Aika: 25.2.2021 klo 14.00-15.00

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/65931305619?pwd=dWJxNlBHc2Evamx2cy9WRk1LYU1uZz09 

Osallistujat: Ari Hirvonen, Marko Holmavuo, Ari Hovila, Ilkka Siissalo, Antti Sirviö, Teemu Seesto, Samuli Malinen, Kari Helenius, Sari Laaksonen, Manu Pajuluoma, Olavi Pesonen, Juha Venho, Jaakko Riihimaa, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala

Asialista/Muistio

1. Uudet, palautuneet ja ohjattavat ideat

(Osoitetaan Ideatoimikunnasta sponsori ja määritetään seuranta-ajat idealle. Palautuneille ideoille etsitään uusi kohde tai arkistoidaan)

CSCIDEAPANKKI-122 - Getting issue details... STATUS

 • Chat.csc.fi on otettu käyttöön Korkeakoulujen Digivisiossa 2030 korkeakoulukohtaisten operatiivisten yhteyshenkilöinen kesken jokapäiväisen työskentelyn tueksi ja korkeakoulujen väliseen viestintään.
 • Esiselvityksessä CSC järjestää myöhemmin webinaarin korkeakoulukentän tarpeiden kartoittamiseksi. Kohderyhmänä esimerkiksi ne, jotka katsovat viestintätarpeidensa olevan sellaisia, ettei tieto saa kulkea kansainvälisissä palveluissa.
 • Pyritään löytämään järjestettävän webinaarin osallistujien joukosta tai Aalto-yliopistosta (jonka kanssa parhaillaan keskustelussa toinen on-premise palvelu) asiakastarpeen edustajaksi ja sparrauskaveriksi 
 • Ohjattiin CSC:n palvelukehityskaistalle esiselvitykseen

CSCIDEAPANKKI-125 - Getting issue details... STATUS

 • Ammattikorkeakoulujen ja useiden tutkimuslaitosten käyttämä palvelu. 
 • Palvelun jatkokehityksestä Tutkimusaktiviteetti- ja tekijätietojen osalta on pidetty webinaari 19.2.2021 ja kiinnostuneita Justuksen käyttäjiä on pyydetty ilmoittamaan sitoutumisestaan jatkokehitykseen 14.4.2021 mennessä (https://wiki.eduuni.fi/x/hbxnCw). 
 • Keskustelussa on seuraavana mahdollisena kehitysaiheena vastata organisaatiotason tarpeisiin metadatakatalogien ylläpidossa. 
 • Metadatakatalogin kehityslinja viedään keskusteluun TKI-johdolle (kokous 15.4.2021), ja mahdollisesti jatkossa halkaistaan tästä omaksi ideakseen
 • Ehdotettu sponsoriksi Juha-Pekka Pihlajakoski OAMK:sta. 
 • Sovittiin asiakastarpeen edustajaksi ja idean sparraajaksi ("sponsori") Juha Venho

CSCIDEAPANKKI-116 - Getting issue details... STATUS

 • Tilannetieto Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokouksesta 1.12.2020 (muistio https://wiki.eduuni.fi/x/jA49Bw ) :
  • Palveluiden tilannekatsaus
   • Funet Miitti (Zoom) -palvelun käyttö jatkaa kasvuaan jo noin 200-kertaisella tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.
   • Funet Tiimin (Adobe Connect) käyttö on palannut lähelle aiempaa tasoa. 
   • Funet Etuubin (Kaltura) käyttö on kasvanut noin 2,5 kertaiselle tasolle.
   • Funet Video (Panopto) käyttö lähti voimakkaaseen kasvuun syksyllä. 
  • Esiselvitys Funet-organisaatioiden videopalveluiden tuen tarpeesta ja käyttönäkymistä ja sen jatkotoimet (176/16.9.2020)
   • CSC on aloittanut lisähenkilöstön rekrytoinnin.
   • CSC on lisäksi keskustellut muutamien asiakkaiden kanssa suoraan ongelmatilanteiden tultua esille, ja tukeen liittyvää kehitystyötä on tehty. Saadun palautteen perusteella tuen palvelutaso on kehittynyt oikeaan suuntaan.
   • Myös videopalveluiden pohjoismaista NORDUnet-tukiprosessia ollaan kehittämässä 3. tason tuen parantamiseksi.
   • Videopalvelutarjonnan pidemmän aikavälin määrittelytyötä edistetään pohjoismaisella tasolla: muuttuneet palvelutarpeet on huomioitava kehitystyössä.
  • Tärkeintä on ollut, että toiminta on voinut jatkua mahdollisimman häiriöttömästi. Tässä on onnistuttukin loistavasti. Pidemmällä aikavälillä kannattanee huomioida, että lisäkapasiteettitarve on ainakin osittain pysyvä uusi normaali.
  • CSC aloittaa tuotteistuksen kehittämisen siten, että sekä peruspalvelua kehitetään, että osa palvelusta on lisämaksullista.
 • Päätettiin siirtää tilaan Toteutuksessa. Perustettu Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmä (https://wiki.eduuni.fi/x/Ix16Cw) voi halutessaan palata ideaan.

