Aika: 23.01.2020 klo 14.00-15.00
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Sari Laaksonen (LAB), Kari Helenius (HAMK), Manu Pajuluoma (LY), Jaakko Riihimaa (AAPA), Jussi Kivinen (TAU), Christa Winqvist (Aalto), Ilkka Siissalo (HY), Ari Hirvonen (JY), Ari Hovila (VY), Teemu Seesto (FUCIO)
CSC: Antti Mäki, Jussi Auvinen, Riikka Helminen, Outi Tasala

Asialista/Muistio

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)


2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

Tiedonhallintalain ideamuotoilussa  CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS tunnistetut, ideapankkiin tallennetut ideat tehtävistä ja jatkotoimenpiteistä:

 • CSCIDEAPANKKI-90 - Getting issue details... STATUS
  • Järjestetään työpaja yhdessä AAPA-FUCIO-CSC-VM
  • Tunnistettu mahdollisia osaamisryhmiä: tietohallintojohdon verkostot, opintohallinnon edustajat, tietosuojavastaavat, juristit, TKI-toimijat, tietoturvahenkilöt
  • Toiveissa fokusoitu työpaja, noin 20 henkilöä

 • CSCIDEAPANKKI-91 - Getting issue details... STATUS
  • Mahdollinen palvelukehityslinja ja edistämistapa jäivät mietittäväksi.
  • Keskustelussa tunnistettu rajapinnat eri toimijoihin, kuten Kela, Migri sekä muut valtion virastot.


3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS  Ideamuotoilun käynnistymisen tilannekatsaus

 • Päivitettiin kutsuttavien listaa


4. Muut asiat

Palataan AAPA-FUCIO-CSC yhteiskokoukseen seuraavasssa ideatoimikunnan kokouksessa.

 • No labels