Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uusi PaikkaOppi -projekti

Opetushallitus on myöntänyt Turun kaupungille projektirahoitusta PaikkaOppi-palvelun pedagogiseen kehittämiseen, sen levittämiseen sekä uuden kartta-alustan perustamiseen. Koordinaattorina toimii Turun kaupungin TOP-keskus.


PaikkaOppi-palvelulla on erillinen, Opetushallituksen muodostama ohjausryhmä, jossa pn edustajia mm. korkeakouluista ja Maanmittauslaitokselta. Palvelun ohjausryhmä on aikaisemman projektin aikana valinnut karttapalvelun kehittäjäkumppaniksi Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC). Työ koskee kartta-alustan määrittely-ja kehittämistyötä sen viimeistelemiseksi. CSC on projektihakemukseen kirjattu yhteistyökumppani, joka vastaa uuden karttapalvelun teiknisestä uudistamisesta ja käyttää kehittämistyössä apuna kilpailutettuja puitetoimittajia.PaikkaOpin Jira-tila löytyy osoitteesta:

https://jira.csc.fi/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=435&projectKey=PAIK

PaikkaOpin Trello:

https://trello.com/b/vEC0O9xg/paikkaoppi-projekt

PaikkaOpin dev/testiympäristö:

https://paikkaoppidev.csc.fi/
Meidän koulu
opettaja: pvirtane / pvirtanepwd
oppilas: o0010001 / o0010001pwd Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":44566740}

 

  • No labels