Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
KorkeakouluTietosuojaselosteRekisterin yhteyshenkilö
Aalto-yliopistohttps://into.aalto.fi/display/yhteystiedot/Tietosuojailmoitusopit-esupport@aalto.fi
Arcada yrkeshögskolanhttps://www.arcada.fi/sv/dataskydddataskydd@arcada.fi
Centria amkhttps://web.centria.fi/esittely/tietosuojaopiskelijarekisteri@centria.fi 
Diakonia-amkhttps://www.diak.fi/diak/organisaatio/tietosuoja/tietosuojavastaava@diak.fi
Haaga-Helia amkhttp://www.haaga-helia.fi/fi/haaga-heliasta/tietosuoja?userLang=fitietosuojavastaava@haaga-helia.fi
Hanken

Helsingin yliopistohttps://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/oili_hy_rekisteriseloste_27052015.pdfopiskelijarekisteri@helsinki.fi
Humanistinen amkhttps://www.humak.fi/humak/yhdistetty-tietosuoja-ja-henkilostorekisteriseloste/security@humak.fi 
 Hämeen amk https://www.hamk.fi/rekisteriselosteet/ leena.luoma@hamk.fi
Itä-Suomen yliopistohttp://www.uef.fi/fi/web/tietosuoja

tietosuoja@uef.fi

oodituki@uef.fi

Jyväskylän amkhttps://helpdesk.jamk.fi/fi/tietosuojaseloste-oili/sanna.tyrvainen@jamk.fi, kristiina.korhonen@jamk.fi
Jyväskylän yliopistohttps://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/lukuvuosi-ilmoittautuminen-oilitietosuoja@jyu.fi 
Kaakkois-Suomen amkhttps://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2016/06/Pepin-tietosuojaseloste-2017_27_9-002.pdf

leena.kurki-polonen@xamk.fi

Kajaanin amkhttp://www.kamk.fi/fi/KAMK/Toiminta/Tietosuojatietosuojavastaava@kamk.fi
Karelia-amkhttp://www.karelia.fi/rekisteriselosteet/Hakijat_OILI_tietosuojailmoitus.pdftietosuoja@karelia.fi
LAB-ammattikorkeakouluhttps://www.lab.fi/fi/tietosuojatietosuoja@lab.fi
Lapin amkhttps://www.lapinamk.fi/Tietosuojatietosuoja@lapinamk.fi
Lapin yliopistohttps://www.ulapland.fi/FI/Yliopisto/Nain-toimimme/Opiskelu--ja-tyoymparisto/Tietosuojamaarit.tenhunen@ulapland.fi
Lappeenrannan teknillinen yohttps://www.lut.fi/tutustu-meihin/yhteystiedot/tietosuojatietosuoja@lut.fi
Laurea-amkhttps://www.laurea.fi/Sivut/Tietosuoja.aspx
Metropolia amkhttps://www.metropolia.fi/rekisteriselosteet/opiskelijahallinto/pirkko.niskanen@metropolia.fi
Novia yrkeshögskolanhttps://www.novia.fi/kontakta/dataskyddsforordning-gdpr/dataskyddsansvarig@novia.fi
Oulun amkhttps://www.oamk.fi/tietosuojainfo/?id=6034f768dfebe8cd834b2dab882dc04cc3fd306fjuha-pekka.pihlajakoski@oamk.fi, marita.aikio@oamk.fi
Oulun yliopistohttp://www.oulu.fi/yliopisto/tietosuojailmoitusstudy@oulu.fi
Satakunnan amkhttps://www.samk.fi/tietosuojajanne.santala@samk.fi
Savonia-amkhttp://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan/tietosuojaanne.koskela@savonia.fi
Seinäjoen amkhttps://www.seamk.fi/tietosuoja 
Taideyliopistohttp://www.uniarts.fi/tietosuoja-taideyliopistossa
opiskelijarekisteri@uniarts.fi
TAMKhttps://www.tuni.fi/fi/yksityisyys/tampereen-korkeakouluyhteison-yleinen-tietosuojailmoitussusanna.maunula@tuni.fi
Tampereen yliopistohttps://www.tuni.fi/fi/yksityisyys/tampereen-korkeakouluyhteison-yleinen-tietosuojailmoitus

kysymykset: dpo@tuni.fi

tarkastuspyynnöt: tau@tuni.fi

Turun amkhttps://www.turkuamk.fi/fi/tietosuoja/tietosuoja@turkuamk.fi
Turun yliopistohttp://www.utu.fi/fi/tietosuoja/Tietosuojailmoitus/Sivut/Tietosuojailmoitus-opiskelijoidenhenkilotiedot.aspxtietosuoja@utu.fi
Vaasan amkhttp://www.puv.fi/fi/study/it-basics/privacy/hannu.teulahti@vamk.fi
Vaasan yliopistohttps://it.uwasa.fi/dataprotection/oodituki@univaasa.fi
Åbo Akademi
https://www.abo.fi/dataskydd
studieregister@abo.fi
  • No labels