Aika: 10.9.2020 klo 14.00-15.00

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/65931305619?pwd=dWJxNlBHc2Evamx2cy9WRk1LYU1uZz09 

Osallistujat: Samuli Malinen, Sari Laaksonen, Juha Venho, Olavi Pesonen, Kari Helenius, Manu Pajuluoma, Jaakko Riihimaa, Christa Winqvist, Ilkka Siissalo, Ari Hirvonen, Antti Sirviö, Ari Hovila, Teemu Seesto, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Tarita Memonen, Outi Tasala, Marko Holmavuo

Kuulolla: 

Asialista/Muistio

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-110 - Getting issue details... STATUS Korkeakoulujen etä- ja hybriditoiminnan kehitysyhteistyö

 • 8.9. KOOTuessa ei tullut täysin selväksi mitä odotetaan KOOTuelta.
 • Esille nousemassa, miten rakennetaan kyky tuottaa "major incident" management tai palveluiden tuen yhteinen hallinta "loppukäyttäjätasolta" korkeakoulujen, CSC:n ja eri palveluntarjoajien verkossa, jossa on itse tuotettuja palveluita, CSC:n tuottamia palveluita, eri vendorien tuottamia tai jonkun korkeakoulun muille tuottamia palveuita, joilla voi olla merkittäviä keskinäisriippuvuuksia.
  • Tässä on varmaan muutama näkökulma tämän käsitteen / sateenvarjon alla: 1) organisaatioiden 1. taso (SD) 2) palvelut jotka ovat jaettuja useamman organisaation yhteisiä ja mikä on niiden palveluiden verkostomainen tapa tuottaa tuki/neuvontapalveluita 3) tapahtumat joissa akuutti tilannekuva ja reagointi/toipumisen toimenpiteet vaatii org. rajat ylittävää toimintaa ja yhteistyötä
  • Miten konsernin sisällä toistuu myös paikallisten organisaatioiden ja niiden osien ja riippuuksien tasolla, niin kuin valtakunnallisella tai vaikka pohjoismaisen yhteistyön tasoilla
  • Avataan tästä Idea otsikolla "Virtuaalinen operaatiokeskus: case ekosysteemin poikkeamien hallinta" CSCIDEAPANKKI-115 - Getting issue details... STATUS ja tarkennetaan mahdollisen Funet-työvaliokunnan pohdinnan jälkeen edistettäväksi (SEC-ryhmälle, KA-SIG:lle, CSIRT-ryhmille...?)
  • Käsitellään seuraavassa Ideatoimikunnassa kutsuvieraiden kanssa

CSCIDEAPANKKI-105 - Getting issue details... STATUS Zoom opiskelijavalintojen käytössä

 • Arkistoidaan

CSCIDEAPANKKI-106 - Getting issue details... STATUS Tarve ratkaisulle etävalvottuihin tentteihin - proktorointiohjelmisto

 • Yliopistot ovat perustaneet ryhmän, joka keskittyy sähköiseen tenttimiseen liittyviin asioihin. Ryhmään kuuluu mm. opintopalveluiden-, lakiasioiden- ja ict-henkilöstöä. Toimintoa johtaa Vesa-Matti Sarenius (OY). Ryhmä on päättänyt perustaa kaksi alaryhmää: 1) Pikaohjeita etätenttimiseen ryhmä tuottaa 10.9. mennessä tiivistelmän ohjeita korkeakoulujen hyödynnettäväksi (Vesa-Matti Sarenius, OY) 2) Tiedonkäsittely, sopimusmallit, ilmoitusmallit,... (Paula Vaskuri, OY)
 • Samuli pyytää kutsumaan amk-oha:n suunnasta ihmisiä mukaan ja pyytää tuomaan viestiä muillekin 

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS Identiteetinhallinta - suomalaiset ja ulkomaalaiset oppijat, tutkijat ja opettajat 

 • OKM:n asettamassa identiteetinhallinnan ryhmä kokoontunut ensimmäisen kerran
  • Suunnitteilla työpajoja, ensimmäinen 23.9.
  • Ideamuotoiluun osallistuneilta syötettä?
 • Turun yliopistolla kehitteillä palvelu kv-opiskelijoiden tunnistamiseen. Tiedustellaan TY:n mahdollisuutta osallistua Ideatoimikunnan 8.10. kokoukseen taustoittamaan aihetta

4. Muut asiat

 • Ehdotus: voisiko ideat kategorisoida oheisen Digivision alustavan projektikategorioiden (https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/154453628/20190918-Digivisioprojektit.pptx?api=v2)  mukaan. Eritoten jos Digivisiokin tätä alustaa alkaa käyttämään?
  • Otettaisiin digivision kannalta merkittävät kategoriat tai muut "ulottuvuudet" luokitteleviksi tekijöiksi Ideapankissa vanhojen ja uusien yleisten tai digivisioon liittyvien aloitteiden luokittelemiseksi
  • Pyydetään ohjausryhmältä huomioita tärkeimmistä luokitteluista, viimeisimmästä kuvasta (linkin kuva aiempi työstöversio) ja sitä ennen ryhdytään käyttämään "digivisio"-labelia

CSCIDEAPANKKI-76 - Getting issue details... STATUS Puheentunnistus- ja tekstityspalvelu 

 • Esiselvityksessä olevan asian osana pohjoismaisen uuden avauksen käsittely Ideatoimikunnan keskusteltavaksi
 • Nordunet on luonnostellut vaatimuksia mahdollisen kilpailutuksen pohjaksi. Vaatimukset ovat nähtävillä sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/3xECCg (edellyttää kirjautumista organisaatiotunnuksin, lukuoikeus annetaan organisaatidomaineittain).
 • SUNET (Ruotsi) ja UNINETT (Norja) ehtineet jo tiedustelemaan asiaa korkeakouluiltaan ja kiinnostusta palvelun käyttöönotolle on löytynyt
 • Saatavuusdirektiivi taustalla, koronan myötä kasvaneet tarpeet tallenteiden hyödyntämisessä
 • Panopto ja Kaltura-palveluista löytyy suomenkielen tekstitystuki. Käyttötarkoitus laajoille materiaalimassoille

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS Géant & OCRE pilvikilpailutus & CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS Cloud Provisioning Platform & Service for HEIs

 • Tiedoksi etenevien pilvi-brokerointiaiheiden osalta mallin "liiketoiminnallisten toteutustapojen" pohdinta CSC:n ja korkeakoulujen kesken
 • Jatketaan ideoiden käsittelyä 24.9. Ideatoimikunnan kokouksessa

5. Tiedoksi


  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation 20190918-Digivisioprojektit.pptx Sep 08, 2020 by Teemu Seesto
Microsoft Powerpoint Presentation 2020-09-10 Ideapankkiesittely Synergiaryhmälle.pptx Sep 10, 2020 by Outi Tasala


 • No labels