Ideatoimikunnan kokous

Aika: 4.3.2022 klo 13-14

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/65931305619?pwd=dWJxNlBHc2Evamx2cy9WRk1LYU1uZz09 

Linkki kokousmateriaaliin: https://wiki.eduuni.fi/x/QiSiDw

Osallistujat: Ari Hirvonen, Marko Holmavuo, Ari Hovila, Ilkka Siissalo, Antti Sirviö, Päivi Soinio, Teemu Seesto, Manu Pajuluoma, Kari Helenius, Kimmo Pettinen, Virve Peltoniemi, Samuli Malinen, Kimmo Nikkanen, Jaakko Riihimaa, Antti Mäki, Elena Iiskola, Outi Tasala 

Muistio

Käsittelimme ehdotusta Ideatoimikunnan Innovaatioputkeen liittyväksi uudeksi rooliksi

Taustalla oli säilytettävien ja toimivien asioiden rinnalla kehitettäväksi yhdessä valittu asiat:

 • Tilannekuva, miksi joku asia ei näytä etenevän, kenellä asia on
 • Ideatoimikunnan ajankäyttö: mitkä ovat merkittäviä asioista, joita kannattaa yhdessä edistää, tuloksellisuus
 • Ideamuotoilusta innovation pipelineen

Keskustelun pohjaksi oli esitelty verkostojen puheenjohtajien evästämänä joulukuun yhteiskokouksessa (https://wiki.eduuni.fi/x/kZOtDg) keskusteltu ajatus Ideatoimikunnan roolin keskittämisestä innovaatioputkeen. Ajatus Ideatoimikunnan roolin kohdistamisesta innovaatioputken vaalimiseen ei saanut kannatusta. Syynä lienee resurssien (raha ja muut kyvykkyydet ideoiden edistämiseen) ja tunnistetun tarpeen puuttuminen: Innovaatioputki edellyttäisi yhteisiä resursseja ja jaettua tahtotilaa resurssien käyttämisestä huomattavasti aiempia Ideamuotoiluja kunnianhimoisemmin. 

Sen sijaan Ideapankin alkuperäinen rooli ja Ideatoimikunnan toiminta ymmärryksen välittäjänä, jakajana ja asioiden edistäjänä tunnistettiin sinällään tärkeiksi, mutta kehitystä kaipaaviksi.  Toimintaympäristö on muuttunut siitä hetkestä, kun ideatoimintamalli luotiin, yhteisiä tavoitteita ja perustehtäviä olisi tarkasteltava. Ideapankkikonseptin osana AAPA:n ja FUCIO:n työvaliokuntien sekä CSC:n muodostaman Ideatoimikunnan rooli jäi auki, koska edelleen esille nostettiin, että Ideatoimikunnan jäsenillä ei ole aikaa käytettäväksi uusien avauksien käsittelyyn tai edistämiseen. 

Asialista

1) Ideatoimikunnan Innovaatioputkeen liittyvän uuden roolin katselmointi

Kysymykset katselmoinnin pohjaksi

 • Kuvauksessa olisi hyvä olla kevyt "prosessikuvaus", jonka pohjalta kaikki osapuolet ymmärtävät roolinsa. Esimerkiksi tuo "valitseminen luontevinta tehdä pääsihteerien toimesta". 
 • Valintakriteerit olisi hyvä listata
 • Ideoiden ehdottajille olisi hyvä olla listaus hyvän idean kriteereistä

CSC:n ehdotus 9.12.2021 verkostojen ja CSC:n yhteiskokouksessa käsitellyn kirkastamiseksi https://wiki.eduuni.fi/x/kZOtDg

Innovaatioputken tarkempi prosessikuvaus

1) Ideoita Ideapankkiin voi jättää kuka vain

 • Idea voi olla joko
  • uuteen tarpeeseen tai ratkaisuehdotukseen liittyvä idea tai
  • tieto tulevasta kehityspolusta, joka voi aiheuttaa ideoita muille
 • Uutta ratkaisua koskevan idean esittämisessä kannattaa pyrkiä vastaamaan kysymyksiin, "hyvän idean kriteereihin":
  • onko idea toteutettavissa,
  • onko sillä uutuusarvoa,
  • onko se merkittävä ja
  • miten ratkaisu voisi edetä seuraavaan vaiheeseen, laajemmin hyödynnettäväksi?

