Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CSC:n tavoitteena on rakentaa yhdessä asiakkaidemme kanssa maailmanluokan tutkimus-, oppimis- ja innovaatioympäristöjä. Tuotamme kansainvälisesti korkeatasoisia ICT-asiantuntijapalveluita koulutukselle, tutkimukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille niin, että ne voivat menestyä ja tuottaa etua koko yhteiskunnalle.

Korkeakoulujen IT-johtajien verkostojen aloitteesta järjestämme tapahtumasarjan, jossa esittelemme CSC:n liiketoimintaa ja sen tulevaisuuden kehityssuuntia. Tapahtumat on teemoiteltu palvelukokonaisuuksittain.

Jokaisen tapahtuman aluksi palvelukokonaisuudesta vastaava liiketoimintayksikön johtaja esittelee yksikkönsä palvelut ja niiden tiekartan. Sen jälkeen syvennytään osallistujien etukäteen valitsemiin palvelukokonaisuutta koskeviin ajankohtaisiin teemoihin. Nämä alustukset luovat pohjaa keskustelulle, jossa osallistujat pääsevät vaikuttamaan CSC:n palvelukehitykseen. 

Tapahtumien tarkoituksena on läpivalaista CSCn liiketoimintaa asiakkaille ja jouduttaa CSC:n kykyä uudistua yhteistyössä. Tilaisuudet on suunnattu CSC:n omistaja-asiakkaiden edustajille. 

Tapahtumansarjaan liittyvät materiaalit ja muistiinpanot koostetaan tälle sivulle.  

Lisätietoja tapahtumien järjestelyistä voi tiedustella Maria Seppäseltä (maria.seppanen@csc.fi).

Tapahtumasarjan materiaalit ja muistiinpanot

Koulutuksen palvelut 8.9.2021

Datanhallinnan palvelut 25.5.2021

Ensimmäinen tapahtuma keskittyy CSC:n datanhallinnan palveluihin. Palveluita esitellään CSC:n datanhallinnan palveluista vastaavan liiketoimintayksikön johtajan Janne Kannerin sekä asiakasratkaisupäällikkö Heidi Laineen johdolla.

Tapahtuma järjestetään Zoomissa 25.5.2021 klo 12-14.00: https://cscfi.zoom.us/j/64309200438


Jos sinulla on datanhallinnan palveluihin liittyviä kysymyksiä ota yhteyttä: servicedesk@csc.fi


Ohjelma 

 • klo 12.00-12.05 Alkusanat - liiketoimintayksikön asiakasratkaisupäällikkö Heidi Laine 
 • klo 12.05-12.15 Datan liiketoimintayksikkö yleisesti - liiketoimintayksikön johtaja Janne Kanner 
 • klo 12.15-13.30 Palveluesittelyt - liiketoimintayksikön palveluista vastaavat kehityspäälliköt
 • klo 13.30-14.00 Keskustelua 

