Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ketkä voivat liittyä kansalliseen ORCID-konsortioon?

Konsortion jäseniksi voivat liittyä kaikki suomalaiset tutkimusorganisaatiot. 

Mitkä organisaatiot ovat liittyneet kansalliseen ORCID-konsortioon?

Mitä sopimuksia organisaation tarvitsee tehdä konsortioon liittyäkseen?

1. Konsortion pääsopimus -  ORCID Consortium Agreement

CSC on allekirjoittanut ORCIDin kanssa 26.5.2016 ns. konsortion pääsopimuksen (sopimusmalli), jossa CSC sitoutuu toimimaan Consortium Leaderinä. CSC on myös itse konsortion jäsenorganisaatio. Konsortion pääsopimuksen liitteenä on myös jäsenten yhteystietolista (Exhibit 1 to the Consortium Agreement - Consortium Members), jota CSC ylläpitää.

2. CSC:n ja organisaatioiden välinen sopimus

Konsortioon liittyäkseen organisaatio allekirjoittaa sopimuksen ensin CSC:n kanssa (sopimusmalli). Tässä sopimuksessa organisaatio sitoutuu liittymään konsortioon ja maksamaan kulloinkin voimassa olevan vuosittaisen jäsenmaksun.

3. Exhibit 2 to the Consortium Agreement: Accession Agreement

Kaikki konsortion jäsenorganisaatiot (CSC mukaan lukien) allekirjoittavat myös ns. Accession Agreementin ORCIDin kanssa (sopimusmalli). Tässä sopimuksessa sitoudutaan mm. palvelun käyttöehtoihin.

Mitkä ovat CSC:n velvollisuudet ja tehtävät Consortium Leader -roolissa?

CSC toimii Consortium Leaderinä, mutta on myös itse konsortion jäsen ja maksaa myös omasta jäsenyydestään ORCIDille.

ORCID tiedottaa CSC:n kautta konsortiojäsenille mm. uuden jäsenkauden alkamisesta, jäsenmaksujen vuosikorotuksista (3 %) ja seuraavan kauden konsortiomaksun suuruudesta sekä muista konsortioon liittyvistä asioista.   CSC:n tehtävänä on tiedottaa asioista konsortion jäsenille hyvissä ajoin/viipymättä.

CSC:n tehtävänä on toimia ns. Tier 1 Technical rajapintana. CSC ei velota tästä palvelusta erikseen vaan se sisältyy OKM:n  CSC:ltä ostamaan koordinaatiopalveluun. Tuki- ja palvelupyyntöjä varten on perustettu sähköpostilista orcid‐info (at) csc.fi. CSC vastaa kysymyksiin joko itse tai lähettää kysymyksen ORCIDille selvitettäväksi (Tier 2 Technical Support). CSC ylläpitää myös pääasiallisesti konsortiojäsenille tarkoitettua ns. ORCID Support @ CSC -wikiä.

Tämän lisäksi CSC ylläpitää konsortion jäsenorganisaatioiden yhteystietolistaa (Exhibit 1 to the Consortium Agreement - Consortium Members). 

CSC:n tehtäviä ovat siis:

  • toimia ns.Tier1 Heldeskinä
    • orcid-info (at) csc.fi
    • ORCID Support @ CSC -wiki
  • jäsenmaksujen kerääminen ja toimittaminen ORCIDille
  • uudet sopimukset ja muu konsortion sopimushallinto
  • jäsenlistan ylläpitäminen
  • kontaktipintana toimiminen organisaatioiden ja ORCIDin välillä

Kuka pitäisi nimetä organisaation tekniseksi yhteyshenkilöksi? 

Kyseisen henkilön Ei tarvitse olla IT-henkilö vaan sellainen henkilö, joka vastaa esim. API-tunnusten hakemisesta. Alla ORCIDin selvennys asiaan: 

”As for the contact information, we usually ask that the main contact be the person who signs the agreement, the administrative contact be the person to whom the invoice will be sent, and the technical contact be the person who leads the work with the API. These might be less than three people of course, so one person may have two roles.”

Miksi kaikilla konsortion jäsenillä on samansuuruinen jäsenmaksu?

