Aika: 6.5.2021 klo 14.00-15.00

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/65931305619?pwd=dWJxNlBHc2Evamx2cy9WRk1LYU1uZz09 

Osallistujat: Ari Hirvonen, Marko Holmavuo, Ari Hovila, Ilkka Siissalo, Antti Sirviö, Teemu Seesto, Samuli Malinen, Kari Helenius, Sari Laaksonen, Manu Pajuluoma, Olavi Pesonen, Juha Venho, Jaakko Riihimaa, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala, Pälvi Kaiponen, Janne Kanner

Asialista/Muistio

1) Ideoiden ohjaaminen palvelukehityslinjoille

CSCIDEAPANKKI-127 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-106 - Getting issue details... STATUS

 • Ehdotus: todetaan, että esiselvitetty asia etenee toteutukseen Laurean palvelukehityslinjalla
 • Laurea aloittamassa proktorointiohjelmiston markkinakartoitusta ja kilpailutusta, esitelty kiinnostuneille webinaarissa 19.4.2021
 • Korkeakoulujen tulee ilmoittaa 12.5.2021 mennessä, jos he haluavat olla mukana yhteishankinnassa

CSCIDEAPANKKI-126 - Getting issue details... STATUS

 • Ehdotus: todetaan, että etenee esiselvitykseen CSC:n palvelukehityslinjalle
 • Kirjastojen KOHA-yhteenliittymän puitteissa on päätetty edetä ja hankkia asiassa esiselvitys CSC:ltä. Tätä varten on muodostettu uusi Tiedekirjastojen tilastot TITI-ohjausryhmä ja muodostetaan yhteenliittymä tilaajien kesken. Toteutus korkeakoulujen puitesopimuksen mukaisena asiantuntijatyön palvelutilauksena. Toteutuksen kustannukset on ajateltu KOHA-yhteenliittymän kokouksessa jakaa korkeakoulujen kesken ellei koordinoivaa korkeakoulua löydy (JY:n Ari Muhonen siirtyy UEF:iin ja siten JY ei koordinoisi tilaajana toteutusta).

CSCIDEAPANKKI-129 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-76 - Getting issue details... STATUS

 • Ehdotus: todetaan, että hankinnasta etenee brokerointipalvelun toteutukseen CSC:n palveluvalikoimassa
 • Hankintapäätös nykyisen aikataulun mukaan 11.6.2021; päätöstä seuraa CSC:n jälleenmyyntipalvelun valmistelu.

2) Ideatoimikunnan toiminnan kehittämisestä

 • Keskusteluasia
 • Taustaksi: 

2021-05-06 Ideapankin parantamisesta Ideatoimikunnan kokoukseen

2021-05-06 Ideapankin parantamisesta, keskustelun tueksi

1) mitä olisivat  ideanpankkimenettelymme kehittämisen tavoitteet jatkossa, miksi

 • Innovation pipelinen / ketterien kokeilujen kaistan kehittäminen edelleen (yhteiset ideamuotoilut, esiselvitykset, mitä muuta?)
  • Koska tarve priorisoida ja sitoutua yhdessä tärkeiden asioiden nopeaan ja tulokselliseen edistämiseen (epäonnistuminen on myös tulos)
 • CSC:n palveluportfolion ja palveluiden tiekarttojen esittely liiketoimintayksikkökohtaisten webinaarien avulla, jotta Ideapankissa voidaan keskittyä uusiin avauksiin ja muutoksiin
  • Koska CSC:n eri liiketoimintalinjoissa tapahtuu paljon ja korkeakouluilla on intressi perehtyä sekä nykytilanteeseen ("portfolio") että sen kehityslinjoihin
  • Ensimmäisenä datan palveluiden esittely 25.5.2021, arvioitaisiin anti ja sovittaisiin jatkosta yhteiskokouksessa 17.6.2021
 • Ideatoimikunnan käsiteltävänä (ohjattavana) ja tiiviissä seurannassa olevan sisällön siivoaminen, tiivistäminen, rajaaminen edistämis/toimintakyvyn varmistamiseksi (sisällön filtteröinti pankista, näkymien kehittäminen eri tarpeisiin)
  • Koska ideatoimikunta kaipaa selkeää näkymää omaan työsarkaansa, toimintansa ja ajankäyttönsä tehostamiseksi
  • Koska ainakin kolmansien osapuolien kannalta on viestinnän ja näkymien oltava ymmärrettäviä

2) mitkä ovat ideapankkimenettelyn nykyiset tavoitteet ja olisivat jatkossakin, miksi