Esitysmateriaalit

Menti


Tallenne tilaisuudesta tulossa  

Q&A 

 • Q: Miten palveluryhmät jakautuvat henkilö/euromäärinä verrattuna Janne Kannerin kertomaan kokonaisuuteen (90 hlö/12 Meur)?
  • A: Liiketoimintayksikön volyymi ei jakaudu suoraan ryhmittäin (tuotantoketjuissa on ryhmiä eri yksiköistä), henkilöt kyllä muutama on melkein 20 henkilöä, muutama kymmenisen ja yksi siltä väliltä. Lisäksi Datan johtoryhmässä on johtaja Janne Kannerin ja esiintyneiden viiden päällikön lisäksi asiakasratkaisupäällikkö Heidi Laine ja johtaja Pirjo-Leena Forsström.
 • Q: Onko näistä ja muista CSC:n palveluista olemassa palvelu&tuotesalkkua ja palvelukuvauksia? Esim. palvelukatalogi ja- hierarkia, palveluluettelot, kunkin palvelun kuvaus, kuten: palvelun nimi, kuvaus, käyttötarkoitus, hyödyt, referenssit/menestystarinat, hinnoittelu. Asiakkaille helposti haettavissa ja omaksuttavissa muodossa? 
 • Q: Miten EUDAT-palveluissa olevat datat saadaan CSC:n laskentapalveluiden käyttöön ja toisin päin tuotokset tallennukseen ja jakoon? 
  • A: Meidän ajatus on hyödyntää Allas-palvelua tiedonsiirrossa laskentapalvelujen ja Eudatin välillä. Meillä on työn alla (tämän vuoden aikana), että Eudat datat saadaan Altaaseen. Tämän jälkeen siirto on saumatonta. Tällä hetkellä siirto täytyy tehdä manuaalisesti. Lisäksi CSC tekee selvitystä datan siirrosta (Muualta CSC:lle, CSC:ltä muualle, CSC:llä palvelujen välillä. 
 • Q: Miltä CSC:n kehittämisen tavoitetila näyttää näissä palveluissa 5 vuoden kuluttua? Onko tiekarttaa tuonne tavoitetilaan saatavissa? 
  • A: CSC:llä kehitysajatus kulkee palveluittain ja toisaalta niiden yhteentoimivuuden kautta.  Meillä ei ole viiden vuoden näkymää saatavilla. 
 • Q:Kuinka hyvin nämä CSC:n palvelut toimivat keskenään? 
  • A: Palveluilla on erilaiset historiat ja lähtlökohdat. Nyt meillä on vahva kehityslinja, jossa edistämme yhteentoimivuutta vahvemmin. Ei vain teknologisesti. Haluamme tukea käyttäjien käyttötapauksia ja sitä, miten palvelut istuvat käyttäjän prosesseihin. Katsomme koko ekosysteemiä emme vai CSC:n palveluilla. Tämä on vahva teema. 
 • Q: Miten CSC:n datan palvelut positiotuvat suhteessa yksityisiin pilviin? 
  • A: Integraatioita voidaan toteuttaa tarpeen mukaan. Kovin vahvaa valmista konseptia meillä ei ole, mutta periaatteessa kaikki on mahdollista.  
 • Q: Onko tuo SD ratkaisu toisiolain tarkoittama tietoturvallinen käyttöympäristö arviolta milloin? 
  • A: Findatalla on oma ratkaisu, jota tuodaan parhaillaan tuotantoon. SD-palvelut ovat CSC:n tuottama palveluperhe, joka on tarkoitus auditoida Findatan tietourvavaatimuksia vasten. Silloin nämä olisivat sellainen ympäristö. Valmistaudumme tämän vuoden puolella auditointiin ja jos kaikki menee hyvin, pyrimme tekemään auditointia 2022 keväällä. Tästä tehdään tiedotusta, jotta asiakkaat pysyvät tietoisina kehityksessä. 
 • Q: Olisiko mahdollista saada materiaalit aina englanniksi. Meillä on iso osa tutkimusta tukevasta henkilöstöstä englanninkielisiä ja suomenkielisiä materiaaleja ei voi jakaa kaikille eteenpäin. 
  • A: Usein CSC:n materiaalit ovat englanniksi. En uskalla luvata, että aina olisi saatavilla kaksikielisenä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan, että löytyisi kahdella kielellä. Palaan tämän esityksen osalta. meidän verkkosivut ja käyttöohjeet (docs.csc.fi) on englanniksi. Tuotamme usein ensin engallanniksi. Datatukiverkoston materiaaleja on kahdella kielellä. 
 • Q: Miten saisi selkeän kokonaiskuvan palveluista? Milloin käytetään FAIR-kokonaisuutta, milloin EuDaT-palveluita, mitkä on maksullisia, mikä on 2riittävät" kokonaisuus ammattikorkeakoululle, jossa on jonkin verran tutkimusta ja enemmän kehittämistä? 
  • A: Hyvä kysymys. Pyrimme siihen, että voimme tarjota kokonaisvaltaista ja selkeää kuvaa eri tarpeisiin. Heittäisin pallon, että välittäisitte meille tietoa teidän tarpeista ja näkökulmista. silloin kun nämä kaksi (Eudat ja Fairdata) tarjoavat suurin piirtein saman laista palvelua. Kotimaisen organisaation kannattaisi katsoa ensin Fair-palveluja (maksuttomia). Kansainvälinen yhteistyö on mahdollista Fairdata-palveluilla kun palveluita käyttöön ottava henkilö affilioituu kotimaiseen organisaatioon (hänen projektiinsa voi osallistua kansainvälisiä kumppaneita tai yritysten datoja).  Eudat-puolelle kannattaa katsoa, jos toiminta on kansainvälistä tai jos haluaa räätälöintejä. CSC ei voi antaa suoraa vastausta, koska kokonaisuus riippuu aina sovelluskohteesta. Kannattaa ottaa CSC:hen yhteyttä ja voimme tavata ja keskustella ja suunnitella kokonaisuutta yhdessä.  KTPO sopimus kattaa hieman tukea, mutta CSC:ltä voi ostaa myös konsultointia syvällisempii selvityksiin. 
 • Q: Kuinka moni korkeakoulu jo käyttää CSC:n datan palveluita ja onko käytön määrästä saatavilla statistiikkatietoja per palvelu? 
  • A: Tällä hetkellä tehdään lähinnä palvelukohtaista tiedonkeruuta. Tätä halutaan ja voidaan kehittää tulevaisuudessa. 
 • Kommentti: Suomalainen yhteisö on sopivan kokoinen, se mahdollistaa kehityksen ja hyvä tasoisten palvelujen tuottamisen yhdessä.