Aika: 7.2.2020 klo 15.00-16.00 HUOM poikkeuksellinen kokousaika
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Samuli Malinen, Sari Laaksonen, Juha Venho, Olavi Pesonen, Kari Helenius, Manu Pajuluoma, Jaakko Riihimaa, Jussi Kivinen, Christa Winqvist, Ilkka Siissalo, Ari Hirvonen, Antti Sirviö, Ari Hovila, Teemu Seesto, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Riikka Helminen, Outi Tasala

Kuulolla: 

Asialista/Muistio

Identiteetinhallinnan ideamuotoilun kick off klo 15-15:30

Ideatoimikunnan jäsenten lisäksi asiakohtaan kutsutut: Matti Sarén (KAMK), Jonna Korhonen (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Heli Harrikari (TAU), Jaakko Kurhila (HY), Jussi-Pekka Pispa (TAU), Minna Harjuniemi (HY), Osmo Santamäki (SAMK), Asmo Myllyaho (SEAMK), Kirsti Niemeläinen (Haaga-Helia), Hilkka Kankaanpää (TUNI), Pauliina Kupila (HY), Ismo Kantola (TurkuAMK), Heta Koski (JY), Kicka Lindroos (Hanken), Jenni Tuomainen (SYL), Manne Miettinen (CSC), Jukka Kohtanen (CSC), Hanna-Mari Puuska (CSC), Minna Salonen (Sofigate)

1. Identiteetinhallinnan ideamuotoilun aloituskokous osana ideatoimikunnan kokouksen muuta agendaa

Identiteetinhallinnan ideamuotoilu: https://wiki.eduuni.fi/x/77zHBw

Työskentely osallistujien kesken alkaa 7.2.2020 klo 15 lyhyellä kick off -kokouksella, jossa käydään läpi tavoitteet ja eteneminen. Varsinaisia työstökokouksia (n. 3h per kokous) seuraa kolme (neljäs kokous pidetään tarvittaessa) ja työskentely päätetään 20.3.2020. Kaikki kokoukset järjestetään verkkokokouksina osoitteessa https://cscfi.zoom.us/j/744717998.

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

1) Tavoite: https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/130524462/2020-02-07_Ideamuotoilun_aloitus.pptx

2) Ideamuotoilun toteutus: Idea Design_Facilitation, Identiteetinhallinta 2020 Kick-off .pptx

3) Roundtable työkalu


2. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-64 - Getting issue details... STATUS

2020-02-05 Päivitys

 • Ehdotetaan siirrettävän tilaan Esiselvityksessä CSC:n palvelukehityslinjalla, Funet-yhteisössä. Tämä idea on tarkentunut on tarkentunut toisen, totetuksessa olevan Idean myötä:  CSCIDEAPANKKI-59 - Getting issue details... STATUS
 • Ideassa-59 toteutettu EduVPN:n paikallisen käytön pilotti on käynnissä toukokuun 2020 loppuun asti. Kokeilukäytössä on siis palvelun ensimmäinen osa/vaihe, jossa loppukäyttäjä saa muodostettua CSC:n keskitettyyn eduVPN-palvelimeen turvallisen VPN-yhteyden. Kevään 2020 aikana päätetään siirretäänkö paikallisen käytön mahdollistava palvelu tuotantoon osaksi Funet-palveluita.
 • Jos ensimmäinen Idean-59 pilotti onnistuu ja otetaan tuotantoon, voidaan jatkaa palvelun kehittämistä tämän Idean-64 "eduVPN palveluna korkeakouluille" mukaisella pilotilla.
 • Toisessa pilottivaiheessa testatattaisiin keskitetysti ylläpidetyn eduVPN-palvelun luomista, jossa Funet-jäsenorganisaatioiden loppukäyttäjät saisivat muodostettua Funetin keskitetyyn eduVPN-palvelimeen turvallisen VPN-yhteyden ja saisivat samalla käyttöönsä organisaation omia dedikoituja IP-osoitteita päästäkseen sisälle organisaation sisäisiin intra-palveluihin. 
 • Päätettiin: Siirretään esiselvitykseen CSC:n palvelukehityslinjalle.

3. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)


4. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-59 - Getting issue details... STATUS

 • EduVPN:n paikallisen käytön pilotti on käynnissä toukokuun 2020 loppuun asti. Kokeilukäytössä on siis palvelun ensimmäinen osa/vaihe, jossa loppukäyttäjä saa muodostettua CSC:n keskitettyyn eduVPN-palvelimeen turvallisen VPN-yhteyden. Kevään 2020 aikana päätetään siirretäänkö paikallisen käytön mahdollistava palvelu tuotantoon osaksi Funet-palveluita.
 • Jos tämä pilotti onnistuu ja otetaan tuotantoon, voidaan aloittaa etenemään ideassa  CSCIDEAPANKKI-64 - Getting issue details... STATUS


CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS

 • Yhteiseurooppalainen oppimisympäristöhankinta ei etene, ei eurooppalaisena, pohjoismaisena eikä korkeakoulujen yhteisenä. Idea palaa Tarkennettavaksi, eli odottamaan mahdollista uutta liikkeelle lähtöä. Mikäli korkeakoulut suunnittelevat käynnistävänsä oppimisympäristöhankintoja yksin tai muiden korkeakoulujen kanssa, tulisi niistä tehdä uudet ideat ideapankkiin.
 • Taustaa KOOTuen kokouksesta 30.1.2020
  • CSC kartoitti LMS-kyselyn https://wiki.eduuni.fi/x/FxaeBw tuloksia tarkemmin soittamalla niille kyselyyn vastanneille korkeakoulujen edustajille, jotka kyselyn perusteella olisivat kiinnostuneita nykyisen käytössä olevan oppimisympäristön korvaamiseen seuraavan kahden vuoden sisällä. Puheluissa neljä korkeakoulua kertoi tarpeen yhteiselle hankinnalle olevan selkeä ja ajankohtainen.
  • KOOTuki käsitteli kokouksessaan 30.1 https://wiki.eduuni.fi/x/txueBw kyselyä. Kyselyn tuloksena nähtiin, että korkeakoulujen tarpeet ja toiveet vaihtelevat paljon. Yhteisen kilpailutuksen pohjaksi ei ole vielä nähtävissä yhteistä linjaa. 
  • CSC ei lähde valmistelemaan kilpailutusta 2020 tältä pohjalta, mutta tukee korkeakouluja toimintaympäristön analyysissä ja tulevaisuuden ympäristöjen määrittelyssä osana DigiCampus-hankkeen työtä ja jalkauttaen Geantin hankkeen tuotoksia. CSC ja/tai eri korkeakoulut voivat olla kiinnostuneita mahdollisista uusista ideoista oppimisympäristöjen hankkimiseksi ja niitä käsitellään Ideapankin avulla.
 • Todettiin tiketin palanneen Tarkennettavaksi. 


CSCIDEAPANKKI-40 - Getting issue details... STATUS

 • Kokeilijat ovat selvittäneet CSC:n kanssa erilaisten alustavaihtoehtojen hinnoittelua. Varsinainen lokirekisteripalvelu ei ilmeisesti ole muuten edennyt.
 • Kirjautuneille käyttäjille tiketin kommenteissa alustavia hintatietoja ja keskustelua aiheesta.

5. Muut asiat

AAPA-FUCIO-CSC yhteiskokous 21.4. Microsoft-kärjellä.

 • No labels