2.1) Läpinäkyvyys, organisaatiorajoista riippumatta, yhteistyössä verkostojen kanssa

 • Koska avoimuudella saadaan näkyvyyttä kehitystarpeisiin ja mahdollistetaan yhteistyötä, ja tätä kautta parempia ratkaisuja.
 • Koska AAPA:n, FUCIO:n ja rehtoreiden viesti, että haluttaisiin läpivalaista kokonaisuus, koska omassa organisaatiossa monia CSC:n kumppaneita, asiakkaita ja käyttäjiä eri tahoilla
 • Koska CSC:n resursseja halutaan käyttää yhteisesti tärkeäksi katsottuihin kohteisiin vs. yksittäisen korkeakoulun tai asiakasjoukon (tms.) tarve
 • Yleisesti uusiin avauksiin tarpeista ja ratkaisuideoista korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:ssä
  • Tietopohjaa ja kokonaisuutta koskeva ymmärrystä korkeakoulujen käyttöön, kehityshuomio perus IT:n sijaan ydintoimintaan, mahdollisuuksiin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen hyödyntämisessä. 
  • Koska digitalisoitumisen mahdollisuuksien hyödyntäminen ja IT:n palvelutehokkuus edellyttävät molemmat kykyä tukea asioita kokonaisnäkemyksen avulla
  • Koska yhdessä voimme löytää eri ideoille edistäjiä eri tahoilta ja siten palvella digitalisoitumista
  • Koska toisen tahon edistämän ratkaisun kohdalla voidaan löytää synergiahyötyjä myös toisten tahojen tarpeisiin
 • Erityisesti näkyvyys CSC:n palvelukehityslinjoilla syntyviin, muuttuviin, kehittyviin tai pohdittuihin avauksiin
  • Koska CSC:n toivotaan kohdentavan resurssejaan ohjausyhteistyön ryhmien käyttöön: huomioita OKM:n palveluostoihin CSC:ltä (korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttäjille tarkotetut palvelut, "ohjausyhteistyö"). OKM:n CSC:lle antamaan asiakasohjaukseen vaikuttaa ja sitä täydentää keskustelu ohjausyhteistyön ryhmissä
  • Koska korkeakoulujen CSC:ltä hankkiman palveluvalikoiman omistus ja kehitys on hajautunut monille päättäjille, asiakkaille. Palveluiden elinkaaren aikana asiakasohjaus toteutuu korkeakoulun ohjatessa kutakin palvelua asiakkaan tai useimmiten monen asiakkaan yhteisen konsortion toiveiden mukaisesti sovitulla tavalla. Suurin osa CSC:n asiakas- ja käyttäjävuorovaikutuksesta tapahtuu näissä lukuisissa palvelukohtaisissa rakenteissa ja kohtaamisissa, joiden tavoitteena on paitsi ohjaus, niin myös tuen järjestäminen tai kehitysideoiden ja asiantuntemuksen jakaminen.
  • Koska pääasiassa CSC:n palveluita tai yhteistyömme kohteita koskevat uudet avaukset syntyvät palvelukohtaisissa kanssakäymissä, nämä eri tahoilla syntyvät uudet avaukset jäisivät muutoin näkymättömiin, kunkin organisaation erikseen sisäisesti järjestämän tiedonvälityksen varaan
  • Koska CSC:n palveluvalikoiman kehitysmahdollisuuksiin vaikuttavat myös muiden kotimaisten ja ulkomaisten CSC:n asiakkaiden kanssa sovitut kehityslinjat ja avaukset

2.2) Kokeilujen ja esiselvitysten edistäminen ketterää kokeilukulttuuria hyödyntäen, yhteisin päätöksin

 • Koska haluamme arvioida, valita ja edistää omin/yhteisin päätöksin ja resurssein kokeiluja
 • Koska muuten Ideapankki- ja Ideatoimikunta tasolla vaikutus perustuu vain näkyvyyteen, ymmärryksen jakamiseen ja välittämiseen
 • Käytettävissä ollut AAPAn ja FUCION: varaamat resurssit "Ideamuotoiluihin" sekä CSC:n kehitysvara, oma asiantuntijatyömme talkoilla
 • Tavoitteena ollut löytää kokeiluihin rahoitusta muilta tahoilta, laajentaa innovaatio- ja kokeiluvolyymiä, josta voisimme sopia ja päättää Ideatoimikunnassa

3) miten on mennyt noin niin kuin omasta mielestämme 

3.1) Läpinäkyvyys, organisaatiorajoista riippumatta, yhteistyössä verkostojen kanssa

