Aika: 26.3.2020  Jatkokokous klo 16.30 alkaen asialistan kohdasta 6, ensimmäinen kokous klo 14.00-15.00
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Samuli Malinen, Sari Laaksonen, Juha Venho, Jaakko Riihimaa, Jussi Kivinen, Ilkka Siissalo, Ari Hirvonen, Antti Sirviö, Ari Hovila, Teemu Seesto, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala, Tarita Memonen, Lara Anastasiou, Stina Westman, Teemu Kiviniemi, Topi Litmanen

Kyseessä on normaalia kokoussarjaa täydentävä kokous COVID-19 viruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen tiimoilta.

Jatkokokous klo 16.30 alkaen asialistan alkuperäisen asialista kohdasta 6

Jatkokokous klo 16.30 OKM:n tiedusteluun liittyen (asialistan kohta 6)

 https://wiki.eduuni.fi/x/chCpC (sivun näkyvyys rajattu - edellyttää kirjautumisen)

Muistio kokouksesta klo 14:00-15:00

1. OKM:n tiedustelu tarpeista

 https://wiki.eduuni.fi/x/chCpC (sivun näkyvyys rajattu - edellyttää kirjautumisen)

 • Päätettiin järjestää käydyn keskustelun perusteella jatkokokous klo. 16:30 alkaen, tavoitteena koostaa OKM:lle korkeakoulujen yhteinen näkymä

2. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)


3. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)


4. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

Mahdollinen uusi idea? VPN opiskelijalle, tutkijalle, jne

 • Onko uusi kehitystarve, kun kampuksilta poistuminen vie opiskelijat ja tutkijat ip-rajattujen aineistojen ja materiaalien ym. kannalta ulkopuolelle? Ilmeisesti kaikissa korkeakouluissa ei tarjota VPN:ää esimerkiksi opiskelijalle?
 • Päätettiin tuoda asia ideapankkiin omana ideanaan ja todettiin, että asiaa lähdetään esiselvittämään tarveselvityksen muodossa  CSCIDEAPANKKI-104 - Getting issue details... STATUS
 • Esiselvitysryhmään ehdotettiin osallistujia Minna Harjuniemen (HY) kautta sekä Samuli Malisen kautta AAPAsta. Lisäksi esiselvitykseen osallistuisi Harri Kuusisto (CSC). Lisäksi kirjastopuolelta toivotaan osallistujaa.

CSCIDEAPANKKI-41 - Getting issue details... STATUS

 • Asiaan liittyy Zoomin ominaisuus, jossa tallenteet menevät tallentajan paikalliselle laitteelle. Syntyykö Zoomin laajentuneesta käytöstä erityisiä tarpeita edistää tallenteiden siirtomahdollisuutta?
 • COVID-19 aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen oppimateriaaleja luodaan nyt eri paikkoihin erittäin paljon ja voi nousta tarpeita siirtää niitä alustalta toiselle. Lisäksi oppimateriaaleja haluttaneen avata laajempaan käyttöön aiempaa enemmän.
 • Korkeakouluissa on osin toteutettu tai toteutetaan integraatioita eri järjestelmien välillä 
 • Teknisen toteutuksen sijaan akuutein tarve on korkeakoulujen ohjeistusten tarkistaminen ja yhteisen prosessiohjeen toteutus.
 • Päätettiin ohjata idea esiselvitykseen Avointen oppimateriaalien kirjaston toteutukseen CSC:n palvelukehityskaistalle

CSCIDEAPANKKI-27 - Getting issue details... STATUS

 • Todettiin, että samalla kun eri tuotteiden ominaisuuksia vertaillaan, olisi tarpeen tunnistaa niitä mahdollisesti käyttävien korkeakoulujen asiantuntijoiden olemassa olevat verkostot.
 • Tarve lähtee erityisesti COVID-19 aiheuttamasta poikkeustilanteesta, jossa osaajat tunnistamalla voitaisiin varmistaa varamiesjärjstelyt korkeakoulujen kesken.
 • Tekniset yhteyshenkilöt ovat jo löydettävissä eri verkostojen (esim. Funet-video) kautta.
 • Päätettiin tehdä tuotekohtaisten avainosaajien ja osaajaverkostojen tunnistamista meneillään olevan multimediapalveluiden toiminnallisuusvertailun osana sekä korkeakoulujen eri verkostojen avulla.

CSCIDEAPANKKI-9 - Getting issue details... STATUS

 • Onko Panopton käytölle erityisiä tarpeita, tarvetta edetä käyttöönotoissa yleisesti nopeammin, vaikka nykyinen toteutus ei mahdollista sopimuksellisesti korkean saatavuuden varmistamista?
 • Todettiin, että Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä on hyväksynyt Panopton osaksi Funetin palveluvalikoimaa, ja palvelu on tuotannossa.
 • Päätettiin avata ideapankkiin uusi idea, sillä on tarve korkeamman saatavuuden multimediapaveluista  CSCIDEAPANKKI-103 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-62 - Getting issue details... STATUS

 • Onko alustalle erityistä tarvetta nykyisessä virtualisoidussa tilanteessa?
 • Chat.csc.fi "palvelussa" on kyseessä CSC:n omien palveluiden toimittamiseen ja niihin liittyvään rajattuun viestintään käytettävästä työkalusta. CSC ei ole suunnitellut sen tarjoamista palveluna asiakkaille. Chat.csc.fi työkalu on kuitenkin sellaisenaan käytettävissä "as is", mutta on syytä huomioida, että "palvelulle" emme takaa mitään tiettyä palvelutasoa, eikä sen käytöstä sovita CSC:n ja asiakkaan välillä. Näin työkalulle ei taata mitään tiettyä tietoturvatasoa. Mikäli työkalua käytetään osana jotain muuta palvelua, noudatamme kyseisen sopimuksen ehtoja.
 • Todettiin, että Aalto esiselvittää Eduuni-slack yhdistelmän toimivuutta
 • Covid-19 johtuen korkeakoulujen viestinnässä käytetään pikaviestipalveluita koko repertuaarin laajuudelta
 • Päätettiin palata tarvittaessa asiaan ideatoimikunnan seuraavassa kokouksessa

5. Muut asiat

COVID-19 viruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne korkeakoulutuksen ja tutkimuksen IT:n kannalta

 • ka.csc.fi-portaalissa Koulutusta ja tutkimusta tukevat palvelut poikkeustilanteessa -sivulla päivitetään tilannekuvaa ict-palveluiden tilanteesta koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen aikana
 • Ei käsitelty

21.4.2020 AAPA-FUCIO-CSC yhteiskokous

 • Järjestetäänkö kokous etänä?
 • Ei käsitelty
 • No labels