat: 6.2. → 7.2. klo 15, 19.3. → 20.3.  ja 30.4. → 29.4.)


 • No labels