Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avoimet oppimateriaalit - pisteen avainkysymykset

 • Miten avointen oppimateriaalien palvelu (joka on tulossa käyttöön) saadaan käyttöön omassa korkeakoulussa?

 • Miten kannustetaan opettajia jakamaan materiaaliaan palvelussa?

 • Miten tuetaan opiskelijoiden tiedontarvetta ja yhdistetään eri lähteiden oppimateriaaleja ja eri muotoisia oppimateriaaleja (luentokalvot, videot jne.)?

Yhteenveto

Pisteen kuvaus: Maaliskuussa OKM julkaisee palvelun avointen oppimateriaalien keräämiseen ja jakamiseen. Miten tämän palvelun ja avointen oppimateriaalien käyttöä edistettäisiin? Kuinka korkeakoulut ja opettajat saadaan käyttämään palvelua?

Nosteet: Avoimista oppimateriaaleista nousi monta hyvää kulmaa. Keskeiseksi havainnoksi nousi se, kuinka opettaja motivoituisi jakamaan materiaaleja. Tässä eri tekijöinä ovat mm. kilpailu ja plagioinnin pelko. Organisaation ja opettajan tulee sopia jakamisen säännöistä etukäteen, sisältäen mm. tekijänoikeudet ja työsopimusasiat. Jakamisen yleistymisen kannalta ehdotettiin hyväksi toimenpiteeksi asian korostamista uusien opettajien perehdytyksessä. Pisteellä pohdittiin, voisiko palveluun lisätä tiedon ja linkityksen mihin materiaaleja on kerätty. Opettajan ottaessa käyttöön toisen materiaaleja ne kumuloituvat ja oppimateriaalin laatu paranee. Yllättävänä ideana ehdotettiin avointen oppimateriaalien kansallista palkintogaalaa ja pelillistämistä. Lisäksi huomioitiin, että avoimien oppimateriaalien avulla opettajalla mahdollisuus huomioida paremmin erilaisia oppijoita.

Keskeiset kehitystarpeet:

 • Miksi opettajien kannattaa jakaa oppimateriaaleja?
  • Kannustimet: tunnustukset, urakehitys, tulospalkkiot, tärkeimpänä oppijan hyöty
 • Kansalliset/organisaatiotason säännöt jakamiseen ja tekijänoikeuksiin (lisenssit)


Ryhmäkeskustelusta heränneet ajatukset täydennetään seuraavien otsikkojen alle:

UUDET AVAINKYSYMYKSETFAKTATHUOLET / ONGELMATRATKAISUIDEAT JA PARHAAT KÄYTÄNNÖTPARKKIPAIKKA

Mikäli keskustelussa ymmärretään, että x-kysymys ei ole relevantti/ pääongelma → syntyy uusi kysymys

Teemaan liittyvät tosiasiat ja tiedotTeemaan liittyvät huolenaiheet ja ongelmatErotellaan helpot ja haastavat ratkaisuideat, sekä Best PracticesTeemaan liittymätön keskustelu ja aiheet
Miten kannustetaan opettajia jakamaan materiaaliaan palvelussa?

Voiko joku muu viedä aineiston palveluun vai onko pakko olla opettaja?

Palkitaan opettajia hyvien materiaalien tuottamisesta (esim. raha tai lisää tutkimukseen sidottua aikaa) → avointen oppimateriaalin tuottajien palkintogaala (smile) 

Etusivulle Top10-materiaalit??? Tai pelillistämistä mukaan palveluun (mitalit paljon käytettyjen/peukutettujen materiaalien tuottajille tms)? → mielipiteitä arvottamisesta on monia → kannustaako vai lannistaako?

Voisiko palveluun lisätä tiedon mihin materiaaleja on linkattu?

Helppoja muokkaustapoja tehdä materiaaleista hauskempia. Esim videopalveluun filttereitä → "dinosaurus opettaa" saa uuden merkityksen


Mitkä ovat ongelmakohtia käyttöönotossa?

Miten varmistetaan, että aineistojen käytössä muistuu aina mukaan tekijä?


