Aika: 20.2.2020 klo 14.00-15.00
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Samuli Malinen, Sari Laaksonen, Juha Venho, Olavi Pesonen, Kari Helenius, Manu Pajuluoma, Jaakko Riihimaa, Jussi Kivinen, Christa Winqvist, Ilkka Siissalo, Ari Hirvonen, Antti Sirviö, Ari Hovila, Teemu Seesto, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Riikka Helminen, Outi Tasala, Tarita Memonen

Kuulolla: Jukka Ivonen, Sami Hautakangas, Joonas Nikkanen

Asialista/Muistio

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)


2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-89 - Getting issue details... STATUS  

 • Tiedoksi uusi idea, Jukka Ivonen alusti idean.
 • Keskustelumuistiinpanot:
  • Yhdenmukainen määrittely koetaan tärkeänä. Paljon erilaisia sovelluksia ja datoja, joten pitäisi määritellä tarkemmin ja miettiä miten rahoitetaan. Olisi järkevää yrittää hoitaa osaksi kansallista Digivisiota. 
  • Käytössä on jo hyviä työkaluja, joiden tunnettuutta pitäisi lisätä.
 • Päätös: 
  • Idea jää tarkennettavaksi.
  • TICTORin nimissä ja tiedonhallintalain toimeenpanoon liittyen selvitetään, mitä on sovittu ja kenen kanssa.

CSCIDEAPANKKI-92 - Getting issue details... STATUS

 • Tiedoksi uusi idea, Sami Hautakangas alusti idean.
 • Esitysmateriaalit täydennetty tiketille.
 • Päätös:
  • Todetaan Ideapankin ohittaneena ideana tilassa Esiselvityksessä.

CSCIDEAPANKKI-85 - Getting issue details... STATUS

 • Tiedoksi uusi idea, Joonas Nikkanen alusti idean idean lähettäjän puolesta.
 • Keskustelumuistiinpanot:
  • Kannatusta monissa eri verkostoissa, mutta tarvitaan foorumi asian eteenpäin viemistä varten.
  • Volyymitietoja voisi tarkentaa JISCin kautta.
 • Päätös:
  • Tilaan Tarkennettavana.
  • Jos ideasta nousee keskustelua Finn-ARMA työvaliokunnan kokouksessa maaliskuun alussa, palataan asiaan ideatoimikunnan kokouksessa.


3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-58 - Getting issue details... STATUS

 • Keskustelumuistiinpanot:
  • Voisi ohjata Avoin-TKI-hankkeen Seliina Päällysaholle tarkasteluun. Heillä on työpaja tuloss, jossa voisivat miettiä haluavatko ottaa kantaa. 
  • Tulisi tarkentaa tarkoitetaanko tutkimuslupia, käyttölupia, käyttöoikeuksia, suostumuksen hallintaa GDPR-hengessä.
 • Päätös:
  • Esiselvitys on päättynyt, tulos tiketillä. Riihimaa vie asiaa eteenpäin Avoin-TKI-hankkeelle.

CSCIDEAPANKKI-67 - Getting issue details... STATUS

 • Kolme vaihtoehtoa:
  • 1) CSC auttaa palvelun järjestämisessä
  • 2) Korkeakoulut itse järjestävät
  • 3) Korkeakoulut tai muu taho selvittää mahdollisuutta hoitaa oman datan vieminen kaupallisiin pilviin, jotka Dell Isilon on certifioinut
 • Päätös:
  • Esiselvitys on päättynyt.


CSCIDEAPANKKI-64 - Getting issue details... STATUS  

 • Tilannetietoa päivitetty tiketille.


4. Muut asiat

 • Mahti-avajaisten streamaus keskustelussa AMK-päivien edelle, 5.5.2020 Myllypuron kampukselle
 • Identiteetinhallinta aihe-ehdotuksena pohjoismaiseen keskusteluun NordForumin kokoukseen
 • EUNIS-kongressin Call for Papers DL 24.2. & esipäivän ohjelmaehdotukset 
 • AAPA-FUCIO-CSC yhteiskokouksen suunnittelun tilannetieto
 • No labels