Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projektin kuvaus

SecuBot -Tietoturvan kehittämisen pilottihanke Pohjanmaan alueella

Tietoturvahyökkäykset ja haittaohjelmat ovat uhka julkisen sektorin ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksille. Viestinnän luottamuksellisuus ja salaus ovat avainasemassa. Tietoturvaosaamisesta halutaan luoda Pohjanmaan alueelle ja kansallisella tasolla Suomelle kilpailuetu. Paras tapa vastata näihin kasvaviin haasteisiin toiminta-alueella on tietoisuuden ja osaamisen tason kehittäminen jo varhaisessa vaiheessa.

Centrian tietoturvalaboratorio tutkii, testaa ja kehittää teollisen internetin ja langattomien järjestelmien tietoturvaa. Tietoturvalaboratorio tarjoaa toiminta-alueen yrityksille asiantuntemusta tietoturvan hallintaan sekä työkaluja järjestelmien tietoturvan testaamiseen.

SecuBot-projekti hyödyntää CSC:n Puhti-AI laskentaklusteria tietoturvaa parantavien tekoälyalgoritmien kehitysympäristönä.

Sidosryhmät

  • Alueelliset yritykset
  • Rahoittaja: Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia ja Pohjanmaan liitto

Lisätietoja

https://tki.centria.fi/hanke/secubot-tietoturvan-kehittamisen-pilottihanke-pohjanmaan-alu/1457

Kuvituskuva ihmisistä pöydän ääressä kokoustamassa.