2. Parasta ennen 

(Aiemmin sovittu esiselvitys tai tarkennusaikaraja on täyttynyt. Päätetään uudesta aikataulusta ja statusmuutoksesta tai arkistoinnista)

CSCIDEAPANKKI-118 - Getting issue details... STATUS

 • Tunnistettu ympäristöön liittyen ongelmallisena Linuxin puuttuminen. Tapaamisessa 16.2.2021 Findata lupasi nostaa tämän kiireellisyyttä Findatan kehityksessä.
 • Findatan käyttöympäristön auditointi valmistuu 1.5.2021 mennessä
 • Etsitään aika korkeakoulujen ja CSC:n yhteiseen jatkokeskusteluun tilannetiedon tasaamiseksi ja suurteholaskentaan liittyvien kysymysten käsittelemiseksi
 • Aikaehdotukset AAPA:n, FUCIO:n ja CSC:n väliselle keskustelulle koskien tilannekuvaa suurteholaskennan mahdollisuuksista arkaluonteisella datalla: 11.3. klo 10-11, 16.3. klo 12-13 tai 13-14

CSCIDEAPANKKI-3 - Getting issue details... STATUS

 • Ei ole edistynyt sitten 2018: ehdotus statusmuutokseksi "Arkisto: Ei toteutunut"

CSCIDEAPANKKI-4 - Getting issue details... STATUS

 • Ei ole edistynyt sitten 2018: ehdotus statusmuutokseksi "Arkisto: Ei toteutunut"

CSCIDEAPANKKI-7 - Getting issue details... STATUS

 • Ei ole edistynyt sitten 2018: ehdotus statusmuutokseksi "Arkisto: Ei toteutunut"

CSCIDEAPANKKI-9 - Getting issue details... STATUS

 • Ehdotus statusmuutokseksi "Arkisto: Toteutunut"

CSCIDEAPANKKI-103 - Getting issue details... STATUS

 • Ehdotus statusmuutokseksi (Arkisto: Ei toteutunut")

3. Päivityksiä ideoille

CSCIDEAPANKKI-93 - Getting issue details... STATUS

 • Jaakko Riihimaa tiedustellut Ammattikorkeaokoulujen Avoin-TKI-hankkeen Seliinalta Päällysaholta (SeAMK) ajatuksia tämän osalta. 
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä korkeakoulujen käyttöön maksamien datanhallinnan ja laskennan palveluiden käyttö on mahdollista opinnäytetöihin, myös silloin, kun kyse ei ole TKI-toiminnan yhteydessä tapahtuvasta suorituksesta. CSC kehittää myös sensitiivisen datan käsittelyyn soveltuvaa palveluvalikoimaan, mutta idean mahdollistavaa teknistä datan tallentamisen, jakamisen ja yhteistyöstämisen palvelua ei toistaiseksi ole saatavilla. 
 • Muistiinpanot 5.3.2021 Ideatoimikunnan kokouksesta päivitetty
 • Ehdotettu, että Avoin-TKI- hanke ottaisi asian seuraavan kokouksensa (15.3.2021) asialistalle keskusteluun 

CSCIDEAPANKKI-104 - Getting issue details... STATUS

 • Kysytty työryhmältä Harjuniemi (HY), Malinen (OY) ja Kuusisto (CSC) tilanteesta


CSCIDEAPANKKI-37 - Getting issue details... STATUS

 • Virve Peltoniemi nostaa asiaa uudelleen keskusteluun Peppi-konsortion koordinaatioryhmässä, jolle idea on ohjattu.

4. Muut asiat

 • No labels