Opettajien asenteet ja tarpeellisuuden tunne


 • Raha on monesti hyvä kannuste (maineen ohella).
 • Vaikutukset meritoitumiseen.
 • Erilaisia avoimuuden tasoja/malleja; ei vaan kaikki avoimeksi tai ei mitään.
 • Puhutaan korkeakoulun sisällä avoimuuden puolesta

Opettajien tukeminen? Kuka tukee ja kuinka paljon mahdollista tukea?

Materiaaleja paljon erilaisia, tarvitaan mahdollisesti myös erilaisia alustoja.

Opettajia paljon erilaisia (smile)

Kuka tukee opettajia tekijänoikeuskysymyksissä?

Miten opiskelija hyötyy avoimista oppimateriaaleista?

Ristiinopiskelu (ja muut oppijat, joilla ei tunnuksia korkeakoulun järjestelmiin) & jatkuva oppiminen: miten tarjonta kuvataan opiskelijoille joille kurssit eivät ole tuttuja

Materiaalit usein saatavilla vain kurssin ajan/osan aikaa kurssista

Oppijoita on paljon erilaisia (smile)

Kirjat ja oppimateriaalit kalliita.

Kirjojen ja oppimateriaalien rajoitettu saatavuus haittaa oppimista.

Huolena kontaktiopetuksen väheneminen vähenemistään. Oppijan kaikki tuki ja materiaalit verkossa.

Linkkejä materiaaleihin opintojen ja kurssien kuvauksissa → konkretiaa siitä, mitä opinnot sisältää.

Oppimateriaalit jatkuvasti saataville.

Avoimien materiaalien avulla opettajalla mahdollisuus huomioida paremmin erilaisia oppijoita. (huom. palvelussa aihesanoja esim selkokielisyydelle ym).

Rahallista säästöä oppijalle.Onko palvelussa tieteenaloille omat paikkansa?

Kaikki samassa paikassa, mutta rajauksia ja hakuehtoja.
Onko keskusteltu, että lisäksi olisi suljetumpia kuvapankkeja vastaava aineistopankki?  Eli annettava esim sähköpostiosoite, jos lataa tiettyjä aineistoja.cc-lisenssit käytössä

Jääkö hyviä materiaaleja lataamatta tämän takia muiden käyttöön?

Tiedetäänkö cc lisensseistä tarpeeksi? Vai aloitetaanko näistä tietoisuuden lisäämisellä?Miten palvelu saadaan käyttöön ja tietoa lisättyä?

Kiire ja rajalliset resurssit

Opetuksen tukeminen ja arvostus eri tasolla kuin tutkimuksen tekemisen arvostus.

Voiko joku muu viedä aineiston palveluun vai onko pakko olla opettaja?
 • puskaradio
 • hallinnon virkailijoiden tiedon lisääminen → kanava monesti akateemisten suuntaan

Kirjastojen rooli palvelun käyttöönotossa ja tietoisuuden lisäämisessä?

Kannustetaan opettajia valitsemaan avoimia materiaaleja
Kenen olisi paras toimia palvelun käytön kouluttajana? (tekninen, käyttö, tietoisuuden lisääminen, käyttöön kannustaminen, jne.)

Ensimmäisen tuen on tärkeää tuottaa positiivinen fiilis käyttäjälle


 • kirjastot/opetuksen tuki/hallinnon virkailijat (opettajien lähellä)
 • erilaisissa tapahtumissa esillä
 • muistettava panostaa annettavaan tukeen!

Avointen materiaalien relevanttisuus? Ajan käyttö arviointiin vs materiaalien tuottamiseen itse?Palvelussa arviointi ja kommentointimahdollisuusVaikuttaako arviointimahdollisuus opettajien halukkuuteen julkaista materiaalejaan avoimesti?

Miten varmistua jaettavan materiaalin

 • tekijänoikeuksista
 • "laadusta" (korkeakoulun näkökulmasta)?
 • Henkilöiden asenne keskeinen tekijä
 • Opettajilla materiaalit eri alustoilla (oma kone, eri verkkopalvelut, fyysiset materiaalit jne.)

