Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmän kokoonpano

  • Samuli Malinen, Oulun Ammattikorkeakoulu
  • Olavi Kurttio, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
  • Manu Pajuluoma, Lapin yliopisto
  • Jani Leino, Turun yliopisto
  • xx, CSC 
  • xx, CSC

Asiantuntijat

Yhteystiedot


Ohjausryhmän tehtävät Nimeämispyyntö


Otsikko: Pyyntö nimetä edustajia korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmään

Kohde: AAPA ja FUCIO verkostot, CC: korkeakoulujen ja CSC:n puitesopimusten yhteyshenkilöt


CSC:n ja korkeakoulujen yhteistyö

CSC ja korkeakoulujen tietohallintojohdon verkostot AAPA ja FUCIO ovat keskustelleet "brokeroinnista": CSC kutsuu verkostojen nimeämät edustajat ohjaamaan yhdessä yleisesti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin kehitystä sekä erityisesti yhdessä sovittuja palveluita, kuten käynnistyvää GÉANT IaaS -brokerointia. 

Yleisesti kyse on valtion ja korkeakoulujen CSC:n omistajastrategiassa esittämästä teemasta CSC:n yhtenä perustehtävänä "toimialan hankinta/broker/kilpailuttajaorganisaatio yhteiseksi katsotuissa kohteissa".

  • Omistajastrategiassa määritellään yhtiön asiakasohjautuvuudesta mm.: "Yhtiön omistajilla on toisistaan eroavia tarpeita, joten kaikkien omistajien ei ole tarpeen olla mukana jokaisessa kehittämishankkeessa tai palvelussa. Ohjausmallissa tulee varmistaa toisaalta omistajien halu olla mukana yhtiön käynnistämissä hankkeissa, ja toisaalta asiakkaiden sitoutuminen käynnistettävien pilottihankkeiden toteuttamisvaiheen kustannuksiin. Samalla yhtiön on huolehdittava siitä, että myös pienillä toimijoilla on mahdollisuus osallistua hankkeisiin ottaen huomioon niiden resurssit kehittämisprosessien eteenpäin viemisessä."
  • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaatiota ja ICT:tä koskevia kehitysideoita käsitellään avoimesti Ideapankin avulla. Brokeroinnin kehityksen ohjausryhmän tehtävä on edistää ja organisoida kehitystä yhteisesti tunnistetun tarpeen alueella huomoiden CSC:n omistajien tarpeet.

Erityisesti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisideoita edistävässä Ideapankkipalvelussa on yhdessä korkeakoulujen kanssa valittu ensimmäiseksi edistettäväksi brokeroinnin kohteeksi Euroopan korkeakoulu- ja tutkimusorganisaatioiden (GÉANT) kilpailuttaman, CSC:n kautta korkeakoulujen ostettavaksi tuotavat IaaS+-alustat.  ( CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS ).


Ystävällisesti pyydämme ohjausryhmään kaksi edustajaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tietohallinnosta kummastakin. Edustajat pyydetään ilmoittamaan Outi Tasalalle (outi.tasala@csc.fi).


  • No labels