Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2021 on lukittu.


Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelua on hyödynnetty tiedonkeruiden tietoaineistojen lähteenä tietovarannon käyttöönotosta 2014 lähtien. Korkeakoulut siirtävät VIRTA-opintotietopalveluun opintorekisteriensä keskeiset tiedot ja vastaavat tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tiedonkeruiden aineistot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta sovittuna tiedonkeruun ajankohtana. Korkeakoulut voivat varmistaa tiedonkeruuaineiston oikeellisuuden tarkistustiedostojen avulla.Yllälistattujen tietojen lisäksi VIRTA-opintotietopalvelusta poimitaan seuraavia tietoja, jotka esitetään Vipunen ja Extra-Vipunen palvelussa.

  • Tiedot päällekkäisistä opiskeluoikeuksista ei ajantasaista raporttia
  • Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot
  • Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden aiemmista opiskeluoikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa
  • Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkintoon johtavat opinnot
  • Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot
  • Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet
  • No labels