Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Suomen kansallinen ORCID-konsortio aloitti toimintansa 1.6.2016 (ensimmäinen jäsenkausi 1.6.2016-31.5.2017). Toukokuussa 2016 perustettuun konsortioon liittyi 13 suomalaista tutkimusorganisaatiota sekä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus (CSC). Suomen kansallisessa   konsortiojäsenyydessä CSC hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta konsortion koordinaatioon liittyvän työn. Lue lisää ORCID-jäsenyydestä tutkijatunniste.fi-verkkosivuilla.

 

Kiinnostaako konsortiojäsenyys? Ota yhteyttä: orcid-info (at) csc.fi