Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa laajalti koulutus- ja tutkimusyhteisöihin. Organisaatiot ovat siirtyneet pikaisella aikataululla laajalti etätyöskentelyyn ja joutuneet miettimään toimivia ratkaisuja, joilla opetus, opiskelu, tutkimus ja muu työskentely on mahdollista myös poikkeustilanteessa. 

Osana korkeakoulutukselle ja tutkimukselle tarjottavia yhteisiä palveluita CSC ylläpitää tällä sivulla tilannekuvaa koulutusta ja tutkimusta tukevien välineiden tilanteesta sekä mahdollisista poikkeuksista palveluiden käytössä. Lisäksi sivulle on koottu ohjeita ja vinkkejä etätyöskentelyyn.

Lisätietoja tilannekuvaan liittyen ja ajatuksia sivun kehittämiseksi voi antaa suoraan oman CSC-kontaktin tai yhteisen yhteysosoitteen opi@csc.fi kautta. 


Opiskelijavalintojen tuki 2020

 • Opiskelijavalintojen tuki 2020 -sivusto on tarkoitettu korkeakoulujen opiskelijavalintojen parissa työskentelevien tueksi kevään 2020 poikkeustilanteessa.

Korkeakoulujen ja yhteistyöverkostojen tiedotteet

Avoimet yliopistot

UNIFIn päivittyvä koonti yliopistoista 

Arenen päivittyvä koonti ammattikorkeakouluista 

Finn-ARMA-verkosto

Valtionhallinnon tiedotteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallituksen tiedotteet

Valtioneuvoston tiedotteet
Ajankohtaista koulutusta ja tutkimusta tukevista palveluista sekä niiden tilanteesta

Etäopetusta ja etätyöskentelyä tukevat palvelut

Funet Miitti (Zoom) tietoturvaa nostetaan versiopäivityksellä - aiemmat versiot lakkaavat toimimasta 1.6. alkaen, päivitetty 28.5 klo 16.00

Funet Miitti (Zoom) -palvelun tietoturva paranee versiopäivityksellä, jolla nostetaan salauksen tasoa. Versiopäivityksen myötä vanhat palvelun versiot eivät enää toimi 1.6.2020 alkaen. 

Uusi versio on jo mahdollisesti päivittynyt organisaatiosi keskitetyssä ylläpidossa oleville tietokoneille, mutta sovellusversio kannattaa silti varmistaa.

Toimi näin

Varmista, että sinulla on vähintään Funet Miitti (Zoom) -sovelluksen 5.0-versio käytössäsi:

Käynnistä Zoom
Valitse oikeasta yläkulmasta (profiilikuva) Help > About Zoom
About Zoom 

Olethan tarvittaessa yhteydessä oman organisaatiosi it-palveluihin.

Jos käytät Zoomia kotikoneellasi, päivitä sovellus itse Zoomin sivuilta.
 Päivitä myös mobiilisovellus vähintään versioon 5.0 laitteesi sovelluskaupasta.


Tietoa koskien Funet Miitti (Zoom) palvelun tietosuojaa ja turvallista käyttöä, päivitetty 14.5. klo 11.15.

Zoom on saanut paljon huomiota viime aikoina kansainvälisessä mediassa korona-kriisin myötä laajasti käytettynä palveluna. CSC:n asiakkaille tarjoama Funet Miitti-palvelu on toteutettu hyödyntäen Zoom-videoneuvotteluratkaisua.

Olemme keränneet erilliselle sivulle vastauksia palveluun liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin: Funet Miitti (Zoom) FAQ

Tällä sivulla on myös Ohjeita Zoomin sujuvaan ja turvalliseen käyttöön

Funet Miitti (Zoom), päivitetty 15.5. klo 13.15

Funet Tiimi (Adobe Connect), päivitetty 20.5. klo 12.45

 • Palvelu on toiminut hyvin, ja kapasiteetti on riittänyt.
 • Palvelun maksimikapasiteetti on 2 500 yhtäaikaista käyttäjää. Käyttöaste on vaihdellut 40-50% välillä.
 • Realiaikainen statussivu http://stats.nordu.net/acp/funet/
 • CSC:n tekninen tukiosoite; funet-ac@csc.fi

Funet Video (Panopto), päivitetty 20.5. klo 12.45

 • Ohjelmistopäivitys 8.6. klo 18-01. Palvelu ei päivityksen ajalla käytettävissä
 • Palvelun raporttien esittämisessä vikoja, kaikki raportit kuitenkin tallessa, asia edelleen selvityksessä
 • Videoita kannattaa tallentaa ruuhka-ajan (9-15) ulkopuolella.
 • Latausten määrä runsaassa kasvussa. Videoiden koodauksessa odotettavissa viivästyksiä, mutta palvelu toimii luotettavasti.
 • CSC:n tekninen tukiosoite; funet-panopto@csc.fi