2) Innovaatioputkeen ehdotetaan ideoita 

 • Ideatoimikunnalle Innovaatioputkeen hyväksyttäviksi ehdotettavat ideat
  • Merkitään statuksella "Ideatoimikunnalle"
  • Ideatoimikunta käsittelee ehdotetut ideat seuraavassa kokouksessa
 • Miten ehdotettavat Ideat valitaan 
  • Valintakriteerit olisivat valinnan tekijöiden oma alustava arvio siitä, miten idea vastaa hyvän idean kriteerejä, esim.
   • Hyöty- ja vaikuttavuuspotentiaali
    • Millainen ja kuinka iso hyöty voisi olla mahdollinen, aina parempi jos euroja ja/tai tunteja
    • Ketä ja kuinka laajaa loppukäyttäjäkuntaa hödyttää
   • Uutuusarvo
    • Mullistavan uusi... no on näitä jo nähty
   • Toteutettavuus kokoluokka (XS...XL)
    • Kuinka paljon tarvitaan kehittämistyötä, että idea saadaan POC/MVP tasolle
    • Tähän vaikuttaa myös mitä valmista (ohjelmistokomponentteja, suunnitelmia/kuvauksia...) on jo valmiina
  • Olisiko valitseminen luontevinta tehdä pääsihteerien toimesta?
   • Mahdollisten "ohituskaistojen" järjestäminen esim. avointen "salamamyyntipuhetilaisuuksien" kautta
   • Onko CSC:n tarpeen osallistua, tukea ehdotettavien ideoiden valinnoassa?
  • Ideoiden käsittely Ideapankista 
   • Käsittelemällä Ideanpankissa ne ideat, joita ei ole katselmoitu aikaisemmin
   • Ideapankissa on erillinen näkymä katselmoiduille ideoille
   • Ideatoimikunnalle ehdotettavat ideat merkitään statuksella "Ideatoimikunnalle"
   • Käsitellyt ideat, jotka eivät etene ehdotettavaksi, merkitään labelilla "katselmoitu"
 • Ideatoimikunta käsittelisi sille ehdotetut ideat saapumisjärjestyksessä, seuraavassa kokouksessaan. Koska Ideatoimikunnan kokousaikaa voi mennä myös valmistuneiden kokeiluiden hyväksymiseen, siirtyisi uusia ideoita mahdollisesti seuraavien kokousten asialistalle

3) Ideatoimikunta päättää Innovaatioputkeen hyväksymisestä

 • Innovaatioputki muodostuisi sitten kahdesta päätöspisteestä (screening) Ideatoimikunnassa. Ideatoimikunta käsittelisi vain sille ehdotettavaksi valittuja Ideoita
 • Ensimmäisen GO-päätöksen perusteella putkessa tehtäisiin kokeilu, esim. esiselvitys, testaus tai muu myllytys, jonka lopputulemaksi tavoitellaan ratkaisuehdotusta tai ratkaisuvaihtoehtoja.
 • GO-päätöksellä kokeilulle annetaan resurssit, aikataulu ja sponsori
 • GO-päätöksen myötä kokeiluun valitut ideat merkitään statuksella "Kokeilussa"
 • No-go päätöksen myötä idea merkitään statuksella "Ideapankissa" sekä labelilla "katselmoitu"

4) Kokeilun toteutus

 • Kokeilu, esim. esiselvitys, testaus tai muu myllytys, jonka lopputulemaksi tavoitellaan ratkaisuehdotusta tai ratkaisuvaihtoehtoja
 • Kokeilulla vastattaisiin luotettavasti kysymyksiin: onko idea toteutettavissa, onko sillä uutuusarvoa, onko se merkittävä ja miten ratkaisu voisi edetä seuraavaan vaiheeseen, laajemmin hyödynnettäväksi?
 • Kokeilulle annetun aikataulun perusteella seuraa valmistuneen kokeilun tulosten käsittely Ideatoimikunnan kokouksessa 
  • Kokeiltu idea merkitään statuksella "Arvioinnissa"

