Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO) ostaa CSC:ltä seuraavat palvelukokonaisuudet:

  • pääosa palveluista muodostuu datanhallinnan ja laskennan sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tietoverkon palveluista, joita hyödyntävät korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijat, oppijat, opettajat ja TKI-toimijat
  • lisäksi palveluihin kuuluvat OKM:n analytiikka- ja datainfrastruktuuripalveluita sekä korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalveluita

OKM tukee ostamillaan palveluilla korkeakoulujen käytettävissä olevilla ja yhteentoimivilla ratkaisuilla suomalaisen tutkimuksen toimintaedellytyksiä.


KTPO-sopimuksen laaturaportointi vuonna 2021

KTPO-sopimuksen laaturaportointi, kori 1

KTPO-sopimuksen laaturaportointi vuonna 2021, kori 2

KTPO-sopimuksen laaturaportointi vuonna 2022

KTPO-sopimuksen laaturaportointi vuonna 2022, kori 2  • No labels