Funet Etuubi (Kaltura), päivitetty 20.5 klo 12.45

 • Huoltoikkuna keskiviikkona 20.5. klo 19-22 Suomen aikaa. Huollon aikana palvelu ei ole käytettävissä
 • Palvelun raporttien esittämisessä vikoja, kaikki raportit kuitenkin tallessa, asia selvityksessä
 • NORDUnetin statussivu: https://status.nordu.net.
 • CSC:n tekninen tukiosoite; funet-kaltura@csc.fi

Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi)

 • Avointen oppimateriaalien kirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja CSC:n tuottama maksuton palvelu avoimia oppimateriaalien jakamiseen ja käyttämiseen kaikilla koulutusasteilla. Avointen oppimateriaalien kirjastoon jaetut oppimateriaalit voi myös upottaa oppimisalustaan, jossa materiaalit toimisivat luontevasti osana opetusta, mutta ovat edelleen käytettävissä aoe.fissä oppimisalustoista riippumattomasti esimerkiksi alustojen saatavuuskatkotilanteissa.
 • Seuraamme palvelun kuormitusta aktiivisesti ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin kuormituksen kasvaessa. Mikäli kohtaatte palvelussa virhetilanteita, ilmoittakaa niistä ystävällisesti osoitteeseen oppimateriaalivaranto@csc.fi tai palautelomakkeellemme.

Sähköinen tenttipalvelu EXAM

Tutkimuksen ja koulutuksen tietoverkko

Funet-verkko (päivitetty 31.3. klo 10.40)

 • Funet-verkko ja verkkoon liittyvä Funet NOC -verkonvalvonta toimivat kaikki normaalisti.
 • Runkoverkon käyttöaste on säilynyt maltillisella tasolla, eikä ruuhkatilanteita ole.
 • CSC on varautunut kasvavaan verkon kuormitukseen ja seuraa tilannetta aktiivisesti.
 • Tätä kohtaa ei päivitetä enää päivittäin 31.3.2020 jälkeen ellei tilanne muutu

Tutkimuksen palvelut

 • CSC varaa laskentakapasiteettia ja tarjoaa asiantuntija-apua priorisoidusti COVID-19-pandemian vastaisiin tutkimuksiin. Jos työskentelet suoraan pandemiatutkimukseen liittyvässä projektissa, ota yhteyttä servicedesk@csc.fi.

 • Research Data Alliance -järjestö tuottaa suosituksia COVID-19-datan jakamisesta
  • Research Data Alliance (RDA) -järjestö on perustanut Euroopan komission tutkimuksen ja innovaatioiden pääosaston (DGRTD) pyynnöstä työryhmän, joka tulee tuottamaan suosituksia COVID-19-kriisiin liittyvän datan jakamiseksi. Tavoitteena on saada suositukset valmiiksi neljän viikon aikana. Työryhmä on kaikille avoin ja siihen toivotaan mukaan niin datanhallinnan kuin eri tutkimusalojen asiantuntijoita. CSC koordinoi kansallista RDA Suomi -noodia ja seuraa myös COVID-19-työryhmän toimintaa. Lisätietoja työryhmästä täällä

Research activities supporting the efforts against the COVID-19 pandemic 

High-performance computing resources prioritized for research aiding in combating the virus

 • CSC is participating the effort against the COVID-19 pandemic and is reserving resources for activities that support the work. If you are working in a project that is directly related to the pandemic research, please contact servicedesk@csc.fi
 • For Puhti users this prioritization may cause reduced capacity, changes to the queuing settings and limited user support. We are sorry for any inconvenience that this arrangement may cause.
 • As an example, a local copy of Chembl database is now running at CSC to provide continuous access to this data resource.
 • PRACE has opened a call on fast-track access for big computing resources for COVID-19 research (open for researchers in Finland and other member states): https://prace-ri.eu/prace-support-to-mitigate-impact-of-covid-19-pandemic/

Database opened in cPouta

 • A local copy of ChEMBL, a database of bio-active chemicals with drug-like properties, is now running at CSC to provide continuous access to this data resource. Please contact servicedesk@csc.fi if you would need support with a software, service or data resource, that would benefit your COVID-19 related research. These cases will be prioritized.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehitysideat ja tarpeet poikkeustilanteessa

Ideapankki on korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumista eteenpäin vievien kehitysideoiden keräämiseen, jakamiseen ja edistämiseen tarkoitettu palvelu. Ideapankin avulla pyritään löytämään oikeat tahot ehdotusten esiselvityksille ja jatkotoimille. Kehitysideoista on tunnistettu niitä, jotka liittyvät erityisesti COVID-19 poikkeustilanteeseen. Nämä löytyvät seuraavan sivun kautta:

Ajantasaista tietoa ideoiden ohjaamisesta eri tahoille esiselvitykseen ja niiden edistymisestä löydät ideatiketeiltä. Ideapankki-palveluun voit tutustua osoitteessa ideapankki.csc.fi

Webinaari yhteistyöstä alkavan syyslukukauden etätoiminnan kehittämiseksi

Miten hyödyntäisimme poikkeusolosuhteiden opiskelijavalintojen hallitsemisessa koeteltuja yhteistyötapoja ja -tahtoa myös valmistautuessamme opetuksen ja muun normaalisti kampuksilla tapahtuvan toiminnan alkamiseen syyslukukauden myötä?