5) Ideatoimikunta päättää Innovaatioputkessa tehdyn kokeilun tuloksen validoinnista

 • Ideatoimikunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan "Arvioinnissa" olevat, valmistuneet kokeilutulokset
 • Innovaatioputken jälkimmäisessä päätöspisteessä hyväksytään tulos ja päätetään sen etenemisestä seuraavaan vaiheeseen, esimerkiksi projektisuunnitteluun, toteutukseen jne. idean luonteesta riippuen.
  • Idea, joka etenee seuraavaan vaiheeseen saa statuksen "Toteutuksessa"
  • Idea, josta todetaan, ettei ole potentiaalia edetä, lopetetaan ja se saa statuksen "Arkistoitu"
  • Idea, jonka arviointia ei voida viedä loppuun, saa statuksen "Odottaa"
  • Idea, jonka tuloksia voi hyödyntää mahdollisesti muussa ideassa, kokeilussa, projektissa ym. saa statuksen "Ideapankissa" ja labelin "kokeiltu"

6) Innovaatioputken jälkeen Idea etenee kehityslinjoilla, toimeenpanossa, käytön laajentamisessa

 • Joko CSC:n palvelukehityslinjoilla CSC:n asiakkaiden ohjauksessa 
 • Tai muiden tahojen edistämänä

2022-02-03 CSC:n Viesti AAPAn ja FUCIOn puheenjohtajille ja pääsihteereille

Hei puheenjohtajat ja pääsihteerit,

Aikaa on vierähtänyt viimeisestä, ja Ideapankin virkistetyn prosessin päivitysehdotus on pyörinyt pitkään tehtävälistalla odottamassa. Joulukuun AAPA-FUCIO-CSC yhteiskokouksessa 9.12.2021 todettiin lyhyesti sopimamme kehityssuunta, ja liitteenä näiden kalvojen päätteeksi konkretiaa ehdotuksen muodossa. Olisiko tämä sopivaa lähettää työvaliokunnillenne, ja käynnistää sitten ideatoimikunnan kokoukset?

Ensimmäisen kokouksen aiheena voisi olla tämän mallin katselmointi, ja ajankohta vielä helmikuun aikana, tutussa torstai-iltapäivässä klo 14-15? Voisimme myös varata kevään muut kokoukset, vaikka alkuun joka toiselle viikolle.

Innovaatioputki alkaisi siitä, että siinä Ideatoimikunnalle esitettävät ideat valitaan. - Olisiko valitseminen luontevinta tehdä pääsihteerien toimesta? Innovaatioputki muodostuisi sitten kahdesta päätöspisteestä (screening) Ideatoimikunnassa.

Ensimmäisen GO-päätöksen perusteella putkessa tehtäisiin kokeilu, esim. esiselvitys, testaus tai muu myllytys, jonka lopputulemaksi tavoitellaan ratkaisuehdotusta tai ratkaisuvaihtoehtoja. Kokeilulla vastattaisiin kysymyksiin: onko idea toteutettavissa, onko sillä uutuusarvoa, onko se merkittävä ja miten ratkaisu voisi edetä seuraavaan vaiheeseen, laajemmin hyödynnettäväksi?

Innovaatioputken jälkimmäisessä päätöspisteessä hyväksytään tulos ja päätetään sen etenemisestä seuraavaan vaiheeseen, esimerkiksi projektisuunnitteluun, toteutukseen jne. idean luonteesta riippuen.

2022-02-03 Konsepti innovation pipelinesta.pptx

2) Miten eräät aikaisemmat keissit olisivat käyttäytyneet uuden mallin perusteella?

3) Muut asiat

4) Seuraavat kokoukset tai muut jatkotoimet Ideatoimikuntana

5) Tiedoksi uusimmat tapahtumat Ideapankissa

http://csc.fi/ideapankki 

T Key Summary Assignee Reporter P Status Resolution Created Updated Due
Loading...
Refresh

 • No labels