Aika: 22.10.2020 klo 15.00-16.00 HUOM! poikkeuksellinen kokousaika

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/65931305619?pwd=dWJxNlBHc2Evamx2cy9WRk1LYU1uZz09 

Osallistujat: Samuli Malinen, Sari Laaksonen, Juha Venho, Olavi Pesonen, Kari Helenius, Manu Pajuluoma, Jaakko Riihimaa, Sari Laaksonen, Jussi-Pekka Pispa, Christa Winqvist, Ilkka Siissalo, Marko Holmavuo, Ari Hirvonen, Antti Sirviö, Ari Hovila, Teemu Seesto, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Tarita Memonen, Outi Tasala

Kuulolla:  Minna Harjuniemi, Jan-Erik Flück

Asialista/Muistio

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille

CSCIDEAPANKKI-72 - Getting issue details... STATUS

 • Ehdotetaan arkistoitavaksi. Ari Savander (HUMAK): Palataan asiaan kun saadaan teknologia ja valmiudet lisääntyvät.
 • Päätös: arkistoidaan

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat

3. Edistyneiden asioiden seuranta

CSCIDEAPANKKI-118 - Getting issue details... STATUS  

 • Keskustelutilaisuudelle etsinnässä aika
 • Asiasta jatketaan keskustelua Findatan kanssa
 • Toisiodatan osalta ajateltava lääketieteellistä dataa ja sairaalaympäristöjä laajemmin
 • HY ehdottaa STM:lle, että määräaikaa pidennettäisiin 05/2021 - aika ei riitä tarvittavien asioiden toteutukseen
 • Asiaan palataan seuraavissa kokouksissa

4. Ideapankin toiminnan kehittämisehdotus 

IT-pääsihteerit ovat käyneet kaikki 104 ideaa läpi ja evaluoineet niiden statusten tilan.
Keskeisinä havaintoina on, että ...

  1. Osa ideoista jää tiettyyn statustilaan ilman seurantaa ja edistämistä tai idean arkistointia.
  2. Osa ideoista on aivan liian laajoja kokonaisuuksia (esim. tietohallintolaki, identeetinhallinta). 
  3. Monilta ideoilta puuttuu aito omistajuus, jolla edistettäisiin ideaa eteenpäin. Tai idean omistajuus kuvataan passiivimuodossa.
  4. Ideapankin sisällöstä noin 80% voitaisiin joko arkistoida tai poistaa.
  5. Asettamalla tietyille statuksille aikarajat tai läpimenoajat, saataisiin kokouskäytänteistä tehokkaampia ja seuranta toimisi johdonmukaisemmin. 

Oheisessa liitetiedostossa
on kehitysehdotus ideoiden käsittelyprosessiksi (PowerPoint: 20201022_uudistettu_ideapankkiprosessi.pptx)  
ja ideoita koskevat huomiot ja uudet statusehdotukset taulukossa (Excel: 20201022_uudistettu_ideapankki.xlsx)


 • Ideoiden prioriteetin tunnistaminen, tärkeimpien ehdotusten korostaminen ja niiden seuranta tunnistetaan tärkeiksi asioiksi
  • Vaatii omistautumista ideoiden ehdottajilta
  • Prioriteettien osalta haasteena eri prioriteetti-tasoille sijoittaminen, mitkä/millaiset ehdotukset kuuluvat alemmalle prioriteetille - haetaanko asiakas-, taloudellisia-, hallinnollisia- vai muita hyötyjä?
  • Prioriteettien kautta olisi mahdollista käydä keskustelua asian edistäjätahosta
  • Priorisointi auttaa, kun on enemmän tehtävää kuin ehditään tekemään
 • Idepankin lähtökohtina olivat läpinäkyvyyden lisääminen ja eri tahoilla suunniteltavien/toteutettaien asioiden esille tuominen
  • Koetaan, että pitäisi päästä miettimään tuotteistuksen elinkaaren seuraavia vaiheita, tällä hetkellä Ideapankissa on paljon asioita seurattavana
 • Ei tarvetta koko elinkaaren hallinnalle, ellei seurantaa osoiteta CSC:lle. Tärkeää saada alkupotku ja eteenpäin työntäminen
 • Joukkoistamalla Ideatoimikunnan jäseniä ehdotusten päällekatsojiksi 
 • Toisen asteen koulutustahoilla on mielenkiintoa Ideapankkia kohtaan. Pidetään keskusteluyhteys auki ja katsotaan löytyisikö synergioita
 • Viestejä Digivision suuntaan:
  • Ei tarjota työkaluja vaan tapoja asioiden hallintaan
  • DIgivision hankejohtaja on hyvä perehdyttää Ideapankkiin
 • CSC-AAPA tvk-FUCIO tvk tapaaminen
  • ajankohta marraskuun loppupuolella?
  • Digivision hankejohtaja mukaan kokoukseen
 • Keskustellaan ehdotuksesta ja sen toteutuksesta 5.11. Ideatoimikunnan kokouksessa. Tavoitellaan tilaa, jossa Ideapankki palvelee kaikkia sen käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla
  • Mukaan voitaisiin liittää historiakatsaus vuodelta 2018: mistä lähdettiin liikkeelle ja millaisin tavoittein?

5. Muut asiat

6. Tiedoksi

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS

 • Vastauksia kaivataan - vastausaikaa pidennetty 27.10. asti

CSCIDEAPANKKI-106 - Getting issue details... STATUS

 • Lisätty korkeakoulujen hyödynnettäväksi ohjeluonnos etätentin valvonnan järjestämiseen korkeakouluissa sekä pohjaa tietosuojaa koskevaan vaikutustenarviointiin.

CSCIDEAPANKKI-108 - Getting issue details... STATUS

 • Käyty alustavia keskusteluja, että olisi tarvetta koordinointityölle kahteen kokonaisuuteen

  • Selvityksiä käytettävistä teknisistä ratkaisuista opiskelijavalintojen tukemiseen ja osaamisen osoittamiseen ja todentamiseen etänä sekä niiden soveltuvuudesta. Tarve olisi heti loppuvuoden 2020 aikana
  • Koordinaatiotukea opiskelijavalintojen kehittämisen tukemiseksi erityisesti yliopistojen osalta. Ensisijaisesti tarve kohdistuu kevään 2021 opiskelijavalintoihin tarve jatkuu pidemmälle aikavälille.

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-109 - Getting issue details... STATUS

 • LisenssiSIG otti kantaa aiheeseen kokouksessaan ja tarkastelee asiaa seuraavana kokoukseen mennessä 
 • tarkistetaan myös ns. Pilvi-SIGin tuotento tähän mennessä

CSCIDEAPANKKI-116 - Getting issue details... STATUS  

 • Kysely odottaa vielä lähettämistään


Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien ja verkostojen yhteisseminaari 8.12. klo 12.00-15.30 (https://wiki.eduuni.fi/x/pQovCg)

Liitteet

  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation 2020ideapankkivuokaavio.pptx Oct 20, 2020 by Teemu Seesto
Microsoft Powerpoint Presentation 20201022_uudistettu_ideapankkiprosessi.pptx Oct 20, 2020 by Teemu Seesto
Microsoft Excel Spreadsheet 20201022_uudistettu_ideapankki.xlsx Oct 20, 2020 by Teemu Seesto


 • No labels