Aika: 28.1.2021 klo 14.00-15.00

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/65931305619?pwd=dWJxNlBHc2Evamx2cy9WRk1LYU1uZz09 

Osallistujat: Ari Hirvonen, Marko Holmavuo, Ari Hovila, Ilkka Siissalo, Antti Sirviö, Teemu Seesto, Samuli Malinen, Kari Helenius, Sari Laaksonen, Manu Pajuluoma, Olavi Pesonen, Juha Venho, Jaakko Riihimaa, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala

Asialista/Muistio

1. Uudet ja palautuneet ideat

(Osoitetaan Ideatoimikunnasta sponsori ja määritetään seuranta-ajat idealle. Palautuneille ideoille etsitään uusi kohde tai arkistoidaan)

CSCIDEAPANKKI-125 - Getting issue details... STATUS

 • Sovittiin etsittäväksi AAPA-FUCIOn tiimoilta vastuuhenkilöä tälle idealle
 • PÄÄTÖS: jätetään pöydälle ja nostetaan uudelleen käsittelyyn 11.2. kokouksessa

2. Parasta ennen 

(Aiemmin sovittu esiselvitys tai tarkennusaikaraja on täyttynyt. Päätetään uudesta aikataulusta ja statusmuutoksesta tai arkistoinnista)

CSCIDEAPANKKI-106 - Getting issue details... STATUS

 • Laureassa on proktorointi rajatussa käytössä, ja voivat jakaa kokemuksia kiinnostuneille (Kimmo Pettinen)
 • OHA-forumin perustaman etäopetuksen tietosuojaryhmän tuottamat tenttien etävalvonnan pikaohje ja etävalvonnan riskiarviontipohja on lisätty vaatimuksenmukaisuus ja korkeakoulut -haaraan korkeakoulujen ja CSC:n yhteistyöalueelle, korkeakouluyhteisölle rajatulle sivulle: https://wiki.eduuni.fi/x/XxF6Cw 
 • Laurea etenemässä proktorointipalvelun kanssa, tiedotetaan asian etenemisestä 11.2. kokouksessa
 • PÄÄTÖS: jätetään ideatiketti tähän tilaan

CSCIDEAPANKKI-115 - Getting issue details... STATUS

 • Ehdotus korkeakoulujen yhteyspisteiden osoitteiden keräämisestä ja hyödyntämisestä CSC:n palveluiden häiriötilanteista tiedottamisessa
 • Keskustelu etenemisestä
 • CSC:n perustamalle sivustolle kannatusta. Toimii hyvin pienenä ensiaskeleena tiedotuksen kehittämisessä
 • Sovittiin, että tietojen koostamisen dl on 11.3. Jokainen korkeakoulu voi käydä täyttämässä omat yhteyspisteensä https://wiki.eduuni.fi/x/PQl6Cw -sivulle. Sivun käyttö rajattu AAPA-FUCIO-CSC käyttäjille. CSC:llä asiasta vastaa Kuno Öhrman.
 • PÄÄTÖS: muutetaan status Esiselvityksessä tilaan

3. Päivityksiä ideoille

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS

 • Suomeen valitut, kirjoittamishetkellä alustavat puitesopimustoimittajat lueteltu sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/AbdnCw (rajattu näkyvyys). Sivuille päivitetään tietoa sitä mukaan kun se varmistuu.
 • CSC on valmistellut korkeakoulun ja CSC:n välistä toimintamallia määrittäviä, puitesopimuksen alle lisättäviä IaaS+-brokerointipalvelun palvelukuvausta ja -tilausta. Tavoite on saattaa luonnokset korkeakoulujen kommentoitaviksi lähipäivinä.
 • PÄÄTÖS: Sovittiin, että AAPA-FUCIO koostavat ryhmän keskustelemaan asiasta CSC:n kanssa

CSCIDEAPANKKI-109 - Getting issue details... STATUS

 • Tarkoitus on ollut pohtia asiaa yhdessä yliopistojen ja AMK:ien SEC-ryhmien työvaliokuntien kesken.
 • Jaakko varmistaa AMK SEC-ryhmältä onko tähän liittyen huomioitavaa.
 • Keskustelussa löydetty monta ulottuvuutta: 1) valmiit lomakkeet 2) yhteisen repositoryn perustaminen 3) miten tehdyt arviot jaetaan repositoryn kautta tai muuta reittiä
 • Keskustelu etenee sec-verkostoissa
 • PÄÄTÖS: muutetaan status Esiselvityksessä -tilaan

CSCIDEAPANKKI-92 - Getting issue details... STATUS

 • Palvelukuvaus, -tilaus ja kustannustenjakomalli ovat nähtävillä https://wiki.eduuni.fi/x/y7B2C
 • Palvelu on tilattavissa
 • Todettiin, että on hyvä asia jos saadaan laajaan käyttöön. Ymmärretään, että Sisu/Peppi-kehitysaskeleet saattavat aiheuttaa viivettä
 • PÄÄTÖS: muutetaan status Tuotantoon -tilaan

CSCIDEAPANKKI-118 - Getting issue details... STATUS

 • Tapaamisajankohtaa haetaan tammi-helmikuun taitteeseen.
 • Osallistuisi Findatasta Heikki Lanun (Findatan ICT-päällikkö) lisäksi lakimies Kirsi Talonen.
 • Findatassa vaihtunut vastuuhenkilö, aiheuttanut viivästystä
 • PÄÄTÖS: Käsitellään asiaa helmikuun lopun kokouksessa

4. Muut asiat

 • Ehdotus seuraavaksi AAPA- ja FUCIO-verkostojen ja CSC:n yhteiskokouksen ajankohdaksi: torstai 17.6.2021 klo 14-16
 • PÄÄTÖS: edetään esitetyllä tavalla. Järjestetään toinen kokous syyspuolella 2021


 • No labels