Korkeakoulujen IT-johtajien verkostot AAPA ja FUCIO sekä CSC kutsuvat korkeakoulujen pedagogiikan, opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon sekä muut kiinnostuneet ideapankki.csc.fi -webinaariin pohtimaan, miten yhteistyö jatkuu ja kuinka poikkeustilanteen parhaita oppeja ja kokemuksia hyödynnettäisiin sekä jatkojalostettaisiin yhteistyössä etätoiminnan kehittämiseksi.

Webinaarin materiaalit ja tallenne: https://wiki.eduuni.fi/x/n740CQ

Aihe Ideapankissa:  CSCIDEAPANKKI-110 - Getting issue details... STATUS


Vinkkejä ja ohjeistuksia etätyöskentelyn järjestämiseen 

Ohjeita Zoomin sujuvaan ja turvalliseen käyttöön

Mikäli kokouksen järjestäjä (host) järjestää avoimen Zoom-kokouksen, siihen voi osallistua kuka tahansa, jolla on tiedossaan kokouksen osallistumislinkki. Kokouksen järjestäjä voi hallinnoida kokouksen osallistujia erilaisin rajauksin ennen kokousta ja sen aikana. 

 • Zoomin Webinaari-toiminto sopii isojen tilaisuuden järjestämiseen 500 henkeen asti.  Zoomiin on saatavilla eri kokoisia Webinaari-lisenssejä. Niitä voi tiedustella osoitteesta funet-zoom@csc.fi
  • Mahdollisuuksien mukaan suositellaan hyödynnettäväksi Kaltura-, Panopto-, ja YouTube-palveluiden live-toimintoja, joilla luentojen välittäminen onnistuu laajalti. 
 • Osallistujien rajaaminen salasanan ja kirjautumisvaatimusten avulla
  • Host voi luoda huoneelle salasanan huoneen asetuksista valitsemalla kohdan r
  • Host voi lisäksi määritellä sallitaanko liittyminen kokoukseen kaikille vai vain rekisteröityneille käyttäjille valitsemalla kohdan only authenticated users can join.
 • Osallistujien ohjaaminen odotushuoneeseen (waiting room)
  • Host voi ohjata kaikki kokoukseen liittyvät osallistujat "odotushuoneeseen", josta host erikseen päästää jokaisen osallistujan mukaan kokoukseen. 
  • Käyttöönotto tehdään Zoomin portaalissa omista asetuksista (settings) kohdasta waiting room. Toiminnon voi valita koskemaan kaikkia osallistujia tai pelkästään oman organisaation ulkopuolisia osallistujia. Tämän jälkeen asetusta voi säätää jokaisen kokouksen asetuksista erikseen laittamalla odotushuoneen päälle tai pois. 
 • Zoom-kokouksen lukitseminen
  • Kokouksen ollessa käynnissä Zoom-huone on mahdollista lukita hostin toimesta, lukitsemisen aikana kokoukseen ei ole mahdollista liittyä. Huoneen lukitseminen vähentää kesken kokouksen tapahtuvaa osallistujien poistumisesta ja kokoukseen liittymisestä aiheutuvaa häiriötä. Lukitseminen tapahtuu avaamalla näkyviin kokouksen osallistujalista, valitsemalla kohta more ja sen jälkeen kohta lock room. 
 • Osallistujien toimintojen hallinnointi kokouksen aikana
  • Osallistujan poistaminen: Host voi poistaa yksittäisen osallistujan viemällä hiiren osallistujan nimen päälle, jonka jälkeen näkyviin tulee more-valinta, ja alle avautuu vaihtoehto remove
  • Näytön jakaminen: Host voi määrittää kuka saa jakaa näyttöä kokouksessa valikosta, joka aukeaa share screen painikkeen vierestä olevasta nuoli (^) -valinnasta kohdasta advanced sharing options
  • Chatin rajoittaminen: Host voi lukita chatin kokonaan tai rajoittaa, voivatko osallistujat käyttää chatia ja kenelle chat-viestejä saa lähettää. Rajaaminen tapahtuu avaamalla chat näkyviin ja klikkaamalla "..."-valikkoa.

Pikaohje Zoomin käyttöön, liitettävissä esim. omaan diaesitykseen: 

Vinkkejä etäopetuksen toteuttamiseen ja osaamisen arviointiin

Ohjeistuksia etäopetukseen korkeakouluista

 • No labels