Ideanpankkiin jätettyjä uusia aloitteita käsittelevä ideatoimikunta kokoontuu kahden viikon välein. Ideatoimikunta koostuu CSC edustajista ja kulloisenkin aihealueen asiantuntijoista. Ryhmän puheenjohtana toimii johtaja Antti Mäki, CSC (antti.maki @csc.fi).

Kokoukset ovat verkkokokouksia, joihin voi osallistua selaimen kautta. Verkkokokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/744717998


Ideatoimikunnan kokouksessa 13.6.2019 päätettiin, että ideatoimikunnan kokoukset ovat avoimia kaikille korkeakoulujen edustajille. Tavoitteena on aktiivisten henkilöiden mukaan saaminen, avoimuus ja sen myötä "Idepankki-työkalun" käytön hyväksyttävyys.


Kokousmuistiot ja tulevat kokousajankohdat:

  • No labels