 • Kehittynyt, CSC on sitoutunut tuomaan eri (korkeakoulu-)asiakkaiden tuomat uudet avaukset näkyville (johtoryhmän päätös 2018), korkeakoulujen puolelta joudutaan osin edelleen kiskomaan "luottamuksellisia" avauksia julki
 • Erityisesti CSC:n palvelukehityslinjoilla uusien avauksien tunnistaminen ja nostaminen esille Ideapankkiin ei ole täydellistä ja kyky seurata niiden edistymistä ja tuoda sitä ymmärrettävästi esille on heikko. Heikkous tulee näkyviin, kun Ideoiden tilanteesta on tehty tai meinattu tehdä vääriä tulkintoja puutteellisin tiedoin.
 • Yleisesti uusia avauksia on pystytty edistämään, antamaan ääni eri tahoille korkeakoulutuksessa, tutkimuksessa ja TKI-toiminnassa, laajasti positiivista palautetta läpinäkyvyyttä ja muilla asiakkailla halua laajentaa toimintaa myös heidän kentilleen (tutkimuslaitokset, 2. aste)
 • Avoimien tai päivittämättä olevien asioiden määrä on turhauttanut eri osapuolia

3.2) Kokeilujen ja esiselvitysten edistäminen ketterää kokeilukulttuuria hyödyntäen, yhteisin päätöksin

 • AAPA ja FUCIO sekä OKM ja CSC ovat kustantaneet Ideamuotoiluja, lisäksi CSC:n kehitysvaralla on myös lähdetty kehittämään brokerointipalvelua
 • Uusien rahoituslähteiden hankkiminen ja toiminnan laajentaminen ei ole edennyt (toki Digivisioon on asetettu odotuksia)

Johtopäätöksia toimintamallin kehittämispohdintoihin

 • Uusien avauksien läpinäkyvyys on vaalittava asia, mutta edellyttäisi eri tahojen osallistumista laajemmin kuin vain nykyiset Ideatoimikunnan toimijat (verkostoista ja CSC:ltä)
 • Ketterien kokeilujen kaista / innovation pipeline on syytä erottaa (filtteröidä) omakseen koko massasta, rahoitusta ja resursseja voitanee paremmin pohtia, kun tarkoitukset ja kohteet on paremmin yhdessä hallussa
 • Ideatoimikunnan kokousten valmistelua tulisi vahvistaa tai käsiteltyjen asioiden skooppia vähentää
 • CSC:n liiketoimintayksiköiden palvelunäkymiä koskevat webinaarit voisivat olla tapa vähentää Ideatoimikunnan painetta jakaa ymmärrystä, mutta on huomioitava, että CSC:n palvelukehityslinjat muodostavat vain yhden osan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n yhteisestä kehityksestä


3) Tiedoksi päivityksiä ideoille

CSCIDEAPANKKI-99 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-93 - Getting issue details... STATUS

 • Merkitään tiedoksi
 • Avoin AMK-TKI ja -oppiminen hankekokouksessa 22.4.2021 käytiin läpi alkuperäisessä ideaehdotuksessa olleiden tarvearvioiden tilanne hankkeen asiantuntijoiden keskustelussa, muistio keskustelusta: https://jira.eduuni.fi/secure/attachment/38798/38798_Ideapankki+idea+93+-+Avoin+AMK+TKI+ja+-oppiminen+hankkeen+k%C3%A4sittely.docx
 • Toimenpide A) Tiedon jakamiseksi nykyisistä mahdollisuuksista tuotetaan Avoin AMK-TKI ja -oppiminen -hankkeessa loppuvuoden 2021 aikana ”keittokirja”, hyvien käytäntöjen muistilistausten julkinen kokoelma hankkeen eri tulosten pohjalta. Siihen otetaan yhdeksi ”reseptiksi” tämän aihealueen kuvaus. Tekijänä työryhmä (Anttoni Lehto TurkuAMK, Minna Marjamaa/, Anne Kärki /SAMK, Jaakko Riihimaa /AAPA).
 • Toimenpide B) Opinnäytetyöntekijöiden työkalujen tarve tulee CSC:n ottaa huomioon sensitiivisten, yhteisten palveluiden suunnittelussa. CSC:ltä toivotaan selkeitä palvelukuvauksia ja sen esiintuomista, mitkä palvelut ovat vielä selkeässä kehitysvaiheessa ja mikä on niiden mahdollinen käyttöönottoaika. Myös kustannusten esiintuominen on tärkeää, erityisesti puhuttaessa opinnäytetöistä.

4) Muut esille tulevat asiat

5) Tiedoksi 

 • Nämä merkitään vain tiedoksi


 • No labels