 • Asia korkeakoulujen yhteistyörakenteissa esille (Tampere; Lappeenranta-Lahti jne)
 • Uusien opettajien perehdytykseen keskeiseksi ohjenuoraksi kannustus avoimuuteen (ei pakoksi, mutta toimintasuositukseksi)

Voisiko opettaja kehittää tuottamaansa materiaalia yhdessä toisten opettajien kanssa jakamalla materiaalia avointen materiaalien palveluun?Keskeistä, kuka/ketkä asiaa korkeakoulussa ajaa => pitää tunnistaa avainhenkilöt

CSC:n tarjoama ratkaisu videotallennukseen:
Funet Video (Panopto)

Lisätietoja: Videotallennepalvelu Funet Video *

Kannustetaan käyttämään myös tätä avointen oppimateriaalien tuottamiseen

Onko opettajan tuottama materiaali hänen omaansa vai myös korkeakoulun omaisuutta?Materiaali lähtökohtaisesti opettajan omaisuutta => pitää tehdä materiaalien julkaisusta/avoimuudesta sopimukset opettajien kanssa

Kun opettaja lähtee pois, haluaako hän jakaa materiaalinsa vai pitää itsellään?Miten estetään plagiointi ja toisen opettajan tekemän työn epäreilu hyödyntäminen?Opetuksella ei perinteisesti ole luotu karriääriä yliopistoissaEivät kai luentotallenteet korvaa opettajaa?
 • palkitaan opettajaa meritoitumisella
  • arvostamista urakehityksessä
  • tulospalkkiot

Miten opetustapahtumassa päästään todelliseen ymmärrykseen, ytimeen niin, että materiaali tukee oppimista?Materiaalin avaaminen korkeakoulun ulkopuolelle on isompi kynnys kuin sisäisesti
 • Lähdetään vapaaehtoisuuden kautta
 • tunnistetaan jaettavan materiaalin lisäarvo rahassa
TAU:n flippaus-kurssit: ensin lyhyt video ja materiaali jakoon, ja kurssilla sitten ei opetella niitä vaan sovelletaan
Miten varmistetaan ettei palvelu jää kuriositeetiksi?Oppimateriaalit ei ole vain opettamiseen/oppimiseen liittyvää vaan voi olla myös tutkimuksen aineistoksi soveltuvaaKuvailutiedot tärkeitä, että tiedetään mistä materiaalit kertooPäivitykset pitää ottaa huomioon jo sopimusmallissa: muunteluoikeus oppimateriaaleihin pitäisi olla, jottei materiaali vanhene (versionhallinta)

Tuotetaanko materiaali siihen alustaan, jota opettaja käyttää vai yleisemmällä tasolla?Jatkuva oppiminen ja yhä pienempien kokonaisuuksien modularisointi => kannustaako hienojakoisesti jaetut materiaalit kokonaisuuksiin vai pieniin paloihin?Arvoketjujen ymmärtäminen: miten opettaja näkee hyödyn; miksi pitäisi jakaa, kun kilpaillaan työpaikoistaVertaisarviointi lisäisi luottamusta järjestelmään
Miten luotetaan toisen organisaation henkilön tuottamaan materiaaliin learning objectina, ei vain lähdemateriaalina?Kehitetty jo aiemmin mm. kirjastotietokantaa: ottaa nyt huomioon tiedon tasoa, kohderyhmää yms. (metatiedot on mahdollista saada jo nyt kuntoon)Opetussuunnitelmasyklit yliopistoissa pitkiä, mutta mahdollisia toimintamuutoksen hetkiä (= voidaan korostaa, että tästä lähtien avataan mahd. paljon)CampusOnlinessä reilu kilpailu: samasta asiasta voi olla useita kursseja ja parhaalla tavalla kurssin toteuttaneet saa eniten opiskelijoita
Miksi pitää keksiä pyörä uudelleen, kun on vuosia sitten jo tehty työtä saman asian ympärillä?FinEduMeta-määritys tehtiin taannoin, mutta sitä ei enää hyödynnetäReferee-portaali luotiin, joka määritteli opetuksen laatukriteeristön ja viitekehyksen

 • tekninen toimivuus jne.
 • vertaisarviointi, pisteytys • No labels