Ideanpankkiin jätettyjä uusia aloitteita käsittelevä ideatoimikunta kokoontuu kahden viikon välein. Ideatoimikunta koostuu AAPA ja FUCIO verkostojen työvaliokuntien, sekä CSC edustajista ja kulloisenkin aihealueen asiantuntijoista. Ryhmän puheenjohtana toimii johtaja Antti Mäki, CSC (antti.maki @csc.fi).

Kokoukset ovat verkkokokouksia, joihin voi osallistua selaimen kautta. Verkkokokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/744717998


Ideatoimikunnan kokouksessa 13.6.2019 päätettiin, että ideatoimikunnan kokoukset ovat avoimia kaikille korkeakoulujen edustajille. Tavoitteena on aktiivisten henkilöiden mukaan saaminen, avoimuus ja sen myötä "Idepankki-työkalun" käytön hyväksyttävyys.

AAPA ja FUCIO verkostojen pääsihteerit jakavat ideatoimikunnan kokousten asialistat jatkossa verkostoilleen, lisäksi korkeakoulujen edustajat voivat jakaa asialistoja omissa organisaatiossaan.


Kokousmuistiot ja tulevat kokousajankohdat:

  • No labels