Kustannusten jakoperuste ilmoitettiin CSC:n tammikuussa 2016 organisaatioille lähettämässä alustavassa kyselyssä ja tähän ei tullut siinä vaiheessa kommentteja. Nyt perustettavan konsortion ensimmäisen jäsenkauden (1.6.2016-31.5.2017) aikana jäsenmaksu on kaikille sama.

Voiko CSC yksipuolisesti päättää periä ORCID‐palveluistaan maksuja myöhemmin vai onko tämä palvelu jo maksullinen? Mitä mahdollisia muita kustannuksia konsortiojäsenyyden lisäksi voi tulla? Kenellä päätösvaltuudet lisäkustannuksista?

CSC ei voi yksipuolisesti päättää periä ORCID-palveluistaan myöhemmin lisämaksuja. CSC ei peri konsortion jäseniltä muita maksuja kuin konsortion jäsenmaksun, jonka CSC välittää ORCIDille. Mikäli ORCID korottaa jäsenmaksujaan, tehdään korjaus/päivitys konsortiojäsenmaksuun seuraavana jäsenkautena. Tästä CSC on velvollinen Consortium Leaderin roolissa tiedon saatuaan ilmoittamaan konsortiojäsenille ilman viivytyksiä.

Konsortion ensimmäisen jäsenkauden (1.6.2016-31.5.2017) jäsenmaksu määräytyy 1.6.2016 mukaan lähteneiden organisaatioiden lukumäärän perusteella.

Konsortion nykyjäsenille ei synny lisäkustannuksia jäsenkauden  (1.6.2016-31.5.2017) aikana. CSC ei valitse konsortion puolesta maksullisia lisäpalveluja, mikäli sellaisia on jossakin vaiheessa saatavilla, vaan ainoastaan konsortiojäsenten kanssa erikseen sovittaessa.

Kansallisen ORCID-konsortion ensimmäinen jäsenkausi on 1.6.- 31.5.2017. Jatkuuko sopimus automaattisesti aina vuoden kerrallaan?

Kyllä. Sopimus jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan. CSC (Consortium Leader) saa tiedon ORCIDilta seuraavan jäsenkauden kustannuksista. Uuden konsortiomaksun määrittelee ORCID.

CSC ilmoittaa konsortiojäsenille hyvissä ajoin uudesta jäsenkauden alkamisesta ja uuden jäsenyyskauden jäsenmaksun suuruudesta.

Jos organisaatio haluaa irtisanoutua sopimuksesta riittääkö irtisanoutuminen konsortiosta, vai pitääkö erikseen myös ORCIDista irtisanoutua?

Konsortiosta voi irtisanoutua ilmoittamalla siitä Consortium Leaderille eli CSC:lle (orcid-info@csc.fi). Consortium Leaderin velvollisuutena on tiedottaa asiasta ORCIDille ja CSC poistaa organisaation Consortium Member ‐listasta (sopimuksen liite Exhibit 1).

Mikäli irtisanoutuminen tapahtuu kesken sopimusjakson (1.6.2016-31.5.2017), kyseisen sopimusjakson jäsenmaksua ei palauteta.

Onko CSC:llä on oikeus lakkauttaa konsortio ilman konsortion suostumusta?

CSC hoitaa Consortium Leaderin velvollisuudet niin kauan kuin opetus‐ ja kulttuuriministeriö ostaa CSC:ltä kansallisen ORCID‐koordinaation. CSC:llä ei ole oikeutta lakkauttaa konsortiota   yksipuolisesti.

Mikäli CSC jostakin syystä joutuu siirtymään sivuun Consortium Leaderin tehtävästä, ORCID aloittaa välittömästi neuvottelut muiden osapuolten kanssa siitä mahdollisuudesta, että joku toinen organisaatio ottaa Consortium Leaderin tehtävät hoitaakseen. Consortium Leaderin vaihtaminen kesken jäsenkauden on mahdollista.

Missä ratkaistaan mahdolliset konsortion jäsenten väliset ORCIDin lisenssisopimukseen liittyvät riidat?

Konsortion jäsenten väliset ristiriidat eivät kuulu ORCIDin kanssa tehtävän sopimuksen piiriin ja ne ratkaistaan Suomessa.