Aika: 16.4.2020 klo 14.30-15.00 
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Samuli Malinen, Sari Laaksonen, Olavi Pesonen, Kari Helenius, Manu Pajuluoma, Jaakko Riihimaa, Jussi Kivinen, Ilkka Siissalo, Ari Hirvonen, Antti Sirviö, Ari Hovila, Teemu Seesto, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala, Tarita Memonen

Kuulolla: Pekka Leides, Markku Närhi, Marjut Anderson, Aki Reininmäki, Max Laihonen, Kuno Öhrman, Stina Westman, Walter Rydman, Jukka Kohtanen, Kuno Öhrman, Lara Anastasiou

Asialista/Muistio

1 Poikkeustilanteeseen liittyvät kehitystarpeet

Kaikki ideat, joiden on tunnistettu liittyvän COVID-19 poikkeustilanteeseen

2. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-102 - Getting issue details... STATUS  

 • Pystytäänkö ideamuotoilulla vastaamaan akuutteihin, päällä oleviin haasteisiin opiskelijavalintojen toteuttamiseksi? Määrittämällä kaksi linjausta: lyhyt ja pitkä aikaväli, voidaan lähteä liikkelle heti tuottaen molempiin linjoihin ratkaisuja
 • Ideamuotoilussa pohdittavana mm. miten prosessi hoidetaan hallinnollisesti läpi, millaisia ongelmia on ennakoitavissa, millä prosessilla opintopolussa tämä huomioidaan, parhaat käytännöt ja aikataulut
 • Ideamuotoiluun osallistujat ovat edustava otos valintayksiköistä, ei edustatusta jokaisesta korkeakoulusta
 • Yliopistojen puolella Pandemia-ryhmä raportoi UNIFI:lle opiskelijavalintoihin liittyvistä haasteista
 • Koetaan, että molempien sektoreiden on hyvä olla työssä mukana. Vaikka ammattikorkeakouluilla on käytössään sähköinen valintajärjestelmä, niin tulevaisuuden haasteet kaksivaiheisesta valinnasta on ratkaistava
 • PÄÄTÖS: käynnistetään ideamuotoilu välittömästi, kick off käynnistettiin heti Ideatoimikunnan kokouksen jälkeen klo. 15:00

3. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-105 - Getting issue details... STATUS  

 • Ei käsitelty
 • Tiedoksi uusi idea
 • Funet Miitti (Zoom) -palvelu on saatavilla kaikille Funet-jäsenorganisaatiolle, mm. korkeakouluille.

 • Funet Miitti -palvelussa ulkopuoliset voivat osallistua kokouksiin, kunhan kokousta järjestävällä organisaatiolla (puheenjohtajalla/hostilla) on käytössä Zoom-lisenssi. Muille kuin saman organisaation työntekijöille tai opiskelijoille ei ole sallittua luoda Zoom-tilejä lisenssiehtojen puitteissa.

 • Palveluun liittyviä vikailmoituksia käsittelee Funet-verkkopäivystys arkisin klo 8.30-16.00. Lisätietoa Funet Miitti -palvelusta voi kysyä osoitteesta funet-zoom@csc.fi

CSCIDEAPANKKI-101 - Getting issue details... STATUS

 • Ei käsitelty
 • Idean kehittely DC Moodlen tarpeen ja DC Helpin pohjalta vai laajemmin jo valintakokeiden järjestämisen tueksi

4. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-90 - Getting issue details... STATUS

 • Ei käsitelty
 • Työpajan tavoittena:
  • Tunnistaa yhteisten suositusten ja tulkintojen kohteita sekä mahdollisia toimijoita näitä korkeakoululaitoksen puolesta edelleen valmistelemaan
  • Käynnistää työ, joka johtaisi korkeakoululaitoksen yhteiseen tiedonhallintamalliin:  CSCIDEAPANKKI-91 - Yhteisen tiedonhallintamallin luominen Tarkennettavana
 • Nimetään ja täydennetään kyselyä varten lista työpajan osallistujien edustamista näkökulmista
 • Työpajan sisällöllisen valmistelun järjestäminen

CSCIDEAPANKKI-28 - Getting issue details... STATUS  DC Moodle

 • Ei käsitelty
 • DigiCampus-hankkeen pilotoiman yhteiskäyttöisen DC Moodle-ratkaisun kehittäminen osaksi korkeakoulujen käytettävissä olevaa palveluvalikoimaa, vrt.  CSCIDEAPANKKI-92 - Getting issue details... STATUS
 • Selvitystoimet, DC Moodle 1.0:ksi, edellyttää DC Help yleispalvelun fokusoitua toteutusta, vrt.  CSCIDEAPANKKI-101 - Getting issue details... STATUS  


5. Muut asiat

 • Ei käsitelty

COVID-19 viruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne korkeakoulutuksen ja tutkimuksen IT:n kannalta

 • ka.csc.fi-portaalissa Koulutusta ja tutkimusta tukevat palvelut poikkeustilanteessa -sivulla päivitetään tilannekuvaa ict-palveluiden tilanteesta koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen aikana


 • No labels