Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tälle sivulle lisätään lisäinformaatiota yhdistämispalvelussa tapahtuneille virheille. Sivun saa siirtää, mutta otsikkoa ei saa muuttaa. Yhdistämispalvelun koodissa viitataan osoitteen perusteella muodostettuun URL:iin. (Ei tämä ole kiveen hakattu, mutta mitä vähemmän muutoksia, sitä vähemmän työtä.)

Lisätietoa alkaen commitista: https://bitbucket.org/klaalo/orcidconnect/commits/f29612559cfdfe1d2fb4229ffdde0293285ef7e2

 

  • No labels