Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Käsittelykoulutus
  1. Aiheeseen liittyvä koulutus
  2. Toteuttajat korkeakouluista ja/tai CSC:stä
 2. Koordinaatiopalvelu
  1. Korkeakoulujen välisen toiminnan koordinointi, tarvittaessa laajemmin valtiohallinnon tahot mukaan
  2. Voi sisältää yhteisesti järjestettäviä koulutuspalveluita
  3. Toteuttajat korkeakouluista ja/tai CSC:stä
 3. Tekninen roadmap
  1. Parhaat käytännöt, vaatimusmäärittelyn laatiminen, toimivien ratkaisujen dokumentointi
  2. Toteuttajat korkeakouluista ja/tai CSC:stä
 4. Yhteinen proto
  1. Vaatimusmäärittely pohjautuen x-y-z selvityksiin
  2. Toteuttajat korkeakouluista ja/tai CSC:stä
 5. Ohjelmistokilpailutus
  1. ”tee se itse” –ratkaisu korkeakouluille
  2. Toteuttajat korkeakouluista ja/tai CSC:stä
 6. Julkinen kilpailutus kokonaispalvelusta (laitteisto- & ohjelmistopalvelu)
  1. Toteuttajat korkeakouluista ja/tai CSC:stä
 7. CSC:ltä hankittava kokonaispalvelu
  1. Pidemmän tien ratkaisu
 • No labels