DMP-konsortio on yhteistyöverkosto tutkimuksen aineistonhallinan suunnittelun edistämiseksi Suomessa. Konsortioon kuuluu 32 suomalaista korkeakoulua ja tutkimusorganisaatiota. Konsortion toimintaa ohjaa jäsenien asettama ohjausryhmä. Konsortion ensimmäinen toimikausi on 1.1.2022-31.12.2024.

DMP-konsortion perustamisen tavoitteena on mahdollistaa suomalaisen tutkimusyhteisön pitkäjänteinen aineistonhallintayhteistyö, johon kuuluu sekä osaamispohjan että tietojärjestelmäpalveluiden kehittäminen. CSC vastaa konsortion talous- ja jäsensopimushallinnosta.

DMP-konsortio on valinnut konsortion käynnistyessä käyttöönsä DMPTuuli-työkalun. Työkalu on avoimesti jokaisen tutkijan ja tutkimusryhmän käytössä. Työkalu on käytettävissä osoitteessa https://www.dmptuuli.fi/. Tällä hetkellä DMPTuuli pohjautuu DCC:n eli Digital Curation Centren (UK) avoimen lähdekoodin DMPonline-työkaluun, ja se on räätälöity suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tarpeisiin sopivaksi. DMPTuulissa on tehty jo yli 15 000 aineistonhallintasuunnitelmaa ja sitä käytetään 51 suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa.  Tutkijoiden ja TKI-toimijoiden lisäksi DMPTuulin käytöstä hyötyvät myös lopputyövaiheen opiskelijat.

Jäsenyys tuo organisaatiolle mahdollisuuden

 • osallistua Tuuli-verkostoon ja sen toimintaan
 • luoda omia templaatteja ja ohjeita DMPTuuli-työkaluun
 • saada tukea työkalun käyttöön ja hyödyntämiseen
 • vaikuttaa hankintoihin ja koulutusten sisältöön 
 • saada tukea rahoitushakuihin valmistautumiseen 
 • saada tukea DMP-tuen tarjoamiseen

Konsortion tehtävät

 • DMP-työkalun hankinta ja käytön tuki (DMPTuuli konsortion käynnistyessä)
 • Työkalun tekninen kehittäminen
 • Yleisen kehityksen seuraaminen
 • Sisällön kehittäminen, tavoitteina
  • käyttäjälähtöisyys
  • yhteentoimivuus 
  • tiedon laadun parantaminen
 • Yhteisten DMP-vaatimusten edistäminen
 • Aineistonhallinnan asiantuntijoiden koulutusten järjestäminen
 • Verkostotyö ja yleinen koordinointi

DMP-konsortion säännöt >

DMP-konsortion palvelukuvaus ja jäsenmaksut >

Lisätietoja

Konsortion toiminta

Puheenjohtaja Susanna Nykyri, susanna.nykyri@tuni.fi

Koordinaattori Pinja Immonen, pinja.immonen@csc.fi


Sopimusasiat

Asiakasratkaisupäällikkö Jari Miettinen, jari.miettinen@csc.fi

 

DMP-konsortion tiedotuslistalla viestitään tulevista tilaisuuksista ja muusta konsortiolle ajankohtaisesta. Listalle voivat liittyä kaikki jäsenorganisaatioiden aineistonhallintasuunnitelmista kiinnostuneet henkilöt!

Lista on avoin myös jäsenorganisaatioiden DMP-uutisille ja aineistonhallintaan liittyville tilaisuuksille.

Liity sähköpostilistalle tästä linkistä!

DMP-konsortion keskustelufoorumilla voit kesustella, jakaa kokemuksia ja kysyä vinkkejä muilta konsortiolaisilta.

Liity keskustelukanavalle tästä linkistä!

Ohjeita keskusteluun ja Rocket.Chat:in käyttöön

Konsortion sähköpostilistat

Konsortion tiedotusasiat (avoin kaikille jäsenille): dmp-konsortio-tiedotus@postit.csc.fi

Liity tiedotuslistalle tästä linkistä!

Konsortion yhteyshenkilöt: dmp-yhteyshenkilot@postit.csc.fi

 • No labels